מדד ההשפעה הסביבתי: עשרות מתקנים מתווספים לרשימה וידורגו לראשונה
המשרד להגנ"ס מפרסם עדכון למדד ההשפעה הסביבתי ובו הוספה של עשרות מתקנים שידורגו לראשונה בגין שנת הפעילות של 2015. איזה מפעלים ברשימת החדשה? אילו שינויים נוספים נעשו במתודולוגיה? הפרטים לפניכם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 20/6/2016

לפני כארבע שנים החל המשרד להגנת הסביבה לפרסם דירוג של מדד ההשפעה הסביבתי של חברות בישראל. שיטת הדירוג עברה שינויים מדי שנה ועתה המשרד שוב מפרסם עדכון ובו תוספת של כ – 15 מתקנים/חברות שידורגו לראשונה בגין שנת הפעילות 2015.

תזכורת | מה זה מדד ההשפעה הסביבתי?

במדד ההשפעה הסביבתי מדורגות כ- 46 חברות הנסחרות בבורסה אשר גם חייבות בדיווח שנתי לפי חוק המפל"ס. הדירוג מתבסס על נתונים הנמצאים ברשות המשרד להגנ"ס, ומחושב על-פי ההשפעה הסביבתית של החברה, הכוללת נתונים אובייקטיביים על פעילות המפעלים שבבעלות החברה (כמות פליטות, שימוש בחומרים מסוכנים, רגישות מיקום המפעל), והתנהלות החברה מבחינת רמת הציות לחקיקה בתחום הגנת הסביבה ומידת ההטמעה של מערכות לניהול סביבתי, דיווח ושקיפות.

מטרת המדד הרשמית היא הנגשת מידע למשקיעים אודות פוטנציאל ההשפעה הסביבתי של החברות הנסחרות, שכתוצאה ממנו רווחיהן עלולים להיפגע. אך נדמה כי המשקיעים בישראל טרם אימצו את המדד ככלי משמעותי המשפיע על קבלת החלטות השקעה, כך שבינתיים, המשרד להגנ"ס משתמש במדד בעיקר ככלי ציבורי מרתיע לדרבן חברות לשפר את ביצועיהן הסביבתיים.

מה חדש במדד ההשפעה הסביבתי?

לפני כחודש דיווחנו כי המשרד להגנ"ס פרסם להערות הציבור מספר עדכונים למתודולוגיה לפיה ידורגו החברות. כעת פורסם המסמך העדכני הקובע את אופן חישוב המדד.

לא נעשו שינויים רבים במסמך שפורסם להערות הציבור, אך בין השינויים המעטים בולט כי בנספח הכולל את שמות החברות והמתקנים המדורגים במדד ההשפעה הסביבתי נוספו שמות חדשים רבים בהם:

 • נגב ארומה, של אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ
 • תאגיד איסוף מכלי משקה – אשדוד וקריית אתא. של אלון רבוע כחול.
 • מכוני טיפול בשפכים של חברת אלקטרה: ירוחם, חצור אשדוד, רהט, שוקת, ערד, תנובות, קולחי השרון, נתניה.
 • אלקו בע"מ
 • בי ג'י טכנולוגיות, אספלט נימרה, דרכים בניה פיתוח ומט"ש איילון – כולם שייכים לאשטרום בע"מ
 • מט"ש עכו GES  של קבוצת עזריאלי.
 • אמניר תחנת מעבר מודיעין של נייר חדרה
 • שניב בע"מ
 • דלק סן של סנו
 • שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ עם מפעל האספלט בבית שמש ודרום השרון, מחצבות ורד, ומחצבות האלה.

בין המפעלים והחברות הבולטות שהוסרו מהרשימה ולא ידורגו, כנראה בעקבות מחיקתם מהמסחר בבורסה, נמצאים:

 • 9 האתרים של תנובה תחת מבטח שמיר אחזקות בע"מ
 • צח שרפון וטמבור של קבוצת עזריאלי

שינויים נוספים במתודולוגיה כוללים בין היתר:

 • הוספת פעולות וולונטריות בגינן ניתן לקבל ניקוד סביבתי חיובי והגדלת המשקל שלהן בחישוב הכולל. פעולות אלה כוללות בין השאר:
  • פרויקטים וולונטריים של התייעלות סביבתית
  • קיומן של מערכות ניהול ודיווח סביבתי
  • לתחנות דלק – פעולות וולונטריות למניעת סיכון
 • שינוי שיטת הניקוד בגין פליטות המדווחות למפל"ס שיאפשר רגישות גבוהה יותר של המדד לנושא של הפחתה בפליטות, וכך לתמרץ ולעודד הפחתת פליטות.
 • הקלה בניקוד השלילי הניתן בשל פליטת חומר מזהם מסוג פחמן דו חמצני.
 • הקלה בניקוד השלילי הניתן בגין אי ציות במקרים בהם הליך האכיפה הסביבתי מתייחס לאירוע שהתרחש לפני למעלה מ - 3 שנים.

-------

קישורים רלוונטיים

 1. המסמך החדש: מתודולוגיה למדד ההשפעה הסביבתי, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. שינויים בשיטת דירוג ההשפעה הסביבתית של חברות בישראל, 09.05.2016
 3. מדד ההשפעה הסביבתי מתפרסם, האם המשקיעים מתייחסים? 27.10.2015
 4. פורסם המדד הסביבתי לנתוני 2013, 24.11.2014
 5. אילו חברות ידורגו במדד ההשפעה הסביבתי השנה? 7.7.2015
 6. דיווח סביבתי | infospot

תגיות: מדד ההשפעה הסביבתי , מתודולגיה חדשה למדד , דיוו סביבתי , מפל"ס , שקיפות ,