מי קיבל קנס סביבתי של 18 מיליון ₪ ?
מה גרם למשרד להגנת הסביבה להודיע על כוונתו להטיל את העיצום הכספי הגבוה ביותר עד היום? איזה חריגה נתגלתה? הפרטים לפניכם
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 14/3/2016

לדברי המשרד להגנת הסביבה, חברת פז בתי זיקוק אשדוד, חברת בת של פז חברת נפט בע"מ, הזרימה שפכים החורגים מאמות המידה שנקבעו בהיתר ההזרמה לים שנקבע לה. מחוות דעת מומחה של ד"ר דרור צוריאל, מרכז ניטור ומחקר ימי במשרד להגנת הסביבה, הזרמת השפכים החריגה משפיעה על המערכת האקולוגית של הים התיכון ועלולה להרעיל דגים.

מבירור שקיימנו, מדובר באירוע שהתרחש במהלך החודשים ינואר ופברואר 2013. באירוע המדובר, נמדד ריכוז חריג של החומר חנקן אמוניאקלי, עד 20% מעל הערך המותר בהיתר הזרמת השפכים לים שניתן לבית הזיקוק.

בנוסף, על פי המשרד להגנ"ס, החברה לא טיפלה כראוי בתקלות שהתגלו במתקניה, לא נקטה בכל האמצעים למניעת זיהום מי הים, לא עמדה בדרישות הניטור המקוון ולא דיווחה מיידית על תקלה.

לאור זאת, על פי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח – 1998, מטיל המשרד להגנת הסביבה על החברה עיצום בסך כולל של 18,636,800 ₪ ובהתאם לחוק מאפשר לחברה להגיש את טענותיה בכתב תוך 30 ימים.

לדברי המשרד להגנת הסביבה, מדובר בעיצום הכספי הגבוה ביותר שהוטל עד היום על ידו. במשרד מסבירים כי העיצום גבוה כל כך משום שמדובר ב- 7 הפרות שונות.

חברת פז ציינה שהעיצום הוטל בגין הפרה לכאורה של תנאים בהיתר להזרמת שפכים לים בשנת 2013. פז הוסיפה כי היא דוחה מכל וכל את טענות המשרד ובכוונתה להעביר את התייחסותה למשרד עד למועד שנקבע בהודעה, במסגרת זכות הטיעון שעומדת לה, וכן בכל הליך משפטי אחר שעומד לרשותה על פי דין.

העבירה בוצעה ב 2013 מדוע העיצום מוטל כעת, 3 שנים אחרי?

לטענת המשרד להגנ"ס, בשלוש השנים האחרונות נוהלה חקירה פלילית נגד חברת פז בתי זיקוק אשדוד ובעלי תפקידים בכירים בה. לאחרונה החליטו הגורמים המוסמכים במשרד למצות את ההליכים נגד החברה באמצעות הטלת עיצומים כספיים.

אכיפה סביבתית על זיהום ים

המשרד להגנת הסביבה מבצע אכיפה גם על זיהום של הים בין אם ממקורות יבשתיים או מקורות ימיים. רק לפני 3 חודשים דיווחנו על קנס בגובה 2.7 מיליון ₪ שהוטל על נמל אשדוד בגין זיהום מי הים בגופרית.

מה זה "עיצום כספי"?

עיצום כספי הוא כלי משפטי חדש יחסית בדיני סביבה, הקיים כיום בכ – 9 חוקים סביבתיים. בחוקים אלה, נקבע כי המשרד להגנ"ס (שלא באמצעות בימ"ש) רשאי להטיל עיצום כספי כאשר קיים יסוד סביר להניח כי יחיד או תאגיד הפרו הוראה אחת או יותר בחוק. לפי המשרד, סנקציה זו משמשת כתחליף יעיל לניהול תיקי חקירה פליליים והגשת כתבי אישום בעבירות מסוימות, ומונעת סחבת מיותרת בערכאות משפטיות.

בשנת 2014 הוגשו 37 עיצומים כספיים. אך לא ידוע כמה מהם בוטלו או הופחתו לאחר שימוע.

-------

קישורים רלוונטיים

  1. מה המשרד להגנת הסביבה מתכנן לתעשייה ב 2016? 07.03.2016
  2. קנס של 2.7 מיליון ₪ לנמל אשדוד, 17.12.2015
  3. מה הקשר? גז טבעי ומי ים מזוהמים בכספית פי 620 מהתקן המותר, 02.07.2015
  4. קנס בגובה 3.7 מיליון ש"ח הוטל על נמל חיפה, 30.04.2015
  5. משפט סביבתי | infospot