המשרד להגנ"ס מבקש להתייעץ עם הציבור בעניין מפרץ חיפה
במסגרת צוות הבדיקה לאירועים סביבתיים באזור מפרץ חיפה, המשרד להגנ"ס מבקש להתייעץ עם הציבור בפורום אינטרנטי ובכנס פתוח בנושא פרסום מידע סביבתי אודות המפרץ
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/12/2014

אין ספק כי בחודשים האחרונים, מפרץ חיפה נמצא במוקד הדיון הסביבתי בישראל. כעת, המשרד להגנ"ס הודיע על פתיחת פורום אינטרנטי וקיום כנס פתוח לציבור במסגרת צוות הבדיקה לאירועים סביבתיים באזור מפרץ חיפה, זאת על מנת לקבל תמונה רחבה יותר על צורכי הציבור ועמדותיו בנוגע לפרסום מידע סביבתי על האזור. בתוך כך מפנה המשרד אל הציבור שאלה מרכזית בראש הפורום: "איזה מידע סביבתי באזור מפרץ חיפה צריך המשרד להגנ"ס לפרסם?"

בתקופה האחרונה פועל המשרד להגנ"ס ביתר שאת על מנת לערב ולשתף את הציבור בנתונים סביבתיים שונים, לדבריו, מתוך תקווה כי פרסום ההתנהלות של מפעלים יעודד אותם לפעול לשיפור מתמיד בביצוע הסביבתי שלהם למען הציבור. בראש המידע הסביבתי הנגיש לציבור ניתן למצוא את מערכת המפל"ס שפעילה כבר שנתיים ומספקת מידע מפורט אודות הפליטות של כ - 500 אתרים ומערכת חיפוש היתרי פליטה לאוויר. המשרד מציין בדבריו כי הוא מכיר בתרומתם החשובה של מפעלים לתהליכי צמיחה כלכליים והוא עושה כל שביכולתו על מנת שפעילותם לא תיפגע, אך יחד עם זאת, מנסה לדאוג לכך שהסביבה נקייה ובעיקר בריאה.

בשנים האחרונות אנו עדים לריבוי אירועים סביבתיים וזיהום באזור מפרץ חיפה. זיהום קרקע כתוצאה מדליפת דלק במפעל תש"ן ,  זיהום מי הים ע"י תאגיד מים כרמלזיהום אוויר כתוצאה משריפה באתר פסולת ללא רישיוןזיהום אוויר כתוצאה משריפה באתר איסוף ברזל למיחזור, אלו הם רק מקצת האירועים עליהם דיווחנו בחודשים האחרונים אשר התרחשו באזור חיפה.

לאור ממצאים של זיהום גבוה של הסביבה ורמה גבוהה של תחלואה בקרב תושבי האזור, ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת הקימה בחודש מרץ האחרון את "ועדת משנה לענייני מפרץ חיפה" אשר הציגה את מסקנותיה לגבי הצעדים בהם יש לנקוט לשיפור המצב. לפני מספר חודשים הוקם במשרד להגנ"ס צוות מיוחד לבדיקת האירועים האחרונים במפרץ חיפה שמטרתו היתה הכנת תכנית להרחבת פעילות הפיקוח והאכיפה ולהגברת שקיפות המידע, במסגרתו יוזם כעת המשרד את ההתייעצות עם הציבור.

---

קישורים רלוונטיים:

פורום ההתייעצות עם הציבור בעניין פרסום מידע על מפרץ חיפה - המשרד להגנ"ס