זיהום קרקע: נכנסו לתוקף הנחיות חדשות לביצוע סקר היסטורי (ועוד)
המשרד להגנת הסביבה פרסם 4 מסמכי הנחיות חדשים ועדכן את רשימת ההנחיות בתחום קרקעות מזוהמות. בין המסמכים החדשים הנחיות חדשות לביצוע סקר היסטורי. כניסתו לתוקף של פרוטוקול IRBCA נדחה לאחר השלמת פיילוט
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/3/2015

לפני כחודשיים המשרד להגנת הסביבה פרסם מדיניות חדשה לתחום זיהום קרקע יחד עם רשימה של מסמכי ההנחיות הפעילים ואלה הנמצאים בעבודה לקראת עדכון. במקביל פורסמו 4 מסמכי הנחיות חדשים להערות הציבור. עתה, משתהליך השימוע הציבורי הסתיים, מפרסם המשרד להגנת הסביבה את הרשימה המעודכנת של הנהלים יחד עם הגרסאות הסופיות של 4 הנהלים החדשים ומספר עדכונים נוספים.

4 מסמכי ההנחיות החדשים שנכנסו לתוקף לאחר הליך שימוע ציבורי

עיכוב בכניסה לתוקף של פרוטוקול IRBCA 

הנחיות נוספות שהיו אמורות להיכנס לתוקף בימים אלה – "הנחיות לביצוע סקר סיכונים מזהמים בקרקעות (IRBCA)" - לא נכנסו לתוקף בינתיים. במקום זאת יבוצע פיילוט לשימוש בהן בתקופה הקרובה וגרסה סופית שלהן תפורסם לאחר סיום הפיילוט.

שינויים נוספים ברשימת ההנחיות בתחום זיהום קרקע

ברשימת ההנחיות המקצועיות המעודכנת בתחום זיהום קרקע שפורסמה כעת, נוסף מסמך הנחיות חדש הנמצא בעבודה ועתיד להיכנס לתוקף במהלך שנת 2015: "הנחיות מקצועיות לביצוע סקרי קרקע". קישור לרשימת ההנחיות המקצועיות בתחום זיהום קרקע של המשרד להגנת הסביבה.

ההערות שהתקבלו מהציבור ל-4 המסמכים החדשים

כאמור, 4 מסמכים הנחיות חדשים עברו תהליך של שימוע ציבורי. הערות הציבור תועדו, קיבלו התייחסות וחלקם שולבו בגרסא הסופית של ההנחיות. להלן תמצית ההערות לכל אחד ממסמכי ההנחיות החדשים:

הערות להנחיות לביצוע סקר היסטורי באתרים החשודים בזיהום קרקע או מי תהום:

אחת ההערות שהתקבלו נגעה לקושי באיתור מידע אודות בורות חלחול. תגובת המשרד להגנ"ס היתה כי מידע על בורות חלחול אמור להיות קיים אצל בעל הקרקע ובכל מקרה ניתן לפנות לרשויות המקומיות על מנת לבצע איסוף מידע. עורך הסקר אחראי לאיסוף המידע ולהגישו במלואו למשרד.

הערה אחרת התייחסה למשאבים הרבים מידי, לדברי המעיר, שיש להשקיע בהכנת הסקר. המשרד השיב כי השקעת משאבים בשלב זה יכולה למקד ולצמצם את השקעת המשאבים בשלבים הבאים של חקירת ושיקום קרקע.

עוד הערה נגעה לשאלת פרסום הסקרים לציבור. המשרד הדגיש כי אין בכוונתו לפרסם סקרים היסטוריים באופן גורף כמו שהוא יעשה עם סקרי קרקע, ובכל מקרה הוא לא יחרוג מהוראות חוק חופש המידע בפרסומיו.

הנחיות לחפירה, דיגום ערימות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום ודיגום מוודא:

אחת ההערות שהתקבלו היתה לגבי הזמן שניתן לבצע דיגום לאחר החפירה – 48 שעות. לדברי המעיר, זמן זה מועט מידי וכדאי להאריכו. לזאת השיב המשרד להגנת הסביבה כי לפי ניסיונו, ביצוע הדיגום עד לאחר 48 שעות הינו ישים, שהרי ערימות גדולות לא נחפרות בבת אחת אלא במקטעים כך שהדיגום מבוצע כל פעם על מקטע אחד.

הערה נוספת שהתקבלה להנחיות אלה היתה שנדרש לציין כי דיגום מורכב יחובר מדיגומי חטף בגדלים אחידים. בעקבות כך חידד המשרד את ההנחיות לכך והשיב כי דיגום מורכב כולל לקיחת 20 דיגומי חטף בגדלים אחידים (כ-100 מ"ל) ואיחודם לכלי אחד לצורך ערבוב ליצירת דוגמא הומוגנית.

הנחיות לשימוש בשטח במכשירי מדידה מסוג PID או   FIDבמסגרת חקירת קרקע:

אחת ההערות שהתקבלו היתה כי לא נדרש פיצול הדגימות לצורך בקרת איכות כפי שהנחה המשרד להגנת הסביבה בהנחיות. המשרד שלל את ההערה והסביר שבהחלט נדרשת בקרת איכות בהיקף שנכתב בהנחיות.

לעומת זאת, קיבל המשרד הערה לפיה הדרישה לכיול המכשיר אחת לחצי שנה מוגזמת והשיב כי תיקן את ההנחיה וכעת נדרש לבצע כיול בהתאם להוראות היצרן ולא פחות מאחת לשנה.

לצפייה במסמך ההערות של הציבור והתשובות של המשרד להגנת הסביבה לחץ כאן

יש לציין כי לא התקבלו הערות ל"הנחיות מקצועיות לשימוש במכשיר (MIP Membrane Interface Probe במסגרת חקירת קרקע)".

האחראי לריענון הנהלים והמדיניות בתחום זיהום קרקעות הוא אבי חיים, ראש אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות שנכנס לתפקידו בשנת 2014.

-------

מסמכים רלוונטיים:

  1. רשימת ההנחיות המקצועיות של המשרד להגנ"ס בנושא קרקעות מזוהמות, 03.2015 02.11.2016 [pdf]
  2. הנחיות לביצוע סקר היסטורי באתרים החשודים בזיהום קרקע או מי תהום – נוסח סופי, נכנס לתוקף ב-5.3.2015 [pdf]
  3. הנחיות לשימוש במכשיר (MIP (Membrane Interface Probe במסגרת חקירת קרקע – נוסח סופי, נכנס לתוקף ב-5.3.2015 [pdf]
  4. הנחיות לשימוש בשטח במכשירי מדידה מסוג PID או   FIDבמסגרת חקירת קרקע - נוסח סופי, נכנס לתוקף ב-5.3.2015 [pdf]
  5. הנחיות לחפירה, דיגום ערימות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום ודיגום מוודא - נוסח סופי, נכנס לתוקף ב-5.3.2015 [pdf]

קישורים רלוונטיים:

  1. מדריך לסקר היסטורי | infospot
  2. מדריך לסקר גז קרקע | infospot
  3. מדריך לשיקום קרקעות מזוהמות | infospot

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX דורון בכר 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
תגיות: זיהום קרקע , מדיניות קרקעות מזוהמות , הנחיות זיהום קרקע , סקר היסטורי ,