הנחיות חדשות לבחירת טכנולוגיה לשיקום קרקע מזוהמת
פורסם המסמך הסופי הקובע את הקריטריונים לאישור תוכנית לשיקום קרקע, בחירת הטכנולוגיה, תהליך התכנון והביצוע ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 24/1/2016

לאחרונה דיווחנו כי המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטא להערות הציבור של הנחיות מקצועיות לטיפול בקרקע מזוהמת. כעת, המשרד להגנת הסביבה מפרסם את הנוסח הסופי: "הנחיות מקצועיות ואמות מידה לטיפול בקרקע לצורך שיקום". הנוסח הסופי לא עבר שינויים גדולים ביחס לטיוטה, אך גם הטיוטה עצמה הציגה עקרונות חדשים לתהליך של טיפול בזיהום קרקע אותם חשוב להכיר.

נזכיר כי המסמך פורסם כחלק מתהליך רחב של ריענון ההנחיות המקצועיות השונות בתחום קרקעות מזוהמות המתקיים בשנה האחרונה. תהליך זה מתבצע לאחר שנים של המתנה לחוק קרקעות מזוהמות בתקווה שיסדיר את התחום, אך תזכיר חוק קרקעות מזוהמות תקוע בהליכי החקיקה בכנסת מאז 2011.

המסמך החדש, עתיד לשרת גם את החברה לשירותי איכות סביבה והספקים אותם תנהל בפרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות של צה"ל והתעשיות הביטחוניות, שיוצא לדרך בימים אלה.

קריטריונים לאישור תוכנית לשיקום קרקע מזוהמת

המסמך מציין כי קיימת עדיפות סביבתית למניעה והפחתה של זיהום קרקע במקור. בדומה להיררכיית הטיפול בפסולת, המשרד להגנ"ס מסדיר את העדיפות להיררכיה סביבתית של שיקום קרקע מזוהמת על פי סדר העדיפויות הבא:

 1. השבה (שימוש חוזר) – האפשרות המועדפת: השבה של קרקע מזוהמת לרמה המאפשרת כל שימוש/ לשימוש באותו ייעוד באתר אחר/ השבה של הקרקע המזוהמת באזור רגיש (מגורים) לאזור בעל רגישות נמוכה יותר (אזור תעשייתי).
 2. מיחזור: העברת הקרקע המזוהמת מהאתר בו נוצר הזיהום לאתר אחר (ללא טיפול או אחרי טיפול), לשימוש כחומר גלם, מצע לתשתיות, מצע מילוי וכו'
 3. קיבוע זיהום: שימוש בחומרים המקבעים את המזהמים בקרקע והשארתם באתר בכפוף לביצוע תהליך ניהול הסיכון ובקרה.
 4. סילוק (האפשרות הפחות מועדפת): סילוק קרקע מזוהמת לאתרי פסולת, ללא טיפול מקדים או לאחר טיפול.

טיפול בקרקע מזוהמת - תהליך תכנון וביצוע

המסמך מפרט את תהליך התכנון והאישור מול המשרד להגנת הסביבה של טיפול בזיהום קרקע:

 1. בחינת חלופות: הגשת דו"ח לאישור המשרד להגנ"ס המתאר את החלופות השונות ואת החלופה המועדפת
 2. הגשת תכנית לביצוע פיילוט )ניסוי שטח מקדים): נדרש במקרה בו הטיפול מתבצע בשטח האתר, ולא באתר חיצוני. במסמך הסופי הוסיפו כי "התכנית תכלול אמצעי מדידה, בקרה וניטור סביבתי".
 3. ביצוע פיילוט: לאחר אישור המשרד להגנ"ס את תוכנית הפיילוט הוא יוצא לפועל במטרה לבחון את ישימות ויעילות השיטה בשטח מצומצם שהוקצה לכך באתר או מחוצה לו.
  משך הניסוי בשטח: בטיוטא להערות הציבור משך הניסוי מוגבל לתקופה של בין מספר ימים לחודש, אך בנוסח הסופי אין הגבלה ממוקדת, רק מוזכר שעל הניסוי להיות "קצר ככל האפשר בהתאם לטכנולוגיה ואופי הזיהום".
 4. ניתוח ממצאי הפיילוט: לאחר ביצוע הפיילוט יוגש דו"ח לאישור המשרד להגנ"ס בו יוצג ניתוח מקצועי טכנו- כלכלי המבוסס על ממצאי הפיילוט הכולל בין השאר תוצאות בדיקות מעבדה. במידה והשיטה שנוסתה הצליחה, יכלול הדו"ח תכנית לטיפול באתר כולו.
  הדו"ח יוגש עד חודש ממועד סיום ביצוע הפיילוט, מועד הגשה קצר מהמועד הנקבע בטיוטא להערות הציבור (עד 6 חודשים ממועד אישור ביצוע הפיילוט).
 5. הגשת תכנית הנדסית לטיפול מלא באתר: לאחר אישור השיטה והטכנולוגיה לטיפול  באתר, תוגש תכנית הנדסית.

עיקרי המסמך ושינויים במסמך הסופי

בנוסף לקריטריונים לאישור התוכנית לשיקום ותהליך תכנון וביצוע המופיעים לעיל, במסמך מפורט על שיטות טכנולוגיות עיקריות לטיפול בחומרים מזהמים בקרקע, מתי טכנולוגיה לשיקום קרקע נחשבת יעילה, תהליך התכנון והביצוע של טיפול בזיהום קרקע ועוד.

למרות שהתקבלו מעל 40 הערות על הטיוטה שפורסמה להערות הציבור לא הוכנסו שינויים רבים במסמך הסופי. לפירוט נוסף ניתן לקרוא ב:

 1. ידיעה קודמת שניתחה את נוסח הטיוטא שפורסמה להערות הציבור
 2. מסמך שאלות ותשובות של הערות הציבור, המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. נוסח סופי: הנחיות מקצועיות ואמות מידה לטיפול בקרקע לצורך שיקום, המשרד להגנ"ס [pdf]

-------

קישורים רלוונטיים

 1. האם שיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה מתחיל?, 02.01.2016
 2. סקר היסטורי לקרקע החשודה בזיהום | טיפים והבהרות, 01.11.2015
 3. IRBCA  בעברית, 27.12.2015
 4. הנחיות חדשות לשיקום קרקעות מזוהמת, 19.10.2015
 5.  מיליארד ₪ - עלות שיקום הקרקעות המזוהמות בישראל, 14.09.2014
 6. זיהום קרקע | infospot

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX דורון בכר 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>

תגיות: זיהום קרקע , הנחיות לשיקום קרקע , השבת קרקע ,