השלטון המקומי מכניס 2 נציגים לקרן שמנהלת את כספי היטל ההטמנה
כספי היטל ההטמנה הצטברו לכדי עודפים של למעלה ממיליארד ₪ בקופת הקרן לשמירת ניקיון שמנוהלת על ידי המשרד להגנת הסביבה. כעת אנו מדווחים כי 2 ראשי רשויות מונו כנציגי ציבור להנהלת הקרן. מי הם הנציגים והאם זה ישפיע על אופן חלוקת הכספים?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 11/7/2016

כפי שסיקרנו בשנה האחרונה בהרחבה, היטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות למשרד להגנת הסביבה, סכום שנתי של כ- 500,000,000 ₪, נמצא במחלוקת בין 2 הצדדים. בשנים האחרונות, המשרד להגנ"ס התקשה לנצל את כספי היטל ההטמנה ביעילות והם הצטברו בקרן לשמירת הניקיון לכדי עודפים של יותר ממיליארד ₪.

מרכז השלטון המקומי הגיש עתירה לבג"ץ בדרישה לבטל את היטל ההטמנה, עתירה שעדיין עומדת בבית המשפט. בנוסף, הרשויות העלו ביקורת כנגד חוסר היציבות בשלטון המרכזי והבירוקרטיה המכבידה שבגינם יש לאפשר לרשויות לנהל את משק הפסולת באופן עצמאי.

והנה, מרכז השלטון המקומי יכול לרשום לעצמו הישג, היות ונודע לנו כי 2 ראשי רשויות, הפעילים במרכז השלטון המקומי, מונו כנציגי ציבור בקרן לשמירת הניקיון לאחר שנים שהקרן התנהלה ללא נציגי ציבור – אותה קרן המנהלת את כספי היטל ההטמנה. בנוסף לכך, לפני שבוע, דיווחנו על כך שפורסם מנגנון החזר כספי היטל ההטמנה לרשויות המקומיות כנגד הגדלת כמות הפסולת הממוחזרת בשנים 2016-2020 שתקציבו 380 מיליון מתוך כספי היטל ההטמנה.

הנהלת הקרן לשמירת הניקיון

חברי הנהלת הקרן לשמירת הניקיון ממונים על ידי השר להגנת הסביבה ובאישור וועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת. רשימת חברי הנהלת הקרן, המעודכנת:

 • מר ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה;
 • מר גיא סמט, סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי וקהילה, המשרד להגנת הסביבה;
 • ד"ר סיגל בלומנפלד, ראש תחום תשתיות מחוז צפון, המשרד להגנת הסביבה;
 • מר שי מילמן, חשב, משרד האוצר;
 • מר דור בלוך, אגף תקציבים משרד האוצר;
 • נציג ציבור חדש: גיל לבנה, ראש מועצה מקומית שוהם ויו"ר ועדת איכות הסביבה במרכז השלטון המקומי
 • נציג ציבור חדש: יחיאל זוהר, ראש עיריית נתיבות , פעיל במרכז השלטון המקומי.

ניתן למנות 2 נציגי ציבור להנהלת הקרן, אך כבר מספר שנים שהקרן התנהלה ללא נציגי ציבור. זאת אחת הביקורות שנשמעה מצד ארגונים ירוקים ורשויות מקומיות כנגד המשרד להגנת הסביבה.

תוקף המינוי לחמש שנים מיום חתימתו, וכל עוד הממונים מכהנים בתפקידם. על המינוי חתום השר להגנת הסביבה לשעבר, אבי גבאי, שאישר את המינוי, ממש עם התפטרותו.

סמכויות הנהלת הקרן לשמירת הניקיון

הנהלת הקרן מוסמכת לפעול לקידום מטרות הקרן כמפורט בחוק שמירת הניקיון, ובכלל זה מוסמכת לפעולות הבאות:

 • להכין תוכנית פעולה שנתית ורב שנתית והצעת תקציב. הצעת ההנהלה טעונה אישור השר
 • לאשר את הפעולות הדרושות למימוש מטרות הקרן ותפעולה לרבות השקעות ורכישות במסגרת התקציב המאושר
 • ליזום קבלת ייעוץ, סקרים ודוחות מומחים בכל הדרוש לקידום מטרות הקרן
 • לאשר קבלת כספים והקצבות לקרן, להקציב כספים לביצוע סמכויותיה ולקיים מעקב אחר הפעולות המתוקצבות. ההקצבות לגופים מחוץ למשרד תהיינה טעונות אישור בהתאם להוראות תכ"ם

 הצעות התקציב של הנהלת הקרן לשמירת הניקיון טעונות אישור השר להגנת הסביבה. כאמור, בקרן יש כיום עודפים של למעלה ממיליארד ₪. רובם כספי היטל ההטמנה.

------------------

קישורים רלוונטיים

 1. מנגנון החזר כספי היטל ההטמנה לרשויות המקומיות יוצא לדרך, 04.07.2016
 2. נחשפים הפרטים של מודל החזר כספי היטל ההטמנה לרשויות המקומיות, 16.06.2016
 3. הצעת חוק ממשלתית להחזרת כספי היטל ההטמנה לרשויות, 01.06.2016
 4. סוף סוף: ניצול כספי היטל ההטמנה. הרשויות המקומיות: לא מספיק, 07.03.2016
 5. הרשויות נגד המשרד להגנ"ס: לא ניתן לנהל את הפסולת ברשויות המקומיות מירושלים, 17.12.2015
 6. פסולת - ראשי | infospot
תגיות: הקרן לשמירת הניקיון , היטל הטמנה , נציגי ציבור , פסולת ביתית ,