נחשפים הפרטים של מודל החזר כספי היטל ההטמנה לרשויות המקומיות
פרוטוקול של פגישה פנימית במשרד להגנ"ס מפרט את עקרונות מודל ההחזר הכספי של היטל ההטמנה לרשויות המקומיות. אילו רשויות יקבלו הטבה נוספת? מה שנת הבסיס? איך חושב גובה התמיכה? כל התשובות לפניכם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 16/6/2016

לפני כשלושה חודשים דיווחנו כי המשרד להגנת הסביבה הציג מתווה חדש לעידוד המיחזור באמצעות כספי ההטמנה המצטברים בקרן לשמירת ניקיון. המשרד התחייב לשלם לרשות מקומית 316 ₪ לכל טון פסולת נוסף שימוחזר. עם זאת, הפרטים המלאים של התוכנית לא הוצגו ונותרו הרבה שאלות פתוחות - מה שנת הבסיס? איך חושב גובה התמיכה? האם המתווה כולל פסולת אריזות? ועוד שאלות חשובות.

כעת הגיע לידינו פרוטוקול של פגישה פנימית שהתקיימה במשרד להגנ"ס, בה השתתף מנכ"ל המשרד להגנ"ס, ישראל דנציגר, ונציגים נוספים. בפגישה הוסברו חלק מהפרטים החסרים ואושרו עקרונות המודל והתקציב המיועד. חשוב לציין כי הפרטים עדיין נתונים לשינויים כל עוד המודל לא מפורסם באופן רשמי. הנה הפרטים.

מודל התימרוץ

סוג הפסולת שתתומרץ: פסולת עירונית, כולל פסולת המטופלת באמצעות חוק האריזות (בניכוי תשלומי תמיר) למעט פסולת בניין (עלות כוללת של הפרדה בניכוי עלויות של אריזות)

גובה התימרוץ לכל טון: 316 ש"ח

שנת הבסיס לחישוב: 2015. התמיכה תהיינה רק עבור התוספת במיחזור שבין שנה לשנה החל משנת 2015. השנה הראשונה בגינה ניתן יהיה לקבל תמיכה תהיה 2016, אך הכסף ישולם בפועל במחצית הראשונה של 2017

תמיכה ברשויות חלשות: רשויות חלשות מאשכול חברתי-כלכלי 1-4 יהנו מתמיכה מוגברת, ובשנתיים הראשונות יקבלו תעריף של 150% על תוספת לכל טון ממוחזר משנה לשנה. הטבה זו תוגבל לשנתיים הראשונות בלבד.

דגשים נוספים:

 • הגבלת גובה התימרוץ: גובה התימרוץ לא יעלה על 90% מסך ההוצאות של הרשות בגין העלאת שיעורי המיחזור באותה השנה.
 • אין כפל מבצעים: על מנת להימנע מכפל תמיכות, יש לנכות מסך כל הוצאות הרשות את כל ההחזרים שהרשות קיבלה בגין הטיפול בפסולת מתמיכות רלוונטיות אחרות של משרדי ממשלה (כגון סביבה שווה, צמיחת פריפריה, החלטות ממשלה וכיו״ב)
 • הזול מבינהם: על מנת למנוע מצב של קיטון פיקטיבי ואז גידול מהותי בכדי לקבל את התימרוץ, התימרוץ ינתן על פי חישוב הגידול במיחזור לעומת השנה האחרונה או שנת הבסיס (2015), הגבוה מבינהם. זאת החל משנת 2017 ואילך.
 • דיווחים והתקשרות עם מתקן מיחזור: קבלת התמיכה מותנית בהעברת דיווחים על פי דרישות המשרד להגנ"ס וכן הצגת התקשרות של הרשות עם מתקן מיון/ טיפול / מיחזור לפסולת.

התקציב הסופי

בפרוטוקול מוסבר כי המודל הכלכלי לפיו חושב החזר של 316 ₪ עבור כל טון פסולת נוסף שימוחזר, מבוסס על אומדן של עלות ההפרדה הממוצעת לטון פסולת. על פי החישוב התמריץ לכל טון גידול בחומר ממוחזר (אריזות ולא אריזות) צריך לעמוד על 475 ₪ לטון, אך בשל מגבלות תקציב, העלות במודל נקבעה על 316 ₪ לטון. סכום הגג להחזר לרשויות יעמוד על 380 מיליון ₪ למודל התמרוץ.

האם מודל תמרוץ המיחזור לרשויות מקומיות יעוגן בחקיקה?

כפי שדיווחנו לאחרונה, השר היוצא אבי גבאי, הצהיר מספר ימים לפני ההתפטרות שלו כי המשרד להגנ"ס מתכוון לקדם במושב הקיץ הנוכחי של הכנסת הצעת חוק ממשלתית שתעגן את החזרת כספי היטל ההטמנה באופן אוטומטי לרשויות ולא דרך מנגנון זמני ומסורבל של קולות קוראים ומכרזים. אין לדעת כיצד תשפיע ההתפטרות של גבאי על מימוש תהליך החקיקה המדובר.

התייחסויות

התייחסות המשרד להגנת הסביבה: "המודל עצמו טרם אושר ומתקיימים דיונים בעניינו עם מרכז השלטון המקומי והרשויות המקומיות. כשיסתיימו הדיונים המשרד יפרסם את עמדתו".

--------

קישורים רלוונטיים

 1. הצעת חוק ממשלתית להחזרת כספי היטל ההטמנה לרשויות, 01.06.2016
 2. סוף סוף: ניצול כספי היטל ההטמנה. הרשויות המקומיות: לא מספיק, 07.03.2016
 3. המשרד להגנת הסביבה משנה את היטל ההטמנה? 14.02.2016
 4. הרשויות נגד המשרד להגנ"ס: "לא ניתן לנהל את הפסולת ברשויות המקומיות מירושלים?, 17.12.2015
 5. פיקוח מחירים על שוק הפסולת הביתית, 01.12.2015
 6. הרשויות המקומיות עתרו לבג"ץ נגד המשרד להגנ"ס, 09.11.2015
 7. פסולת - ראשי | infospot

תגיות: מיחזור , פסולת , היטל הטמנה , תמרוץ , מודל כלכלי , הקרן לשמירת הניקיון ,