נכנס לתוקף שינוי בערכי איכות האוויר שישפיע על היתרי פליטה
ב- 1.1.2015 נכנסו לתוקף שינויים מחמירים בערכי איכות האוויר. שינוי זה צפוי להשפיע על היתרי הפליטה שיאושרו למפעלים על ידי המשרד להגנת הסביבה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 21/1/2015

עוד ב- 2013 נקבע כי השינויים האחרונים בערכי איכות האוויר לפי תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה), התשע"א - 2011, יכנסו לתוקף ב- 1.1.2015 על מנת לתת למפעלים ולעסקים זמן להיערך לקראתם. העדכון מתייחס לערכי סביבה בלבד, ערכים שחריגה מהם מהווה זיהום אוויר חזק או בלתי סביר. חלק מערכי הסביבה הוחמרו ביחס לעבר, חלק נותרו ללא שינוי וחלק נכנסו לראשונה לרשימת המזהמים להם יש ערכי סביבה.

המזהמים שחל בהם עדכון כעת הינם: חלקיקים נשימים 2.5PM, חלקיקים נשימים 10PM, גפרית דו-חמצנית, חנקן דו-חמצני ואוזון. כאמור, העדכון נכנס לתוקף בתחילת השנה, לפני כשלושה שבועות, והוא צפוי להישאר בתוקף עד ל – 31.12.2018.

המזהמים שערכי הסביבה שלהם הוחמרו:

שם המזהם פרק הזמן ערך סביבה ישן (מק"ג/מ"ק) ערך סביבה חדש (מק"ג/מ"ק) מספר חריגות 
חלקיקי PM10 שנה 60 50 /
יממה 150 130 18
אוזון 8 שעות 160 140 10
גפרית דו-חמצנית שנה 60 20 /
יממה 125 50 4

המזהמים שטרם העדכון הנוכחי לא נקבעו להם כלל ערכי סביבה כוללים את החלקיקים הנשימים PM2.5, אשר נחשבים למזהם החמור ביותר, את תחמוצות החנקן (בפרק זמן של חצי שעה) ואת החנקן הדו-חמצני (בפרק זמן של שנה). להלן הערכים החדשים שנקבעו להם:

שם המזהם פרק הזמן ערך סביבה (מק"ג/מ"ק) מספר חריגות 
חלקיקי PM2.5 שנה 25 /
יממה 37.5 18
תחמוצות חנקן​ חצי שעה 940 /
חנקן דו-חמצני שנה 40 /

ערכי הסביבה שנותרו ללא שינוי:

שם המזהם פרק הזמן ערך סביבה (מק"ג/מ"ק) מספר חריגות 
תחמוצות חנקן יממה 560 /
חנקן דו-חמצני שעה 200 8
גפרית דו-חמצנית  שעה 350 8
פחמן חד-חמצני 8 שעות 10,000 /
חצי שעה 60,000 /
מתילן כלוריד שנה 450 /
יממה 450 /

קישור לטבלה המלאה של ערכי הסביבה החדשים – תוספת שנייה לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה), התשע"א – 2011

---

קישורים רלוונטיים:

  1. תיקון תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה)(עדכון), התשע"ג-2013 רשומות, משרד המשפטים [pdf]
  2. הנוסח המעודכן של תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה), התשע"א - 2011
  3. עמוד מידע ערכי איכות אוויר, המשרד להגנ"ס
  4. עמוד ראשי - זיהום אוויר

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
EnviroManager גיא פרנקל 072-3712245 envirom@infospot.co.il
איירלאב אודי רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>