מפל"ס 2015 מתפרסם - מה המגמות של הפליטות לסביבה?
שנה רביעית לפרסום דו"ח המפל"ס – כמה מפעלים מדווחים? אילו ענפים? מה הפיזור הגיאוגרפי של המדווחים? ומה מגמת הפליטות לאוויר? כל התשובות לפניכם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 01/9/2016

המשרד להגנת הסביבה הציג היום את אחד הפרסומים הסביבתיים הגדולים של השנה: המפל"ס – מרשם פליטות לסביבה (PRTR) לנתוני שנת 2015: כמות הפליטות לאוויר, הזרמת מזהמים לשפכים ולים והעברת פסולת של כ- 550 מפעלים.

מפל"ס PRTR  | תזכורת - מה זה בכלל?

זו השנה הרביעית ברציפות בה מתפרסמים דיווחי המפל"ס של כ- 550 מפעלים/מתקנים מתוקף חוק "מרשם פליטות לסביבה – מפל"ס". הדיווחים כוללים את כמות פליטות המזהמים לאוויר, לקרקע או לים. בנוסף מדווחים כמות הזרמת מזהמים לשפכים וכמות הפסולת המסוכנות והלא מסוכנת המועברת. כל המידע מתפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנ"ס בו ניתן לבצע פילוח לפי מזהם, לפי מפעל/מתקן, השוואה בין השנים ועוד.

מפל"ס 2015 | כמות המפעלים המדווחים ואכיפה

השנה התווספו כ- 10 מפעלים לדיווח המפל"ס והמספר עלה ל – 546 מפעלים/מתקנים. נראה שהמספר מתייצב, כאשר בשנה הקודמת הייתה תוספת של כ-10 מפעלים ובשנה לפני הייתה תוספת של 70 מתקנים.

המשרד להגנת הסביבה מציין כי העלייה במספר המדווחים אינה נובעת ברובה מגידול בפעילות העסקית, אלא מפעילות איתור, פיקוח ואכיפה כנגד מפעלים חייבים שאינם מדווחים. בשנה האחרונה (מאוקטובר 2015), נשלחו 11 הודעות על כוונת חיוב בעיצום כספי ו 5 דרישות תשלום, למפעלים שלא דווחו כנדרש.

מפל"ס | חלוקה לפי ענף ורשות מקומית

היות וזהות המתקנים המדווחים למפל"ס כמעט זהה לשנה שעברה, גם הפילוח לפי ענף ורשות מקומית – זהים. כשליש מהמדווחים שייכים לענף החקלאות (בעיקר לולים וחזיריות), שליש הם אתרי סילוק או טיפול בפסולת ושפכים והנותרים הם מפעלי תעשיה מענפים שונים. כמו כן, ניתן לראות שרוב המתקנים נמצאים בפריפריה- בעיקר בצפון.


*ניתן להגדיל בלחיצה
. מקור: דו"ח המפל"ס 2015

מפל"ס | הפחתת זיהום אוויר בתעשייה וייצור חשמל

מניתוח שערך המשרד להגנ"ס על בסיס נתוני המפל"ס שהצטברו בשלוש השנים האחרונות, נראה כי חלה הפחתה משמעותית בפליטת מזהמים לאוויר מתעשייה ויצור חשמל. המשרד להגנ"ס מצביע על הגורמים להפחתה:

 • עליה בשימוש בגז הטבעי
 • הפסקת השימוש במזוט וסולר
 • יישום אמצעי הפחתה על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה.

לפי הדו"ח, הפחתה זו התמתנה בשנת 2015 מאחר והעליה בשימוש בגז טבעי ליצור חשמל עלתה אך במעט על העלייה בהיקף ייצור החשמל (שהיתה %7 בשנת 2015) ומאחר ופסקה העלייה בשימוש בגז טבעי בתעשייה. המשרד מסביר את הפסקת העלייה בשימוש בגז טבעי בתעשייה עקב השלמת חיבור הצרכנים הגדולים לצנרת ההולכה ועיכוב בחיבור מפעלים נוספים לצנרת החלוקה מסיבות תשתיתיות וכלכליות.

בדו"ח המפל"ס השנתי מוצג ניתוח של 8 המזהמים עליהם דווחו הכמויות הגדולות ביותר בפליטות לאוויר, מכלל 89 המזהמים הנפלטים לאוויר עליהם חלה חובת הדיווח למפל"ס. כמו כן, בדו"ח מוסבר אודות הגידול בפליטות של חלק מהמזהמים: פליטות המתאן [CH4] גדלות בעיקר עקב פליטות ממטמנות פסולת והפקת גז טבעי. העלייה בפליטת פחמן חד חמצני [CO] בשנה האחרונה חלה בעיקר בגלל תחנת הכח רוטנברג.


*ניתן להגדיל בלחיצה
. מקור: דו"ח המפל"ס 2015

מפל"ס 2015 | סיכום ביניים

לאחר 4 שנות דיווחי מפל"ס, המשרד להגנת הסביבה יכול לרשום לעצמו הצלחה ביישום חוק זה שנכנס לתוקף ב- 2012 ומהותו דיווח סביבתי. 550 מפעלים מדווחים מדי שנה ברמה תואמת לאיחוד האירופאי, הנתונים מתפרסמים לציבור, נוצר מאגר מידע לשימוש קובעי מדיניות, אקדמיה ושאר גורמים – כל אלה הם הישגים ראויים לציון שלא מובנים מאליהם. נראה שהיישום המוצלח והמהיר של מרשם הפליטות לסביבה תוך שימוש מצומצם באכיפה מלמד גם על התגייסות ובגרות של התעשייה הישראלית שנושאת על גבה בשנים האחרונות את עול צמצום הפערים הסביבתיים ביחס לנהוג באיחוד האירופאי שהינו המוביל העולמי בנושא זה.

מעיון בדו"ח המפל"ס ניתן ללמוד על נושאים נוספים כגון ההפחתה בפליטות לאוויר מתעשייה ויצור חשמל, מגמות בצריכת מזוט וגז טבעי, פליטת חומרים מסרטנים, פליטת תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית לאוויר וכן תרומת תחנות הכוח הפחמיות לפליטת מזהמים, הזרמת קולחי מט"שים, העברת פסולת מתחנות מעבר,  יצוא פסולת לחו"ל, השוואת המפל"ס עם המרשם האירופי המקביל ואפילו  ניתוח של השפעת שביתת עובדי כי"ל על הסביבה.

פרטים נוספים וניתוח עומק נפרסם בידיעה בשבוע הבא.....

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "המפל"ס מיישם את עקרונות שקיפות המידע והנגישות לציבור. הוא מהווה כלי לקביעת מדיניות וקבלת החלטות עבורנו, וכן כלי עבור האזרחים להיות מעורבים ולהשפיע. בכוונתנו להמשיך ולהנגיש את המידע הסביבתי לציבור, תוך שאנו פועלים להפחתת פליטות מזהמים לסביבה".

------------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דו"ח מפל"ס 2015, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. בסיס הנתונים המלא לדיווחי 2015 [xls]

קישורים רלוונטיים:

 1. משנים את רשימת הפעילויות, המזהמים וערכי הסף במפל"ס, 28.03.2016
 2. ימים אחרונים להגשת דיווח המפל"ס השנתי, 20.03.2016
 3. עודכנו ההוראות הראשיות לדיווח מפל"ס, 08.12.2015
 4. מפל"ס 2014 מתפרסם, האם יש שיפור בפליטות התעשיה? 27.10.2015
 5. מפל"ס – ראשי | infospot
תגיות: מפל"ס , דיווח סביבתי , פליטות לסביבה , זיהום אוויר ,