מחקר חדש יבדוק את הקשר בין רמת התחלואה במפרץ חיפה לזיהום אוויר
המחקר החל לפני מספר ימים ויגיע לסיומו בשנת 2020. חוקרים מאוניברסיטת חיפה יבחנו את דפוסי התחלואה באזור המפרץ ואת הקשר בינם לבין זיהום האוויר באזור
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/4/2015

מחקר חדש בנושא הקשר בין תחלואה לזיהום אוויר במפרץ חיפה יצא לדרך לפני מספר ימים ויסתיים בשנת 2020. המחקר יבחן סוגי תחלואה ושיעורי תחלואה בקרב קבוצות גיל שונות באזור המפרץ, וישווה אותם לנתוני זיהום אוויר עדכניים. את המחקר מובילים חוקרים בכירים מאוניברסיטת חיפה, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, איגוד ערים לאזור חיפה ועיריית חיפה.

לדברי המשרד להגנת הסביבה, בעשור האחרון קיימת מגמה של ירידה מסויימת בזיהום האוויר באזור מפרץ חיפה, זאת לצד ירידה מתונה בתחלואת הסרטן באזור. עם זאת, עדיין לא ברור אם יש קשר בין שתי המגמות והאם הירידה בתחלואה היא חלק ממגמה מתמשכת או זמנית בלבד. לכך נועד המחקר הנוכחי: הוא ינתח את הקשר בין שני המשתנים טוב יותר, ייקח בחשבון זיהום אוויר הנובע הן ממתקני תעשייה והן מתחבורה באזור מפרץ חיפה ויערוך השוואה של נתוני התחלואה במפרץ לאלה הנוגעים לאזור תל אביב וחדרה.

במסגרת המחקר ייבדקו שינויים שחלו בדפוסי התחלואה על פני שנים ועל פני אזורים בתחום הניטור, וייעשה נסיון לזהות מרכיבי זיהום אוויר ספציפיים ואת קשרם לתחלואה. המחקר יאסוף וינתח מדדים על התפתחות תינוקות, מצב תחלואת הסרטן הכללי באזור, קיום אסטמה בקרב ילדים בני 6-14 וכן בקרב מתגייסים ועוד. כחלק מהמחקר יבוצע גם ניטור ביולוגי.

נתוני התחלואה ייאספו במרפאות בריאות ולשכות גיוס ונתוני זיהום האוויר ייאספו מתחנות הניטור של המשרד להגנ"ס באזור מפרץ חיפה.

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מלווים את המחקר באמצעות ועדת היגוי, בה חברים נציגי המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ואיגוד ערים באזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה, וכן נציג של ארגון הבריאות העולמי. את המחקר מממן איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה מכספי האגרות המוטלות על התעשייה.

המחקר המדובר מגיע בהמשך להקמת ועדה בכנסת שתפקידה היה לבחון סוגיות של תכנון וסביבה במפרץ חיפה. במסגרת דיוני הועדה הוצגו נתונים של משרד הבריאות שהצביעו על תחלואה עודפת באזור מפרץ חיפה ביחס לממוצע הארצי. מסקנות הועדה היו כי על אף שלא ניתן לגבש קשר סיבתי-משפטי בין נתוני התחלואה העודפים לנתוני זיהום האוויר, יש להתייחס לפליטות ולרמת זיהום האוויר כחריגים הדורשים טיפול ולו בשל הסיכוי שהשפעת הפליטות על התחלואה אכן מכרעת. המחקר הנוכחי עשוי להבהיר את השפעתו של זיהום האוויר באזור על בריאות התושבים.

---

קישורים רלוונטיים:

  1. מידע נוסף על הנושא – אוניברסיטת חיפה
  2. מידע נוסף על הנושא -  המשרד להגנת הסביבה
  3. הכנסת: התגלו שיעורי סרטן ואסתמה גבוהים בחיפה, יש לצמצם זיהום ממפעלים, 12.8.2014
  4. טענות קשות מצד הציבור בכנס סוער שעסק במידע סביבתי על מפרץ חיפה, 18.1.2015
  5. עמוד ראשי - זיהום אוויר
תגיות: זיהום אוויר בחיפה , תחלואה בחיפה , חוק אוויר נקי , היתר פליטה ,