ימים אחרונים להגשת דיווח המפל"ס השנתי
רק 174 מתוך כ-500 אתרים העבירו את דיווחי המפל"ס השנתיים שלהם למרות שנותרו 10 ימים עד למועד האחרון לדיווח, ב - 31 למרץ
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/3/2016

עדכון 22.03 שעה 14:30: תקלה במערכת הדיווח של המפל"ס, המשרד להגנת הסביבה נותן ארכה לכלל ציבור המדווחים למרשם הפליטות, למסור דיווח שנתי כנדרש לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב - 2012 עד ליום 7 באפריל 2016.


כ- 500 האתרים המחויבים בדיווח שנתי למפל"ס (PRTR) מרשם פליטות לסביבה, יוכלו לעשות זאת עד לתאריך 31.3.2016, בעוד כ- 10 ימים, עבור השנה הקלנדרית שהסתיימה (2015). זהו דיווח המפל"ס הרביעי במספר.

על פי המשרד להגנת הסביבה, נכון ליום חמישי האחרון, הוגשו רק 174 דיווחים, מתוך כ- 500 צפויים. על פי ההתנהלות בשנים קודמות – מרבית הדיווחים מגיעים בשבוע האחרון.

אכיפת דיווחי מפל"ס

מניסיון שנים עברו, אנו למדים כי המשרד להגנת הסביבה נאלץ להפעיל מעט אכיפה על מנת לדרבן/להעניש מפעלים שלא העבירו את הדיווח השנתי למפל"ס. במהלך שנת 2014 נשלחו 12 הודעות על כוונת חיוב בעיצום כספי ו- 9 דרישות תשלום כנגד מפעלים שלא דווחו כנדרש. מדובר על אחוזים בודדים מתוך כלל המדווחים (500).

ייתכנו קנסות של עד 300,000 ₪ לתאגיד, 75,000 ₪ לאדם ועד שנת מאסר בגין עבירות הקשורות לדיווח, כולל אחריות נושאי משרה בתאגיד.

עדכונים בהוראות הדיווח

במהלך חודש דצמבר 2015, פורסם עותק מעודכן של הוראות הדיווח הראשיות בו נוספה התייחסות לפליטות סיבי אסבסט, נוספו 2 מחשבוני פליטות חדשים לתחבורה ועד מספר תיקונים קלים. מסמך ההוראות המעודכן תקף כבר לדיווח הנוכחי.

 מפל"ס | סיכום ביניים

לאחר 3 שנות דיווחי מפל"ס, המשרד להגנת הסביבה יכול לרשום לעצמו הצלחה ביישום חוק זה שנכנס לתוקף ב- 2012 ומהותו דיווח סביבתי. 500 מפעלים מדווחים מדי שנה ברמה תואמת לאיחוד האירופאי, הנתונים מתפרסמים לציבור, נוצר מאגר מידע לשימוש קובעי מדיניות, אקדמיה ושאר גורמים – כל אלה הם הישגים ראויים לציון שלא מובנים מאליהם. נראה שהיישום המוצלח והמהיר של מרשם הפליטות לסביבה תוך שימוש מצומצם באכיפה מלמד גם על התגייסות ובגרות של התעשייה הישראלית שנושאת על גבה בשנים האחרונות את עול צמצום הפערים הסביבתיים ביחס לנהוג באיחוד האירופאי שהינו המוביל העולמי בנושא זה.

-------

קישורים רלוונטיים

  1. עודכנו ההוראות הראשיות לדיווח מפל"ס, 08.12.2015
  2. עדכון הוראות הדיווח הראשיות של המפל"ס, 15.11.2015
  3. האם באמת יש הפחתה בזיהום האוויר? ניתוח עומק של תוצאות המפל"ס, 02.11.2015
  4. המפל"ס השנתי מתפרסם, האם יש שיפור בפליטות התעשיה?, 27.10.2015
  5. מפל"ס: הפרת הוראות הדיווח גררו עיצומים כספיים של מיליון ₪, 23.08.2015
  6. מפל"ס – ראשי | infospot
תגיות: מפל"ס , זיהום אוויר , דיווח סביבתי ,