סקירה: תחליפים לאיסור השימוש בגז קירור R-22 ו- R141b
גזים ממשפחת HFC's אמנם יכולים לשמש כתחליף לגזי קירור מדללי אוזון שהשימוש בהם ייאסר בקרוב, אך הם גם גזי חממה בעלי השפעה מזיקה על שינוי האקלים שייתכן ויוגבלו בשנים הקרובות. לכן מומלץ להשתמש בחלופות אחרות ידידותיות לסביבה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2020

לפני כחודש התקיים יום עיון בנושא תחליפי חומרים פוגעי אוזון ביוזמת אגף סביבה בריאות ובטיחות של התאחדות התעשיינים והמשרד להגנת הסביבה כחלק משיתוף פעולה מקיף יותר בין סוכנות הסביבה במחוז בוואריה שבגרמניה והמשרד להגנת הסביבה הישראלי בנושא צמצום השימוש בגזים המכילים פלואור במערכות קירור, כחלק מיישום פרוטוקול מונטריאול והמאבק בשינוי האקלים.

פרוטוקול מונטריאול וצמצום שימוש בגז קירור R22 ו- R141b

צמצום השימוש בגזי הקירור R22 ו – R141b נובע מפרוטוקול מונטריאול אשר מדינת ישראל אישררה ולכן מחויבת לעמוד בדרישותיו. מטרת הפרוטוקול הינה קביעת לוח זמנים להפחתה והפסקה בשימוש בחומרים המדללים את שכבת האוזון [O3] באטמוספירה. שכבת האוזון חיונית לקיום חיים על פני כדוה"א משום שהיא מסננת את הקרינה האולטרא סגולית המזיקה המגיעה מהשמש.

כחלק מדרישות פרוטוקול מונטריאול, על כל המדינות החתומות עליו, ובכללן ישראל, לצמצם את השימוש בגזים מסוגHCFC  המדללים את שכבת האוזון. הצמצום נעשה בצורה מדורגת כך שעד שנת 2030 לא יותר שימוש ב HCFC's. גזים ממשפחת ה HCFC (הידרו-כלורו-פלאורו-פחממנים), בכללם R-22, R-141b ואחרים, משמשים בעיקר כגזי קירור במערכות קירור ומיזוג אוויר.

 בישראל, פרוטוקול מונטריאול בא לידי ביטוי בתקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון) 2004. בתוספת השלישית לחוק מפורטים יעדים להגבלה והפחתה של חומרים מפוקחים בינהם לגזים ממשפחת ה HCFC (R22 ו – R141b). להלן תמצית יעדי הגבלת גזים מסוג HCFC's:

לוח זמנים להגבלת ולהפחתת יבוא והצריכה של HCFC'S

כפי שניתן לראות בטבלה לעיל, בשנת 2015 ישנה מדרגה משמעותית נוספת בהגבלת השימוש והיבוא של HCFC's. החל משנת 2020 הצריכה תהיה מוגבלת לתחזוקת מתקנים קיימים בלבד ובשנת 2030 יוצאו החומרים משימוש.

כמו כן, לאור ההגבלות על חומרים מדללי אוזון הוחלט במנהל סביבה ופיתוח בר קיימא במשרד הכלכלה  בשיתוף “המוקד הלאומי” ליישום פרוטוקול מונטריאול במשרד להגנת הסביבה, לחלק מכסות יבוא לצרכי המשק השונים, באמצעות רישיונות יבוא. למשל, בשנת 2015, ליבואן ותיק של R22, תוקצה כמות שלא תעלה על 8 טון לכל השנה. ליבואן ותיק של R141b תוקצה כמות של 5 טון לכל השנה (הוראת מנכ"ל 2.9).

בחירה נכונה של גזי קירור חלופים

חלק מגזי הקירור הנפוצים היכולים להחליף את ה-HCFC's  הינם משפחת HFC's המונה בין השאר את: R-134a, R-410a, R-507, אשר אינם מדללי אוזון ולכן לא מוגבלים בפרוטוקול מונטריאול, אך כשלעצמם הם חומרים בעלי פוטנציאל התחממות גלובלית (GWP) גבוה, התורמים להגברת אפקט החממה הגורם לשינוי אקלים והשלכותיו השליליות. בשנים הקרובות ייתכנו מגבלות על חומרים אלה. לאור האמור לעיל, מוצעים חומרים חלופיים ל HCFC's אשר גם אינם מדללים את האוזון וגם בעלי השפעה נמוכה על שינוי האקלים, כגון:

  • אמוניה NH3
  • פחמימנים שאינם מכילים פלואור או כלור
  • פחמן דו חמצני CO2
  • תרכובות של אלקנים מופלרים (HFO)
  • פרופאן C3H8

טבלה מסכמת: חלופות גזי קירור


* ניתן להגדיל את התמונה על ידי לחיצה

כאמור, שיתוף הפעולה בין המשרד להגנ"ס, לסוכנות הסביבה במחוז בוואריה שבגרמניה, מנסה לקדם בישראל את השימוש בגזי הקירור הסביבתיים יותר, העונים על 2 הקריטריונים (לא מדללים את האוזון + השפעה נמוכה על שינוי האקלים) באמצעות סדנאות משותפות, שליחת אנשי מקצוע מתחום הקירור בישראל להשתלמות מקצועית בגרמניה והיכרות עם גזי הקירור החלופיים ועוד.

הסדנא שהתקיימה בתל אביב בנושא זה לפני כחודש, דנה ביתרונות והחסרונות של גזי הקירור השונים, החסמים הטכנולוגיים והרגולטוריים להטמעת השימוש בחלופות הסביבתיות ועוד.

ד"ר ריינהרד זייטלר, מומחה בכיר מהמשרד להגנת הסביבה והצרכנים במחוז בוואריה שבגרמניה, אשר ליווה את הסדנא, הוסיף: "המטרה העיקרית של שיתוף הפעולה הזה הינה לעודד את המעבר לחומרי קירור אלטרנטיביים בישראל. תהליך זה יתמך על ידי החלפת מידע, תוך מתן דגש על הדוגמאות עם הניסיון הטוב ביותר מבוואריה. מעבר לטכנולוגיות אלטרנטיביות משתלבת עם המדיניות של מחוז בוואריה להגנה מפני שינוי אקלים. חברות מבוואריה, המפתחות ומיישמות טכנולוגיות קירור אלטרנטיביות יוכלו להמשיך ולחזק את בוואריה בתור מובילה טכנולוגית בתחום זה".

מצגת מיום העיון [pdf]


הדברים נאמרו במסגרת יום עיון בנושא תחליפי חומרים פוגעי אוזון ביוזמת אגף סביבה בריאות ובטיחות של התאחדות התעשיינים והמשרד להגנת הסביבה

קישורים רלוונטים

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

 
 
תגיות: גז חממה , פרוטוקול מונטריאול , גזים מופלרים , גזי קירור , אוזון ,