המשרד להגנ"ס שוקל להעלות את תעריף הטיפול בפסולת אורגנית מסוכנת
העלאת התעריף נשקלת על ידי המשרד בימים אלו בעקבות קשיים במשרפת "אקוסול", הגורם העיקרי בארץ המטפל בפסולת אורגנית מסוכנת. לחלופין, בוחן המשרד אפשרות להסרת הפיקוח על התעריף
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 27/11/2014

המשרד להגנ"ס פרסם לפני כחודשיים את הצעתו בעניין העלאת תעריף הסף לטיפול בפסולת אורגנית מסוכנת, במסגרת טיוטת עדכון למדיניות הזמנית בנושא ייצוא פסולת מסוכנת, שפרסם להערות הציבור. כעת, במקביל לאפשרות העלאת התעריף שוקל המשרד להגנ"ס גם אפשרות אחרת -  הסרת הפיקוח על התעריף ופתיחת השוק לתחרות עם חו"ל.

הרקע לשינוי התעריף: ישראל פועלת בהתאם לאמנת באזל האוסרת על יצוא פסולת חומרים מסוכנים למדינות אחרות ובפרט למדינות מתפתחות. מותר לחרוג מעקרון זה ולייצא את הפסולת המסוכנת (אך ורק למדינות מפותחות) במספר מקרים, למשל: במידה ואין מתקן טיפול הולם במדינת המקור או שאופן הטיפול פחות "סביבתי". בישראל, המתקן המרכזי לטיפול בפסולת אורגנית מסוכנת הוא המשרפה של אקוסול בנאות חובב. באתר זה לא נעשית "השבה" אלא רק סילוק. היות ותהליך ההשבה הוא יותר סביבתי, המשרד להגנ"ס מאפשר, בתנאים מסוימים, לייצא פסולת מסוכנת למתקנים בחו"ל בהם מתבצעת השבה. במצב זה, יש סוגי פסולת מסוכנת אורגנית שיותר זול לייצא להשבה בחו"ל מאשר לסלק באמצעות המשרפה בנאות חובב. אלא שהמשרד להגנ"ס מצהיר כי המשרפה הינה תשתית לאומית חיונית שיש לשמר ולכן קובע תעריף סף לטיפול בפסולת מסוכנת במשרפת נאות חובב – כלומר, כל עוד התעריף הנגבה ע"י המשרפה נמוך מתעריף הסף, המשרד להגנ"ס לא מאפשר לייצא פסולת מסוכנת אורגנית לחו"ל, דבר שמונע תחרות וכנראה גורם למחיר טיפול גבוה יותר עבור התעשייה הישראלית.

המשרד להגנת הסביבה פרסם בינואר 2013 מדיניות זמנית לנושא ייצוא פסולת מסוכנת, זאת עד לגיבוש מדיניות כוללת, סופית וקבועה בנושא. ב – 15 שנה האחרונות תחום הפסולת המסוכנת נמצא בצמיחה מתמדת והשוק עובר שינויים ולכן קיים צורך לעדכן את המדיניות הקיימת בנושא ולהתאימה למציאות כיום.

העדכון הצפוי, יהיה אשר יהיה, מתייחס לייצוא של פסולת מסוכנת אורגנית בלבד ותוקפו יהיה זמני עד לגיבוש מדיניות כוללת וקבועה בנושא ע"י המשרד. במסגרת עדכון המדיניות לייצוא פסולת אורגנית מסוכנת, שוקל המשרד להעלות את מחיר הסף שמעליו מותר לייצא פסולת מסוכנת לחו"ל מ- 2,400 ש"ח ל-2,800 ₪, עלייה של 16%. לפיכך צפויה משרפת אקוסול, אשר נקלעה לקשיים שונים לאחרונה שהגבילו את פעילותה, להעלות את מחיריה בהתאם. לחילופין, שוקל המשרד להגנ"ס להסיר את הפיקוח על התעריף בכלל ובימים אלה הוא מתייעץ בנושא עם גורמי המשק הרלוונטיים לצורך בחינת היתרונות והחסרונות שבצעד זה.

בתוך כך, התקיים לפני מספר ימים דיון סגור בנושא, שיזם המשרד להגנ"ס, בו השתתפו מנכ"ל החברה לשירותי איכות הסביבה (אקוסול), נציגי התאחדות התעשיינים, נציגי אוניברסיטת בן גוריון וגורמים רלוונטיים נוספים.

--------

קישורים :

  1. מחירון חלקי של החברה לשירותי איכות הסביבה (משרפת אקוסול) לפסולת אורגנית
  2. טיוטת העדכון למדיניות הביניים בנושא ייצוא פסולת מסוכנת -  09.2014 [pdf]
  3. מסמך מדיניות ביניים בנושא ייצוא פסולת מסוכנת מ- 01.2013 [pdf]
  4. כמות הפסולת המסוכנת שהועברה לחברה לשירותי איכות הסביבה בחלוקה לשנים – דו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסיקה [pdf]

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: