סדר עדיפויות חדש לטיפול בקרקעות מזוהמות
המשרד להגנת הסביבה מפרסם שיטת דירוג לפיה יוחלט איזה קרקעות מזוהמות מהוות סכנה גדולה יותר לבריאות הציבור ולכן יטופלו קודם. הקרקעות הפחות מסוכנות יקבלו דחייה של 7 שנים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 21/3/2016

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור מודל תעדוף לטיפול בקרקעות מזוהמות. המודל נועד לאפשר למשרד להגנ"ס, לייצר סדר עדיפות לטיפול בקרקעות מזוהמות, על ידי זיהוי האתרים היוצרים סיכון מוגבר לסביבה ולבריאות הציבור ולהפנות אליהם משאבי רגולציה ופיקוח.

לדברי המשרד להגנ"ס, ישנם בישראל הרבה אתרים החשודים בזיהום קרקע, הנמצאים בשלבי חקירה שונים. המשרד מעוניין לתעדף את סדר הטיפול באותם קרקעות, כך שיתבסס על כלי עבודה תומך מדיניות, ממוחשב, פשוט ליישום ולבדיקה.

איך יעבוד מודל התעדוף לקרקעות מזוהמות

המשרד מציין כי המודל המוצע מבוסס על מודלים מהעולם בהתאמה לשוק הישראלי וכי תהליך האפיון נעשה בהיוועצות בעלי העניין המרכזיים – רשות המים, נציגי התעשייה ובעיקר חברות הדלק והארגונים הירוקים.

המודל הישראלי, בדומה למודלים הקיימים בעולם, מתמקד בשלושת המרכיבים המרכזיים של זיהום קרקע: מקור הזיהום, מסלול החשיפה (קרקע, גז קרקע, מי תהום) והרצפטור. הדירוג של האתרים החשודים בזיהום קרקע יתבצע באמצעות שאלון המתייחס לנתונים כפי שמופו במסגרת סקר הקרקע באותו אתר. כל שאלה תקבל ניקוד לפי רמת הסיכון כך שלבסוף יתקבל ניקוד משוקלל לאתר כולו. ככל שהציון גבוה יותר רמת הסיכון ודחיפות הטיפול באתר עולה וככל שהציון נמוך יותר רמת הסיכון ודחיפות הטיפול יורדת.

לצורך קביעת המיקוד הרגולטורי הוחלט לקבוע סף (ציון 6 ומטה), שמתחתיו לא תידרש המשך פעילות טיפול לזיהום שאותר בסקר הקרקע למשך 7 שנים. יודגש, כי אין מדובר במסמך NFA, אותו ניתן לקבל, גם לגבי אתרים אלה, על בסיס סקר סיכונים.

אתרים שיקבלו ציון העולה על 6, יידרשו לבצע טיפול. יחד עם זאת, גם לגבי אתרים אלה ניתן יהיה לערוך סקר סיכונים ולהוכיח לממונה כי למרות החריגה מערכיי הסף הראשוניים, אין צורך בטיפול באתר המדובר לגבי הפעילות הקיימת או המתוכננת.

על איזה אתרים חל המודל?

תחולת המודל היא על אתרים בהם אותרו עד 3 מוקדים מזוהמים, ושהשטח התפעולי בכל אחד מהם אינו עולה על 5 דונם. כמו כן, המודל מתייחס רק לסקרי קרקע שהוגשו על פי הנחיות המשרד משנת 2009, ושכללו תיחום של הזיהום.

איך ומתי ממלאים את שאלון התעדוף?

לאחר שמודל התעדוף ייכנס לתוקף, כל סקר קרקע יוגש בליווי מסמך ניתוח ציון התעדוף.

לוח זמנים

על פי המשרד להגנ"ס, בתוך שנה יבדקו כל סקרי הקרקע, שאיתרו זיהום קרקע החורג מערכיי הסף וטרם ניתנה לגביהם התייחסות המשרד – הבדיקה תעשה על ידי הגורמים האחראים לטיפול באתרים המזוהמים אשר הגישו את הסקרים.

ניתן להעביר הערות למודל תעדוף רגולטורי לטיפול בקרקעות ​ לדוא"ל avih@sviva.gov.il​ עד לתאריך 01.04.2016.

חדשות אחרונות בשיקום קרקעות מזוהמות

ניכר כי המשרד להגנ"ס משקיע רבות לקדם את נושא שיקום הקרקעות. לאחרונה דיווחנו על פרסום RFI  על טכנולוגיות לשיקום קרקע, וגם על פרסום של הנחיות חדשות לסקר קרקע.

------

מסמכים רלוונטיים

 1. מסמך רקע, הסבר והנחיות שימוש במודל התעדוף, המשרד להגנ"ס
 2. מצגת הדרכה המפרטת את נתוני ההזנה למודל, המשרד להגנ"ס
 3. שאלון תעדוף רגולטורי ממוחשב, המשרד להגנ"ס [exel]

קישורים רלוונטיים

 1. הנחיות חדשות לביצוע "סקר קרקע", 14.03.2016
 2. המשרד להגנת הסביבה מחפש יועץ בתחום קרקעות מזוהמות, 07.03.2016
 3. זיהום קרקע: תוכנית העבודה של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2016, 08.02.2016
 4. הנחיות חדשות לבחירת טכנולוגיה לשיקום קרקע מזוהמת, 24.01.2016
 5. עכשיו זה רשמי: לא כל קרקע מזוהמת תחייב טיפול, 08.02.2016
 6. זיהום קרקע | infospot

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX דורון בכר 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
תגיות: זיהום קרקע , סקר קרקע , רגולציה ,