הנחיות חדשות לביצוע "סקר קרקע"
המשרד להגנת הסביבה מפרסם טיוטא של מסמך הנחיות לביצוע סקר קרקע. מה כולל המסמך? למה הוא ישמש? איזה מסמכים הוא יחליף?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 14/3/2016

כחלק מתהליך ריענון המדיניות וההנחיות המקצועיות לטיפול בקרקעות מזוהמות שמוביל המשרד להגנת הסביבה בשנה האחרונה, מתפרסם כעת להערות הציבור מסמך הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע.

מה זה "סקר קרקע"?

נזכיר כי סקר קרקע הוא השלב האחרון בתהליך "חקר הקרקע". סקר קרקע מתחיל בדרך כלל לאחר ביצוע סקר היסטורי ו"סקר גזי קרקע" ומסתיים בדו"ח ממצאי חקירה הכולל המלצות לתוכנית שיקום של הקרקע. לאחר סקר הקרקע מתחילות עבודות השיקום.

סקר הקרקע הוא בדיקה פיזית של הקרקע אשר מתבססת על מידע קודם שנאסף בשלבים המוקדמים של "חקר הקרקע" (סקר היסטורי וסקר גזי קרקע). מטרתו של סקר הקרקע לאפיין באופן מלא את הקרקע ואת הסיכון הנשקף מהמזהמים המצויים בה לסביבה ולבריאות הציבור.

בהנחיות החדשות מציינים כי דו"ח ממצאי חקירה (המוגש בסיום סקר הקרקע) יהיה תקף לשלוש שנים, וכי טיפול בקרקע לאחר יותר משלוש שנים מעת הגשת הדו"ח תחייב חקירת קרקע עדכנית.

מה כולל מסמך ההנחיות החדש לביצוע סקר קרקע?

מסמך ההנחיות החדש לביצוע סקר קרקע עוסק בנושאים הבאים:

 • תכנון פריסת הדיגום באתר
 • שיטת הקידוח
 • דגימה ואנליזה
 • בקרת איכות
 • הכנת דו"ח ממצאים וניתוח

ניתן להעביר הערות לדוא"ל avih@sviva.gov.il עד לתאריך 01.04.2016.

המסמך החדש, הנחיות המקצועיות לביצוע סקר קרקע, צפוי להחליף מספר מסמכים קיימים לאחר שיפורסם בגרסה סופית, ביניהם:

 • נוהל ביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמים (2001)
 • טיוטת נוהל טיפול בקרקעות מזוהמות במתכות כבדות (2005)
 • הנחיות לתכנון וביצוע של סקרי קרקע ושיקום קרקע מזוהמת בתחנות דלק (2009)

שיטות דיגום ואנליזה

יחד עם מסמך ההנחיות פורסם בקובץ נפרד נספח להנחיות עבור שיטות דיגום ואנליזה, הכולל שיטות אנליזה וכלי הדיגום הנדרשים.

מאחר שהנספח כולל שינוי מהותי לגבי שיטת האנליזה ל TPH, שינוי זה, בלבד, יחייב רק מיום 1.6.2016 על מנת לאפשר היערכות של המעבדות לשימוש בשיטה העדכנית עבור  TPH. כל יתר השיטות ובקרות האיכות הקבועות בנספח ייכנסו לתוקף ביחד עם שאר ההנחיות לביצוע סקר קרקע, הצפויות להיכנס לתוקף במהלך חודש אפריל 2016.

גם לנספח א'- שיטות דיגום ואנליזה, ניתן להעביר הערות לדוא"ל avih@sviva.gov.il עד ל 01.04.2016.

-------

קישורים רלוונטיים

 1. המשרד להגנת הסביבה מחפש יועץ בתחום קרקעות מזוהמות, 07.03.2016
 2. זיהום קרקע: תוכנית העבודה של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2016, 08.02.2016
 3. הנחיות חדשות לבחירת טכנולוגיה לשיקום קרקע מזוהמת, 24.01.2016
 4. עכשיו זה רשמי: לא כל קרקע מזוהמת תחייב טיפול, 08.02.2016
 5. זיהום קרקע | infospot

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX דורון בכר 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>