מפעל נוסף מוזמן לשימוע לפני החלטה על חקירה פלילית בגלל זיהום אוויר
לדברי המשרד להגנת הסביבה, מפעל חוד אסף בעכו חשוד בהפרת תנאי רשיון העסק שבבעלתו והפרת תנאי היתר הפליטה. מנהלי המפעל קיבלו התראה וזומנו לשימוע. הפרטים לפניכם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 02/8/2016

לפני חודשיים דיווחנו כי המשרד להגנת הסביבה השבית את מפעל חוד אסף בעכו ולאחר מכן אישר את המשך פעילותו תחת תנאים מחמירים. כעת, המשרד להגנת הסביבה מודיע כי הוא חושד שמפעל חוד אסף בעכו הפר את תנאי רשיון העסק שבבעלתו והפר את תנאי היתר הפליטה ועל כן נשלחו למנהלי המפעל התראה וזימון לשימוע לפני הפעלת אמצעי אכיפה נוספים כגון צו מנהלי, הטלת עיצום כספי או חקירה פלילית. השימוע ייערך במחוז צפון של המשרד להגנת הסביבה ביום ראשון 07.08.2016.

חשד להפרת תנאי רישיון העסק במפעל חוד אסף

לדברי המשרד להגנת הסביבה, נמצא כי בחצר המפעל התקיימה פעילות שהעלתה אבק בצורה בלתי מוקדית, לרבות פיזור אבק. ממצאים אלו מהווים הפרה של תנאי רשיון העסק. העונש המירבי הקבוע לעבירה זו הוא 18 חודשי מאסר או קנס של 75,300 ₪ וכן קנס של 1,400 ₪ לכל יום נוסף בו נמשכת העבירה.

הפרת תנאי היתר הפליטה

בנוסף, על פי המשרד להגנת הסביבה, המפעל עובר על תנאי היתר הפליטה לאוויר שניתנו לו ופועל באופן המהווה עבירה על החוק. לדברי המשרד, החל מחודש מרץ 2016 נמצאו עדויות על פליטות בלתי מוקדיות במספר מקורות במפעל, ובנוסף לכך נמצא שקירור רכיבים נערך באזור שאינו מקורה, ונראו פליטות חלקיקים ממשטחי התפעול ומשינוע גרוטאות.

העונש המירבי הקבוע בחוק למפעיל מקור פליטה בניגוד לתנאיו דינו מאסר שנתיים או קנס של 678,000 ₪.

המשרד מסביר כי הפעולות שתוארו לעיל גרמו, לכאורה, לעלייה בערכי החלקיקים המזהמים באוויר, כפי שנמדד בתחנת הניטור שנמצאת בקיבוץ כפר מסריק הסמוך למפעל. בנוסף, פעולות אלה גרמו לזיהום אוויר חזק ובלתי סביר וכן למפגעי מפגעי ריח.

עוד על מפעל חוד אסף

מפעל חוד אסף פלדה ממוקם בדרום עכו ובשטחו ישנה פעילות הכוללת מפעל מחזור גרוטאות, התכה ויציקת מטילים וייצור מרכבי פלדה. החל מחודש מארס 2016 נרשמת עלייה במספר התלונות מתושבי קיבוץ כפר מסריק הסמוך על מטרדי ריח וזיהום אוויר. במספר מקרים נמצא קשר ישיר בין מפגעי הריח ועליית ערך חלקיקים כפי שנמדד בתחנת הניטור לבין פעילות המפעל – בעיקר בזמן שהרוחות הן מערביות או דרום מערביות. בעבר דיווחנו כי בעקבות עלייה דרמטית בזיהום המפעל אף נסגר, בהוראת המשרד להגנת הסביבה, בחודש מאי השנה ושב לעבוד בכפוף לתנאים חדשים ומחמירים.

התייחסויות

דורית זיס, מנהלת מחוז צפון במשרד להגנת הסביבה: "הפעולות שנקט המפעל לאחרונה אינן מספקות ובפועל קיימת עליה משמעותית בפליטות בעת פעילות המפעל, הן בחצר והן בהתכה. המשרד עומד על כך שיבוצעו בטווח הזמן הקצר פעולות מניעה משמעותיות להפחתת הפליטות והגנה על בריאות הציבור".

----------

קישורים רלוונטיים

  1. השבתת מפעל חוד אסף והחמרת תנאים בעקבות מפגעי ריח וזיהום אוויר, 01.06.2016
  2. מפעל חוזר לפעילות לאחר השבתה והתקנת אמצעים להפחתת פליטות, 20.06.2016
  3. אכיפה סביבתית במפרץ חיפה: קנסות של מיליון וחצי ₪ למפעלים, 10.04.2016
  4. צו מנהלי למנכ"ל מפעל בעקבות גידול בפליטות לאוויר, 29.03.2016
  5. משפט סביבתי | infospot
תגיות: אכיפה סביבתית , זיהום אוויר , מפגע ריח , רישיון עסק , היתר פליטה ,