השר פרץ מתנגד להקלה בדרישות לצמצום זיהום אוויר של חברת חשמל
ועדת יוגב המליצה לבטל את הדרישות להתקנת סולקנים על ארובות תחנות הכוח של חברת החשמל, צעד שמטרתו הפחתת זיהום האוויר וזאת בשל העלות, כ - 3 מיליארד דולר.
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 26/3/2014

ועדת יוגב שבוחנת ביצוע רפורמה בחברת החשמל והגישה לאחרונה את מסקנותיה, ממליצה בין השאר לבטל את הדרישה להתקנת סולקנים על ארובות חלק ממתקני חברת החשמל, צעד שמטרתו הפחתת זיהום האוויר הנפלט מהם. השר להגנ"ס, עמיר פרץ, מצהיר כי הוא מתנגד לצעד זה: "פעילות בניגוד להיתרים וזיהום האוויר של אזרחי המדינה הוא מהעבירות החמורות ביותר, ואני מציע לכל העוסקים במלאכה לא לנסות לשחק עם האוויר שאנו נושמים. ההשקעות הסביבתיות שיפחיתו את זיהום האוויר הנפלט מארובות תחנות הכוח עולות 3 מיליארד דולר באופן חד פעמי, אבל מלבד שמירה על בריאות הילדים החיים באזורי תחנות הכוח, יביאו לחיסכון של 3.6 מיליארד שקלים בכל שנה, בעקבות ירידה בתחלואה ובתמותה, אשפוזים ועוד. ההפסד יהיה גם כלכלי, גם בריאותי וגם סביבתי״.

הדרישה להתקנת הסולקנים מגיעה בעקבות החלתו של חוק אוויר נקי שמחייב את מתקני חברת חשמל לקבל היתר פליטה לאוויר מהמשרד להגנ"ס. כחלק מתנאי ההיתר, נדרשת חברת החשמל להתקין סולקנים על חלק הארובות במתקניה. סולקנים מביאים לצמצום ניכר בפליטת גופרית דו חמצנית (SO2).

עוד שני המלצות של ועדת יוגב בעלות השלכות סביבתיות מובהקות:

  1. העדפת הפעלת פרויקט D באשקלון באמצעות פחם מזהם.
  2. ביטול הסבת תחנת הכוח אורות רבין לייצור חשמל באמצעות גז טבעי.

--------------

קישורים רלוונטיים:

  1. פרויקט לדוגמא: הקמת סולקנים בארובות תחנת כח רבין - infospot.
  2. מידע על היתרי פליטה לאוויר - infospot
  3. חוק אוויר נקי, התשס"ח - 2008
  4. עמוד ראשי - זיהום אוויר