חדש: מדד השפעה סביבתי לתחנות דלק
המשרד להגנת הסביבה מפרסם כלי לחישוב מדד ההשפעה הסביבתי לתחנות דלק
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 20/10/2015

מדד ההשפעה הסביבתי השנתי מדרג חברות ממשלתיות או חברות הנסחרות בבורסה אשר חייבות בדיווח שנתי לפי  חוק המפל"ס(PRTR). הדירוג מתבצע בהתאם למידת הציות הסביבתית של החברות, וכן – החל משנה שעברה – ע"פ פוטנציאל המסוכנות שלהן לסביבה. המדד מבוסס על המדד הבריטי OPRA. מטרת מדד ההשפעה הסביבתי המשולב הוא הנגשת מידע למשקיעים אודות פוטנציאל ההשפעה הסביבתית של החברות הנסחרות, בעקבותיו רווחיהן עלולים להיפגע.

לאחרונה דיווחנו כי בחודשים הקרובים צפוי להתפרסם מדד ההשפעה הסביבתי השנתי על סמך נתוני הפעילות של שנת 2014. כמו כן דיווחנו כי לקראת הפרסום המשרד להגנת הסביבה פירסם את המתודולוגיה המעודכנת של מדד ההשפעה הסביבתי, המרחיבה לגבי הקריטריונים של דירוג החברות, אופן חלוקת הניקוד, שמות החברות המדורגות ועוד.

מדד השפעה סביבתי חדש לתחנות דלק יאפשר להשוות בינהן

לפני כשבוע, הודיע המשרד להגנת הסביבה כי הוא משיק מדד השפעה סביבתי לחברות המפעילות תחנות דלק שיהווה כלי משלים למדד ההשפעה הסביבתי הרגיל. לדברי המשרד להגנת הסביבה המדד הסביבתי החדש יאפשר להשוות את הביצועים הסביבתיים של חברות המפעילות תחנות דלק תוך נטרול השפעת מספר תחנות דלק המופעלות על ידי החברה המפעילה. המדד המשלים אינו מהווה תחליף או שינוי למדד ההשפעה הסביבתי הרגיל.

למה דווקא מדד השפעה סביבתי נפרד לתחנות דלק?

נשאלת השאלה, מדוע המשרד להגנת הסביבה מחליט לטפל באופן ייחודי דווקא בחברות המפעילות תחנות דלק? המשרד טוען כי המדד החדש מתייחס לחברות הדלק בלבד כיוון שמדובר בחברות בעלות עשרות עד מאות מתקנים בעלי אופי פעילות דומה ובעלי השפעה על הסביבה.

המשרד לא מציין זאת, אך אולי סיבה נוספת היא שארבע מתוך חמש החברות שזכו לדירוג הסביבתי הגבוה ביותר לנתוני 2013, הן חברות בהן יש פעילות של תחנות דלק (פז, דלק, חח"י, דור אלון). חברות אלו מורכבות לרב מיותר מחברה אחת או אתר פעילות אחד, לכן קשה להסיק מסקנות סביבתיות ע"פ דירוגן ברשימה. כך למשל חברת "פז" המדורגת ראשונה כוללת גם את חברת-הבת "פז בית זיקוק אשדוד", גם את חברת-הבת "פז שמנים וכימיקלים" וגם מאות תחנות דלק. בעוד שההשפעה הסביבתית של תחנות הדלק שלה היא שגרמה לה להיות בראש הרשימה האדומה ולא שתי החברות האחרות אותן היא כוללת.

כיצד מחושב הדירוג הסביבתי לתחנות דלק?

לכל חברת דלק יחושבו הנתונים הבאים כממוצע משוכלל בהתאם לאחוזי הבעלות של כל תחנה ותחנה:

 1. שיעור תחנות דלק, בהן לא הותקנה מערכת מישוב אדים stage 2.
 2. רמת אי הציות לדין סביבתי, ממוצע לתחנה.
 3. ניקוד חיובי יוענק בשל קיומן של מערכות ניהול סביבתיות או בשל דיווח וולונטרי למנגנון גזי חממה.

הנתונים יוצבו בנוסחא הבאה לחישוב המדד המשלים:


* ניתן להגדיל את הנוסחא על ידי לחיצה

בטרם פרסום המדד הסביבתי, המידע שנאסף לגבי כל חברה יועבר לעיונה לשם קבלת הערותיה.

----

קישורים רלוונטיים:

 1. מדד ההשפעה הסביבתי לחברות דלק, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. מענה להערות הציבור – מדד חברות הדלק, המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. אילו חברות ידורגו במדד ההשפעה הסביבתי 2015, 07.07.2015
 4. פורסם מדד סביבתי המדרג את החברות הנסחרות בבורסה, 24.11.2014
 5. המשרד להגנ"ס מציג: דירוג חברות סביבתי חדש, 4.5.2014
 6. עמוד ראשי – דיווח סביבתי | infospot
תגיות: מדד ההשפעה הסביבתי , דיווח סביבתי , מפל"ס , דלק ,