משרד האנרגיה החל בהכנת סקר אסטרטגי סביבתי לקראת חיפושי הנפט והגז הטבעי בים
הסקר יתייחס לכל המרחב הימי של מדינת ישראל. מטרתו להוות בסיס ידע וכלי עזר לקבלת החלטות למתן זכויות לחיפוש והפקת נפט וגז טבעי בים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 09/3/2015

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים החל בהכנת סקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש נפט וגז טבעי בים. בשלב זה פורסמו להערות הציבור מצגת בנושא רקע ומטרות הסקר, חשיבותו ומבנהו, וכן מצגת הכוללת מידע סביבתי קיים וניתוחו. ניתן להגיש הערות לשתי המצגות עד ה- 15.3.2015.

מטרת הסקר היא להתחשב בשיקולים סביבתיים במסגרת פיתוח בר קיימא של משאבי נפט וגז טבעי בים ולאזן בין הצורך בפיתוח המשאב לצמצום פגיעה אפשרית בסביבה, תוך בחינת תועלות נוספות מבחינה סביבתית, חברתית וכלכלית. הסקר האסטרטגי הסביבתי יתייחס לכל המרחב הימי של מדינת ישראל (מים ריבוניים וכלכליים בלעדיים).

בחודש יוני 2012 החליט סילבן שלום, שר האנרגיה, לבחון מחדש את המדיניות לגבי מתן זכויות חדשות לחיפוש נפט וגז טבעי בים ולשם כך סגר את הים למתן זכויות חיפוש חדשות.

הכנת המשך הסקר תלווה על ידי ועדת היגוי בהשתתפות מנכ"לי משרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון, משרד החוץ, משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הכלכלה, משרד הבריאות, רשות הטבע והגנים הלאומיים, הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה וחקר ימים ואגמים לישראל (חיא"ל).

הוועדה תמפה בתי גידול ואזורים בעלי ערכיות בהתאם להמלצות חיא"ל והמכון הגיאולוגי, תבצע ניתוח והערכה כלכלית של שירותי המערכת האקולוגית בים התיכון, תבחן חלופות וניתוחן במרחב ובזמן, תאשר טיוטה לפרסום להערות הציבור ותכין ותאשר את הדו"ח הסופי.

במסגרת כנס חקר ימים ואגמים בישראל שנערך בחודש פברואר, הוצג לציבור חלק ג' בסקר- איסוף וניתוח מידע סביבתי קיים. בכנס הוצגו מקורות המידע, הצגה מדגמית של תוצרי מערכת מידע גאוגרפית   (GIS)  והמתודולוגיה למיפוי בתי הגידול והוצעו עקרונות להגדרת אזורים בעלי ערכיות סביבתית. במפגש השתתפו גורמים מהאקדמיה, משרדי ממשלה, ארגונים ירוקים, תעשיית הנפט וחברות ייעוץ ותכנון.

---

קישורים רלוונטיים:

  1. מידע על הסקר האסטרטגי לחיפוש והפקת נפט וגז טבעי בים – משרד האנרגיה
  2. להערות הציבור: איסוף וניתוח מידע סביבתי קיים (מינהל אוצרות טבע)​ [pdf]
  3. להערות הציבור: הצגת ממצאי איסוף וניתוח מידע סביבתי קיים [pdf]
תגיות: משרד האנרגיה , סקר סביבתי ,