חובת דיווח על רווחים בשוק הפסולת
השר להגנת הסביבה, אבי גבאי, ושר האוצר, משה כחלון חתמו על צו לפיקוח מחירים בשוק הפסולת העירונית, הכולל חובת דיווח על רווחיות ומחירים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/3/2016

לפני כשלושה חודשים דיווחנו כי המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך שימוע להערות הציבור לפיו הוא רוצה להחיל על הגורמים השונים בשוק הפסולת חובת דיווח על רווחים ומחירים כדי שיוכל לבחון את הצורך בפיקוח מחירים והגברת התחרותיות. כעת, השר להגנת הסביבה, אבי גבאי, ושר האוצר, משה כחלון חתמו על צו שיחייב את העוסקים בפסולת עירונית לדווח על הרווחיות והמחירים שלהם אחת לשנה.

המשרד מסביר כי בהתאם למידע שייאסף, ייבחן אם העוסקים בתחום גובים מחירי יתר על שירותי הפינוי והטיפול בפסולת מעורבת, שנחשבים שירותים יסודיים ובסיסיים לתושבי המדינה. לאחר מכן, ועדת המחירים תוכל לבחון אם להמליץ לשרים להחיל פיקוח מחירים לפי פרק ה' של החוק על התחום.

מדוע בוחנים פיקוח על מחירים בענף הפסולת?

לדברי המשרד להגנ"ס, בעקבות תלונות של רשויות מקומיות על העלאת מחירים לא סבירה בשרשרת הטיפול בפסולת העירונית הביתית (תחנות מעבר, אתרי הטמנה וקבלני פינוי), התקיימה בדיקה אשר ממצאיה מעידים על ריכוזיות וחוסר תחרות בין העוסקים בפסולת עירונית המייצרים לאותם גופים רווחים עודפים של למעלה מ- 110 מיליוני ₪ בשנה, על חשבון כספי הרשויות המקומיות, כלומר תשלומי הארנונה של התושבים.

לדברי המשרד להגנת הסביבה, צו הדיווח החדש מתבסס על מספר אינדיקציות, המעידות על קיומה של ריכוזיות בשוק הפסולת ושל רווחיות יתר של העוסקים בתחום, בינהן:

  1. מחירי ההטמנה שעלו במספר אתרים על פני השנים 2008-2013 עד תוספת של כ-100%;
  2. העדר תחרות בתחנות המעבר: תחנות המעבר מהוות מונופולים טבעיים אזוריים, בשל מגבלות כמות פסולת, מגבלות תכנוניות, מגבלות סביבתיות ושיקולים כלכליים. השיקול הכלכלי המרכזי הוא העובדה שעלות שינוע הפסולת מהווה חסם להעברת הפסולת לתחנת מעבר אחרת, כך שבפועל מוקמת תחנת מעבר אחת בלבד המיועדת לרשויות ספציפיות. בניתוח שערך המשרד, נמצא כי ממוצע המחירים גבוה בכ-120% ביחס לתמורה שכבר כוללת רווח סביר.
  3. העדר תחרות באתרי הטמנה: בישראל פועלים 13 אתרי הטמנה, שמרביתם מהווים מונופולים טבעיים אזוריים, ובהעדר היצע מספק של אתרי הטמנה באזורי הביקוש (בצפון ובמרכז), האתרים הנמצאים בקרבת מוקדי ייצור הפסולת מנצלים את כוחם לרעה מול רשויות מקומיות שבויות.

מה כוללת חובת הדיווח? ועל מי היא חלה?

חובת הדיווח חלה על העוסקים בפסולת מעורבת במקטע החוץ-עירוני, וספציפית על קבלני שינוע פסולת, תחנות מעבר ואתרי הטמנה. העוסקים בתחומים אלה יחוייבו להעביר למפקחת על המחירים במשרד להגנת הסביבה נתונים על פעילותם העסקית, לרבות העברת דוחות כספיים, מאזני כמויות, פירוט אודות מבנה החברה ובעלי עניין, תיאור התהליך התפעולי בחברה, מידע על לקוחות, תעריפים ועלויות.

המשרד להגנת הסביבה פרסם לקט מסמכים המפרטים את מתכונת הדיווח עבור אתרי הטמנה, קבלני פינוי פסולת ותחנות מעבר.

התייחסויות

השר להגנת הסביבה, אבי גבאי: "מחירי הטיפול בפסולת מתגלגלים בסופו של דבר על הציבור, והמהלך שאנחנו מתחילים היום יוביל בסופו של דבר לחיסכון בחשבון הארנונה שלנו. כמו בתחומים אחרים, גם בתחום הפסולת הריכוזיות מביאה לעליית מחירים ופוגעת בציבור".
 
שר האוצר, משה כחלון: "יוקר המחייה בישראל הוא נושא חוצה גבולות ותחומים. התחייבנו להוריד את יוקר המחייה בישראל, ואנחנו עוברים תחום אחר תחום בכדי לממש את ההתחייבות הזאת. גם כאן הריכוזיות יוצרת נטל עודף שמגולגל בסופו של דבר אל הצרכנים. המהלך שאנחנו מתחילים היום מטפל בדיוק בבעיה הזאת".

עוד על שוק הפסולת

שוק הפסולת מספק כותרות לאחרונה. בהמשך להצהרה של אבי גבאי על כך שצריך לייצרתחרות בפסולת אריזות, כך שת.מ.י.ר לא תהיה מונופול והידיעה על כך שהרשויות המקומיות עתרו לבג"ץ לביטול היטל ההטמנה, לפני כשבועיים דיווחנו שהמשרד להגנ"ס מנסה להעלות את היטל ההטמנה לפסולת יבשה.

-----

מסמכים רלוונטיים

------

קישורים רלוונטיים

  1. המשרד להגנת הסביבה משנה את היטל ההטמנה?, 14.02.2016
  2. הרשויות נגד המשרד להגנ"ס: "לא ניתן לנהל את הפסולת ברשויות המקומיות מירושלים, 17.12.2015
  3. פיקוח מחירים על שוק הפסולת הביתית, 01.12.2015
  4. הרשויות המקומיות עתרו לבג"ץ נגד המשרד להגנ"ס, 09.11.2015
  5. פסולת - ראשי | infospot
 
תגיות: שוק הפסולת , היטל הטמנה , חובת דיווח , אבי גבאי , משה כחלון ,