הנחיות חדשות למדידת מפגעי רעש סביבתי
ההנחיות מגדירות את תהליך מדידת הרעש ואופן ביצוע המדידה ומסבירות מה צריך להיות כלול בדו"ח המדידות שמוגש למשרד להגנת הסביבה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/3/2015

המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות מפורטות למדידת מפגעי רעש סביבתי בלתי סביר ולכתיבת דו"ח מדידות תואם. ההנחיות מביאות את דרישות החוק בצורה קריאה ונגישה יותר מכפי שהן מופיעות בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 ומוסיפות דרישות חדשות להכנת דו"ח מדידה, נושא שלא מופיע בחקיקה.

ההנחיות מפרטות על הציוד הנדרש לביצוע מדידת רעש, שיטות ותהליך המדידה, חישוב תוצאות, אופן הכנת הדו"ח הסופי ועוד. ההנחיות לא חלות על רעש מזיק תעסוקתי או רעש שמקורו במטוס, רכבת, כלי רכב או ציוד בניה.

בדומה לתקנות, ההנחיות חוזרות על הציוד הדרוש לביצוע מדידת רעש ומוסיפות לרשימה חצובה להצבת מד הרעש. בנוסף, ההנחיות מפרטות על פעולות שיש לבצע לפני המדידה, שהן אולי מובנות מאליהן ולא מצוינות בתקנות באופן הזה, אשר כוללות בין היתר: בדיקה של תקינות מד הרעש, זיהוי מקור הרעש, קביעת מקום המדידה, זיהוי סוג המבנה החשוף לרעש ועוד. דגש קטן נוסף הוא מיקום מדידת הרעש בדירת מגורים, שלפי התקנות צריך להיות בחדרים המשמשים למגורים ועל פי ההנחיות – בחדר החשוף ביותר למקור הרעש מבין החדרים המשמשים למגורים.

דבר אחרון שההנחיות מחדשות הוא מילוי דו"ח מדידות. לפי ההנחיות לאחר המדידה יש להגיש דו"ח למשרד להגנ"ס אשר יכלול את זהות המודד ותפקידו, תיאור מקור הרעש, תיאור מקום המדידה, אופן המדידות, תוצאות, ניתוח התוצאות, מסקנות ועוד.

---

קישורים רלוונטיים:

  1. הנחיות למדידת רעש וכתיבת דו"ח [pdf] – המשרד להגנ"ס, 2015
  2. תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990
  3. הנחיות לקביעת רעש בלתי סביר מאתרי בניה [pdf]  - המשרד להגנ"ס
  4. מדריך יישום לתחום רעש
תגיות: מפגע רעש סביבתי , מדידת רעש , הנחיות למדידת רעש , רעש בלתי סביר ,