סמנכ"ל המשרד להגנת הסביבה הציג את עמדתו לעניין יישום חוק פסולת אלקטרונית
המשרד להגנת הסביבה מודאג מתחרות מחירים בין גופי היישום שלא תותיר מספיק משאבים למיחזור תקין של הפסולת האלקטרונית ומתכוון להגביר את האכיפה כנגד יצרנים, יבואנים, משווקים ושאר גורמים שמחויבים על פי חוק להתקשר עם גופי היישום המוכרים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 24/9/2015

במפגש בנושא פסולת אלקטרונית שהתקיים לאחרונה בהתאחדות התעשיינים, הציג יורם הורביץ, סמנכ"ל בכיר וראש אשכול שלטון מקומי חינוך וקהילה מהמשרד להגנת הסביבה, האחראי על יישום חוק פסולת אלקטרונית, תמונת מצב של יישום החוק, וכן צעדים עתידיים צפויים. לפניכם עיקרי הדברים:

תחילה הסביר הורביץ כי המדיניות הכוללת של המשרד להגנת הסביבה לתחום הפסולת היא להגיע לשיעורי מיחזור הנהוגים במערב אירופה ורק ביתרת הפסולת שאינה ברת מיחזור לטפל בדרכים אחרות, סביבתיות פחות. במסגרת מדיניות זו, שלושת חוקי אחריות יצרן (חוק הפיקדון, פסולת אריזות ופסולת אלקטרונית) הם נדבך משמעותי להעברת שוק הפסולת בישראל לשוק ממחזר.

בהמשך דבריו, התייחס הורביץ למגזרים השונים הלוקחים חלק ביישום חוק פסולת אלקטרונית:

יבואנים ויצרנים של ציוד אלקטרוני

יבואנים ויצרנים של ציוד אלקטרוני מחויבים להתקשר עם אחד משני הגופים המוכרים אקומיוניטי או מ.א.י, דרכם הם מממנים את האיסוף והמיחזור של הפסולת האלקטרונית. כפי שסיקרנו בעבר, נכון לסוף שנת 2014 כשליש מהיבואנים והיצרנים, האחראים על 75% מהפסולת האלקטרונית, התקשרו עם אחד מגופי היישום מוכרים.

רק לאחרונה דיווחנו על תיקון חוק פסולת אלקטרונית כך שיבואנים ויצרנים של ציוד אלקטרוני שלא התקשרו עם גוף יישום מוכר חשופים לעונש מאסר של חצי שנה.

הורביץ מודה כי היישום של חוק פסולת אלקטרונית היה חלקי עד כה וציין כי למשרד להגנת הסביבה נדרשת התארגנות יותר נמרצת שהתעכבה בין השאר בגלל היעדר תקציב מדינה וסיבות נוספות. הוא הוסיף כי חוסר השיוויון הנובע מהתקשרות חלקית של יבואנים/יצרנים של ציוד אלקטרוני הוא פגיעה קשה ביישום החוק כי יצרן שהתקשר עם גוף יישום מוכר ומשלם את חלקו מממן את אותו יבואן אחר שלא התקשר ולא משלם אך הפסולת האלקטרונית שלו נמצאת בשטח. הורביץ סיכם: "נשלים בקרוב את הפעולות הנדרשות כדי שנוכל לדעת מי הם אותם יבואנים ויצרנים שלא התקשרו ונדאג שהם יתקשרו עם הגופים המוכרים וימלאו את חובותיהם".

משווקים של ציוד אלקטרוני

משווקי ציוד אלקטרוני מחויבים על פי החוק לקבל מלקוחות ציוד אלקטרוני ישן במעמד קנייה של ציוד חדש, להתקין מיכלי החזרה של פסולת אלקטרונית, להציב שילוט רלוונטי ועוד. בנוסף לכך, משווק ציוד אלקטרוני מחויב להתקשר עם גוף יישום מוכר לטובת פינוי הפסולת האלקטרונית שנאספה אצלו.

רק לאחרונה דיווחנו על כמה מקרים של תביעות ייצוגיות כנגד משווקים של ציוד אלקטרוני שלכאורה לא עמדו בדרישות חוק פסולת אלקטרונית. הורביץ התייחס למשווקים ואמר כי: "נגיע לכולם ונדאג שיבצעו את תפקידם".

מחזיקי פסולת אלקטרונית שאינה ביתית

מחזיקי פסולת אלקטרונית שאינה ביתית מחויבים על פי החוק למסור את הפסולת לגופי היישום המוכרים. לדברי הורביץ, צפויה התמודדות לא פשוטה מולם מפני שעד כה רבים מהם נהגו למכור את הפסולת האלקטרונית הזו ולהרוויח ממנה. משום כך מחזיקי הפסולת צפוים לנסות ולהציג את הפסולת כמוצר על מנת שלא להחיל את החוק עליה. הורביץ סיכום לגביהם: "נצטרך להגיע לאותם מחזיקים בפסולת שאינה ביתית ולהתנהל מולם באופן הגון ושוויוני על מנת שהפסולת תימסר ותובא למיחזור ותהיה חלק מהמימון של המערכת לאיסוף ומיחזור פסולת אלקטרונית".

רשויות מקומיות

עד כה שתי רשויות מקומיות בלבד (רמת גן ושוהם) מתוך 250 רשויות התקשרו עם גוף יישום מוכר (מ.א.י).

לדברי הורביץ, התקשרות הרשויות עם גוף יישום מוכר במסגרת חוק הפסולת האלקטרונית מסובכת יותר מההתקשרות במסגרת חוק האריזות (בה כבר יש 200 רשויות שהתקשרו), מאחר שבפסולת אלקטרונית קיימים שני גופי יישום לעומת גוף אחד בלבד בפסולת האריזות (תמיר). עם זאת, הוא ציין כי בוצעו מספר פיילוטים על ידי "אקומיוניטי" ו"מאי" ברשויות המקומיות ועל סמך הניסיון הנ"ל שיופץ לשאר הרשויות הוא מקווה כי הן יתקשרו.

התחרות בין אקומיוניטי ומאי

בניגוד לחוק האריזות בו יש גוף יישום מוכר אחד, בחוק פסולת אלקטרונית יש 2 גופים מוכרים. מצב זה, מביא לדברי הורביץ לתחרות מחירים העלולה לגרום לכך שלא יהיו מספיק כספים במערכת למחזר את הפסולת בצורה סביבתית ובטיחותית נאותה. הורביץ הזהיר כי במידה ותחרות המחירים תוביל למיחזור לא תקין, המשרד להגנת הסביבה לא יכיר במיחזור ויבואני ציוד אלקטרוני עלולים שלא לעמוד ביעדי המיחזור שלהם ולהיות חשופים לסנקציות. הורביץ ציין כי בשל כך, המשרד להגנת הסביבה שוקל להתערב בתחרות בשוק הפסולת האלקטרונית אך לא בטווח הזמן הקרוב. הורביץ סיכם את הנושא: "אני מציע כי יבואנים יפסיקו להפעיל לחץ על הגופים המוכרים להורדת מחירים, מפני שהמשרד לא יקבל שיטות אלטרנטיביות וזולות למיחזור ולטיפול בפסולת בניגוד לחוק".

מתקני מיון ומפעלי מיחזור

בתוך כך, המשרד להגנת הסביבה מגבש דרישות למתקני מיון ומפעלי מיחזור. מטרת המשרד להגנת הסביבה היא להגיע למצב בו רק פסולת שמוחזרה במתקנים ומפעלים הפועלים לפי הדרישות נוספות שיפורסמו, יוכרו כמיחזור.

חינוך ומחקר אקדמי

לדברי הורביץ, בחודשים הקרובים המשרד להגנת הסביבה ייצא בקמפיין להסדרי הפרדת פסולת, ובכלל זה פסולת אלקטרונית. עד כה המשרד השקיע עשרות מיליוני שקלים בחינוך בנושא מיחזור במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית. בנוסף, עתיד לקום מרכז מחקר אקדמי המתמחה בנושא פסולת ומיחזור, בתמיכה כספית של המשרד להגנת הסביבה.

---

קישורים רלוונטיים:

  1. שורת תביעות ייצוגיות נגד משווקים שהפרו לכאורה את חוק הפסולת האלקטרונית, 23.8.2015
  2. חוק פסולת אלקטרונית תוקן: 6 חודשי מאסר לבעלי עסקים שלא יפנו פסולת אלקטרונית כחוק, 6.8.2015
  3. תאגיד אקומיוניטי מחזיר ליבואנים 770 אלף ₪, 1.6.2015
  4. תאגיד מ.א.י. עותר לבג"ץ: "המשרד להגנ"ס מזלזל בחוק" , 17.5.2015
  5. פסולת אלקטרונית | infospot

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
צחי עין גל 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>
תגיות: חוק פסולת אלקטרונית , אקומיוניטי , מאי , מיחזור פסולת אלקטרונית ,