המשרד להגנת הסביבה דורש מחברת חשמל לצמצם את השימוש בפחם
בעקבות דחייה נוספת של התקנת אמצעים להפחתת זיהום אוויר בתחנת הכח בחדרה המשרד להגנת הסביבה דורש מחברת החשמל להפחית את הפליטות בדרכים אחרות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 20/12/2015

בעקבות עיכוב בהתקנת אמצעים להפחתת זיהום אוויר (סולקנים) בתחנת הכח אורות רבין שבחדרה, המשרד להגנת הסביבה דורש כי אישור לדחיות נוספות בהתקנת האמצעים יהיה כפוף להפחתת הפליטות העודפות הנובעות מהדחייה.

המשרד להגנ"ס דורש מחברת החשמל לצמצם את הפליטות לאוויר עד לרמה שוות ערך לזו הנדרשת בדירקטיבות האירופאיות, ולרמה שוות ערך ליחידות ייצור חשמל פחמיות עם סולקנים.

מרבית ההפחתה תושג כנראה באמצעות העברת חלק מייצור החשמל מתחנת הכח הפחמית בחדרה, לתחנות כח המופעלות בגז טבעי. צעד שכרוך לכאורה בעלויות ייצור חשמל גבוהות יותר.

הרקע לדרישה להפחתת פליטות תחנת כוח אורות רבין

לחברת חשמל לישראל [חח"י] 2 תחנות כוח המשתמשות בפחם, המייצרות כ- 40% מצריכת החשמל של החברה. אלה הם תחנת הכוח אורות רבין בחדרה ורוטנברג באשקלון. מרבית התחנות האחרות של חח"י, פועלות על גז טבעי. גם תחנות הכוח הפרטיות בישראל (OPC, דוראד ודליה) משתמשות בגז טבעי.

ייצור חשמל מפחם, מזהם הרבה יותר מאשר שימוש בגז טבעי. חח"י, לדבריה, משיקולי יציבות מערכת הולכת החשמל וכן, החשיבות של שמירה על "סל דלקים" מגוון במטרה שלא לסכן את הביטחון האנרגטי בשל היות אספקת הגז תלויה באסדה אחת ובצינור גז בודד, נדרשת על ידי משרד האנרגיה, להמשיך להשתמש בפחם בשתי התחנות המדוברות, ולכן המשרד להגנ"ס דרש ממנה לפני מספר שנים, להתקין אמצעים להפחתת פליטות לאוויר, כחלק מהיתר הפליטה לאוויר ויישום הטכניקה המיטבית הזמינה BAT. אלא שמועד הסיום של פרויקט התקנת האמצעים להפחתת פליטות, אשר נמצא בעיצומו, מתעכב, ובינתיים השימוש בפחם ממשיך ללא הפעלת האמצעים הנוספים להפחתת הפליטות.

כעת חח"י שוב מבקשת הארכה, עבור תחנת אורות רבין בחדרה, והמשרד להגנת הסביבה מתנה את דחיית מועד סיום הפרויקט בהפחתת פליטות שוות ערך למצב בו האמצעים כן היו מותקנים. הדרישות של המשרד נאכפות באמצעות תנאים נוספים ברישיון העסק.

כפי שעולה ממכתב של המשרד להגנ"ס למנכ"ל חברת חשמל לישראל, התנאים גובשו לאחר התכתבות ודיונים בין המשרד להגנ"ס וחח"י.

עיקרי התנאים להפחתת פליטות בתחנת כוח אורות רבין

התנאים הנוספים לרישיון העסק של תחנת הכוח ייכנסו לתוקף במועד מסירתם לבעל העסק. המשרד מציין ברישיון העסק את כמות הפליטות המרבית ואת הכמות הנדרשת להפחתה כל עוד לא מותקנים הסולקנים, הן בפליטות של דו תחמוצת גופרית [SO2] והן בפליטות של תחמוצות חנקן [NOx] וזאת עד ל 15.12.2016. בנוסף, מפורטים בתנאים לרישיון העסק האמצעים המאושרים להפחתת פליטות עד שתושלם התקנת הסולקנים:

 • שימוש בפחם דל גופרית
 • הפעלה מוגברת של מתקני הפחתת הפליטות
 • השבתת יחידת ייצור חשמל לשם חיבור אמצעים להפחתת פליטות תחמוצות גופרית
 • הפחתת פליטות על ידי הורדת עומסים ביחידות הייצור
 • קיזוז באמצעות הפחתה אקוויוולנטית שוות ערך בעלויות החיצוניות של מזהמים אחרים (תחמוצות חנקן וחלקיקים)

למרות שהדבר לא מצוין בתנאים לרישיון העסק, בהודעת המשרד להגנ"ס לתקשורת מצוין כי כתוצאה מיישום התנאים, יוסטו כ- 1.4 טרהוואט מייצור בפחם לייצור בגז טבעי (כ-3% מסך הייצור של חברת החשמל(. היות ותחנת הכח בחדרה טרם עברה הסבה לגז, הכוונה היא להעברת ייצור החשמל לתחנות כח אחרות של החברה.

עיכוב התקנת סולקנים בתחנת הכח באשקלון

על פי המשרד להגנ"ס הגבלת הפליטות בתחנת הכח בחדרה היא צעד ראשון ובעקבותיו יוגבל השימוש בפחם גם בתחנת הכוח אשקלון. לאחרונה פירסמנו מספר ידיעות בנושא עיכוב התקנת הסולקנים בתחנת הכוח באשקלון ותגובת הרשויות באזור אשקלון לעיכוב זה.

כעת, משפורסמו התנאים עבור תחנת הכח הפחמית בחדרה, ראש המועצה האזורית שפיר ויו"ר איגוד ערים לאיכות סביבה – נפת אשקלון, אשר אברג'ל, פנה לשר להגנת הסביבה, אבי גבאי, בדרישה להוצאת צו מחייב לחברת החשמל לצמצום השימוש בפחם גם בתחנת הכוח 'רוטנברג' באשקלון.

במכתבו, מציין אברג'ל כי גם בתחנת הכוח 'רוטנברג' חברת החשמל איננה עומדת במחויבותה להתקנת סולקנים אשר יפחיתו משמעותית את כמות המזהמים הנפלטים לאוויר מהארובות. עוד מצוין כי, לאחרונה ביקשה חברת החשמל שוב, בפעם השלישית, דחייה נוספת לשנת 2019 – שמשמעותה, דחייה של שלוש שנים מהמועד המקורי להתקנת הסולקנים כפי שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, בקשה לה האיגוד מתנגד באופן קטגורי.

אברג'ל מדגיש בפנייתו כי חייהם ובריאותם של כ 330,000 תושבי נפת אשקלון, חשופים מדי יום לזיהום האוויר מארובות תחנות הכוח, ודורש מהשר גבאי לפעול באופן אקטיבי ובלתי מתפשר מול חברת חשמל לצמצום היקף הפליטות מתחנת הכוח 'רוטנברג'.

ייצור חשמל וזיהום אוויר

לפי הניתוח של המשרד להגנ"ס לנתוני המפל"ס 2014, ייצור חשמל הוא המקור המרכזי לפליטת תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית בישראל, כאשר רוב הפליטה מתרחשת בתחנות הכח הפחמיות בחדרה ובאשקלון.


ניתן להגדיל בלחיצה
. מקור: המשרד להגנ"ס

שימוש בפחם גורם לפליטה גבוהה יותר של מזהמים לעומת דלקים אחרים, כפי שניתן לראות בגרפים הבאים:


ניתן להגדיל הלחיצה
. מקור: המשרד להגנ"ס

אכיפה סביבתית מול חברת חשמל או ספין תקשורתי?

בכנס זיהום אוויר שהתקיים לפני מספר חודשים, התייחס צור גלין, ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה, לתהליך האכיפה מול חברת החשמל והסביר שמדובר במצב מורכב, כי לא ניתן להכריח את חח"י לסגור תחנות כח שלא עומדות בלוחות הזמנים, כי לא יהיה מספיק חשמל לאוכלוסייה.

בנוסף לכך, היות וחח"י היא חברה ממשלתית, במידה ויישום ההנחיות כרוך בעלויות נוספות, הרי שהעלויות הנ"ל ממומנות באופן עקיף על ידי הציבור. לכן, מעניין יהיה לבדוק האם הדרישות של המשרד להגנ"ס אכן מיושמות למרות שאין לה מנוף לחץ אמיתי כפי שיש לה על התעשייה הפרטית בישראל.

מחברת החשמל נמסר בתגובה: החברה רואה בפרויקט הפחתת הפליטות פרויקט דגל – לאומי, מהמורכבים הנדסית, שהתבצעו במדינת ישראל. החברה משקיעה משאבים עצומים בפרויקט ואף העמידה למעלה מ 3.5 מיליארד שקלים מתקציבה, טרום קבלת אישור להכרה בעלויות ע"י הרגולטור. בתחנת הכח אורות רבין, יחידה חמש הושבתה במשך חודשים ארוכים ובשבועות הקרובים תחזור לפעילות עם סיום התקנת המסננים ומיד לאחריה יחידה שש תוכנס לעבודה, בלוחות זמנים אשר לא יסכנו את האספקה וההולכה במהלך החורף.  כך שבכל מקרה, בפועל, קיימת ירידה בייצור בתחנה. החברה ממשיכה לקדם את הפרויקט על פי הנחיות הרגולטור.

-----

מסמכים רלוונטיים:

 1. מכתב לחברת החשמל: תנאים נוספים ברשיון עסק לתחנת הכח אורות רבין, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. תנאים נוספים ברשיון עסק לתחנת הכח אורות רבין, המשרד להגנ"ס

ידיעות רלוונטיות:

 1. עלייה בזיהום האוויר בעקבות ניסיון שימוש ב RDF בתחנת הכח באשקלון, 08.11.2015
 2. האם באמת יש הפחתה בזיהום האוויר? ניתוח עומק של תוצאות המפל"ס, 02.11.2015
 3. רשויות באזור אשקלון: נפעיל סמכות משפטית נגד ראשי חברת החשמל אם לא ימצא פתרון לעיכוב הקמת סולקנים, 01.09.2015
 4. המשרד להגנ"ס: "הרבה יותר קל להיאבק מול התעשייה מאשר מול בעלי רכבים", 02.08.2015
 5. השר פרץ מתנגד להקלה בדרישות לצמצום זיהום אוויר של חברת חשמל, 26.04.2014
 6. זיהום אוויר - עמוד ראשיinfospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
EnviroManager גיא פרנקל 072-3712245 envirom@infospot.co.il
איירלאב אודי רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>