הצעת חוק סביבתית מוזרה: אסור למכור לוחות בנייה גליים בצבע אפור
צו חדש למניעת מפגעי אסבסט פורסם להערות הציבור. הצו אוסר על מכירה של מוצרים הדומים למוצרים שיש בהם אסבסט – אף אם אין בהם אסבסט. ניתן להעביר הערות עד יום א' 01/12/2015
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 24/11/2015

המשרד להגנת הסביבה מפרסם הצעה לחקיקה חדשה האוסרת למכור מוצרים הדומים במאפיינים החיצוניים שלהם למוצרים המכילים אסבסט, גם אם אין בהם אסבסט. כלומר, איסור למכור לוחות גליים בצבע אפור המכילים מלט שדומים בצורתם ללוחות האסבסט הגליים, בלי קשר לתכולת האסבסט בהם.

אין צורך להסביר מדוע ישנו איסור על ייצור ומכירה של מוצרים המכילים אסבסט, אך למה לאסור מכירה של מוצרים דמויי אסבסט שאינם מכילים כלל אסבסט?

על פי המפורט בטיוטת הצו, הנזקים הנגרמים ועלולים להיגרם משימוש בלוחות דמויי אסבסט הם אלה:

 1. יצירת מפגע עקב טעות בזיהוי false negative) ) - מקרים בהם סברו כי חומר אינו מכיל אסבסט, וכתוצאה מכך בוצעה עבודה באסבסט ללא היתר כנדרש לפי החוק, תוך סיכון העובדים, האוכלוסייה הסמוכה למקום העבודה ולסביבה.
 2. נזקים כלכליים ומגבלות עקב טעות בזיהוי (false positive) - בעת שריפה במבנה החשוד כמכיל אסבסט, יש חשיבות בביצוע פעולות מידיות ואין שהות לבדיקות מעבדה. במקרה שלא מדובר במבנה מכיל אסבסט, מדובר בעלויות כבדות שיושתו שלא לצורך.
 3. חשש מיותר ומגבלות על הציבור –מבנים דמויי אסבסט גורמים לחשש בקרב הציבור שלא לצורך, וכתוצאה מכך לעלויות של בדיקות מעבדה, כתיבת חוות דעת, צביעה, תלונות לרשויות, פיקוח ועוד, ובנוסף, הכבדה על המנגנונים המפקחים שלא לצורך.
 4. אתרי הטמנה –פינוי לוחות דמויי אסבסט להטמנה יוצר קשיים דומים בזיהוי ובטיפול בשלב הקליטה והטיפול המיוחד הנדרש מאסבסט באתרי הפסולת.

הוראות הצו יחולו על מוצר הנראה כמוצר אסבסט צמנט המשמש בבנייה שהתקיימו בו כל שלושת המאפיינים הבאים יחדיו:

 1. צורת לוח גלי. לא משנה חתך הגל, אורך הגל ותדירות הגל
 2. מכיל מלט
 3. צבעו אפור, אף אם נצבע בצבע חיצוני.

האיסורים אינם רטרואקטיביים. דהיינו, לא תחול חובת הסרה על מוצרים דמויי אסבסט קיימים, אלא ייאסר סחר והתקנה של מוצרים חדשים ממועד כניסתו לתוקף של הצו.

כניסת הצו לתוקף: 30 ימים לאחר פרסומו.

טיוטת הצו, הכוללת דברי הסבר ורקע מקצועי משפטי, מופצת כעת להערות לאחר שהוועדה המקצועית לאסבסט ואבק מזיק החליטה להמליץ בפני השר על התקנת הצו: קישור לטיוטה.

ניתן להעביר הערות עד יום א' 01/12/2015 לתיבת הדוא"ל asbest@sviva.gov.il

-----

קישורים רלוונטיים

 1. טיוטה: צו למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (מוצר דמוי אסבסט), המשרד להגנ"ס
 2. אסבסט: בהשקעה של 200 מיליון ₪ טופלו 80% מהאתרים המזוהמים, 16.07.2015
 3. אסבסט- רקע כללי, 01.08.2013
 4. חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011
 5. זיהום אוויר – ראשי | infospot

תגיות: אסבסט , הערות הציבור , מוצרים דמויי אסבסט , אבק מזיק ,