כסף קל: 5,000 ש"ח למתעד השלכה לא חוקית של פסולת בניין
התגמול הכספי יינתן במקרים בהם היווה התיעוד תרומה ממשית בהרשעו של העבריין הסביבתי
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 26/8/2014

פעילות הבנייה בישראל יוצרת כ - 7 מיליון טון פסולת יבשה בשנה, מהם 4 מיליון טון פסולת בנייה ו-3 מיליון טון עודפי עפר. כ-2.5 מיליון טון מפסולת הבנייה מסולק באופן מבוקר ומסודר, אך עוד 1.5 מיליון טון מסולקים באופן לא מוסדר לסביבה מידי שנה, ויוצרים מפגעים סביבתיים קשים, ביניהם זיהום מי תהום, זיהום אויר, התרבות מזיקים ואבדן שטחי קרקע ושטחים פתוחים.

לפי תיקון שהוכנס לחוק שמירת הניקיון בשנת 2010, יוענק תגמול כספי בגובה 5,000 ש"ח למתעד השלכת פסולת בניין מתוך כלי רכב. התגמול הכספי יינתן במקרים בהם החשוד בעבירה נמצא אשם לאחר שהוגש נגדו כתב אישום, ובית המשפט סבר כי התיעוד השפיע באופן ממשי על ההרשעה.

עבירות הפסולת הכלולות בתיקון הן:

  • עבירה שעניינה פינוי פסולת לאתר שאיננו מיועד לכך.
  •  עבירה של השלכת פסולת גושית, פסולת בנין, גרוטאות, גרוטות רכב, פסדים או צמיגים ברשות הרבים או מרשות הרבים אל רשות היחיד.

התיעוד אמור לכלול צילום ברור של הרכב שממנו בוצעה השלכת הפסולת, פרטים על אופן ההשלכה או על נהג הרכב, וכן מועד ומקום השלכת הפסולת ופרטי זיהוי הרכב ככל שקיימים.

בשלב הבא יעביר המתעד את הצילום בצירוף הפרטים למשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה, והיא תעביר את הטיפול לעובד מוסמך שייצור עימו קשר לקבלת מידע נוסף ויחליט אם יש מקום להגיש כתב אישום נגד החשוד בעבירה. כאמור, במקרים בהם הוגש כתב אישום ובוצעה הרשעה, בית המשפט יקבע האם מגיע תגמול כספי למתעד.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. הנחיות לציבור ליישום סעיף 16 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד - 1984