טענות קשות מצד הציבור בכנס סוער שעסק במידע סביבתי על מפרץ חיפה
המשרד להגנת הסביבה יזם כנס בניסיון לקיים דיון ציבורי בעניין המידע הסביבתי עליו לפרסם. המשתתפים בכנס הביעו חוסר אמון בתשובות המשרד וטענו שהוא מפרסם באתרו מידע סביבתי חסר, מסובך ולא אמין
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 18/1/2015

בשבוע שעבר התקיים כנס סוער בחיפה שעסק בשאלת המידע הסביבתי הרלוונטי שצריך לפרסם לטובת תושבי העיר. הכנס היווה צעד משלים להתייעצות אינטרנטית שערך המשרד להגנת הסביבה עם הציבור במשך חודש דצמבר, בה הביעו עניין כ- 5,700 איש שנכנסו לאתר.

הסוגיה העיקרית שנבחנה במסגרת ההתייעצות, כמו גם בכנס אחריה, היתה המידע הסביבתי שמקבל התושב החיפאי בנוגע למתרחש בסמיכות לביתו, בעיקר באזור מפרץ חיפה – האם הוא מקבל את כל המידע הנחוץ, באופן הברור, הנגיש והאופטימלי ביותר, היתה השאלה המרכזית שנשאלה בכנס ובהתייעצות.

בעקבות האופי הייחודי של מפרץ חיפה המאופיין בקרבה של אזורי תעשייה לריכוזי אוכלוסייה וריבוי אירועים בטיחותיים-סביבתיים באזור בחודשים ובשנים האחרונות, העיר חיפה החלה להיבחן ולהיות מטופלת באופן מיוחד על ידי המשרד להגנת הסביבה, גופים ירוקים, אמצעי תקשורת ותושבים. כחלק מכך, לפני מספר חודשים הוקמה בכנסת ועדה שתפקידה היה לבחון סוגיות של תכנון וסביבה במפרץ חיפה בה הוצג דו"ח מטעם משרד הבריאות שהצביע על תחלואה עודפת של סרטן בקרב תושבי חיפה. מסקנות הוועדה היו כי על אף שלא ניתן לגבש קשר סיבתי-משפטי בין נתוני התחלואה החריגים לנתוני רמת הפליטות המסוכנות באזור, יש להתייחס לפליטות ולרמת זיהום האוויר כחריגים הדורשים טיפול ולו בשל הסיכוי שהשפעת הפליטות על התחלואה – אכן מכרעת.

בעקבות כך ובעקבות לחץ ציבורי על המשרד להגנ"ס בטענה כי הוא אינו מפרסם מידע מקיף, בהיר ומלא לציבור, יזם המשרד את הכנס שכל עניינו הוא שיתוף הציבור בנתונים הסביבתיים הקיימים והתייעצות עימו בנוגע למידע נוסף שהיה רוצה לקבל.

המצגת שהוצגה בכנס על ידי המשרד להגנ"ס

למרות הרצון הטוב של המשרד להגנ"ס בעצם קיום הכנס ותהליך ההתייעצות שקדמה לו, הציבור ונציגיו באו בטענות קשות כלפי המשרד להגנת הסביבה (כמעט ולא הופנו טענות ישירות לתעשייה), הטונים היו גבוהים ונציגי המשרד התקשו לדבר עקב קריאות הביניים הרבות. הטענה המרכזית היתה שהמשרד אינו מפרסם מספיק מידע על אף שחוק חופש המידע מחייבו, ומה שמתפרסם לא אמין, מסובך ולא נגיש לציבור. טענה נוספת שעלתה נגעה לכמות הניטור הלא מספקת. תגובת המשרד לטענות האלה היתה כי לעיתים המידע שמתפרסם באתר שלו הינו גולמי (ולכן לא ברור) מאחר שהחוק מחייב אותו, וכי המשרד בתהליך למידה ושיפור מתמיד. על הטענה כי אין מספיק ניטור השיב המשרד כי מערך הניטור בחיפה הוא הצפוף בישראל – 25 תחנות בחיפה לעומת 15 תחנות בגוש דן, 5 בירושליים ו – 12 באשקלון. עוד הוסיף כי המשרד מנטר 8 חומרים בניטור רציף ועוד 13 חומרים באמצעות דגימות דו-שבועיות, זאת מלבד דגימה אחת לשנה ל - 100 חומרים שונים. לטענתו אין אפשרות טכנולוגית לנטר באופן רציף חומרים נוספים ואם למישהו יש רעיון כיצד לעשות זאת, הוא ישמח לשמוע.

צור גלין, ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנ"ס, הצהיר בכנס כי בין השנים 2009-2015 חלה ירידה של 60% בזיהום האוויר של חומרים אורגנים נדיפים [NMVOC's], והוסיף שהמגמה תימשך בעקבות יישום דרישות היתרי פליטה לאוויר. יחד עם זאת, המשרד ציין כי הוא מבין חלק מטענות הציבור וכנראה שבזמן הקרוב נבחין במקצה שיפורים הכולל פרסום מידע רב יותר באתר של המשרד להגנת הסביבה. 

-----

קישורים רלוונטיים:

  1. הכנסת: התגלו שיעורי סרטן ואסתמה גבוהים בחיפה, יש לצמצם זיהום ממפעלים, ידיעה מה- 12.08.2014, info spot
  2. שריפה פרצה במפעל אלקון בחיפה העוסק בטיהור שפכים תעשייתיים, ידיעה מה- 26.10.2014, info spot
  3. כתב אישום נגד מפעל "שמן" בגין מפגעי ריח והפרת תנאי עסק, ידיעה מה- 06.10.2014, info spot
  4. דליפה מצינור ביוב באזור קרית אתא - חשש להימצאות כימיקלים בשפכים ולזיהום סביבתי, ידיעה מה- 30.09.2014, info spot

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: