סיכום של הדיווחים השנתיים לשנת 2012 PRTR
המשרד להגנס פרסם סיכום של הדיווח השנתי הראשון במסגרת מרשם הפליטות (PRTR) אודות פליטות 2012
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 30/1/2014

כ - 420 מפעלים דיווחו לראשונה על הפליטות של חומרים מזהמים לאוויר, לשפכים, העברות פסולת ומידע סביבתי נוסף במסגרת יישום חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה -חובות דיווח ומרשם) התשע"ב-2012. המפעלים מחויבים לדווח מעתה אחת לשנה, והדיווח הראשון מכיל את נתוני פעילות שנת 2012. המידע מפורסם במערכת אינטרנטית באתר המשרד להגנ"ס שמאפשרת הצגת נתונים אודות כל חומר מזהם (מתוך 140 מזהמים מוגדרים בחוק) בכל מפעל מדווח. בנוסף, המשרד להגנ"ס מחויב להציג אחת לשנה דו"ח שנתי מסכם - שמתפרסם עתה לראשונה.

מספרים:

כמה מפעלים דיווחו?

כ 420 אתרים/מפעלים דיווחו ונתוניהם מפורסמים.

רשימת 420 המפעלים שדיווחו אודות פעילות 2012 [אקסל]

חלוקה לענפי פעילות עיקריים:
 • 37% (155) מהאתרים/מפעלים המדווחים היו לולים(!)
 • 43% (180) מפעלי תעשיה
 • 20% (85) אתרי פסולת ומתקני שפכים.

חלוקה לישובים:

שלושת הישובים המובילים בהיבט של כמות המפעלים המדווחים - חיפה (20), רמת חובב (14), אשדוד (11).

התפלגות מדווחים לפי ישוב (חמישה דיווחים או יותר)

מקור: הדו"ח השנתי של המשרד להגנ"ס.

מעניין לדעת:

מה החלק היחסי של הדיווחים במפל"ס מתוך סך הזיהום בישראל?

תלוי במזהם. לדוגמא:

 • SOx - תחמוצות גופרית: סך הפליטות במפל"ס מהוות 99% מהפליטות של מזהם זה בישראל.
 • NVMOC - חומרים אורגנים נדיפים (לא כולל מתאן): סך הפליטות במפל"ס מהוות 11% בלבד מהפליטות של מזהם זה בישראל. מסתבר שדווקא שימושים ביתיים ותחבורה מהווים 75% מפליטות מזהם זה בישראל (פעילויות אשר לא נכללות בדיווחי המערכת).
זיהום בשפכי תעשיה מול שפכים עירוניים

מכוני טיהור שפכים (מט"שים) מקבלים שפכים גם מהמדווחים למפל"ס (בעיקר תעשיה), אך גם מהשפכים העירוניים. מניתוח הדיווח השנתי, ניתן ללמוד כי כל המדווחים למפל"ס (למעט המט"שים) אחראים רק לרבע מהמזהמים בשפכים, בעוד השפכים העירוניים אחראים ל 75% מהזיהום.

התפלגות מזהמים בשפכים לפי ק"ג מזהמים לשנה

------------

קישורים רלוונטיים:

 1. הדו"ח המסכם של הדיווח השנתי (2012) - המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. רשימת 420 המפעלים שדיווחו אודות פעילות 2012 [אקסל]
 3. קובץ נתוני הפליטות של כל המפעלים - המשרד להגנ"ס [אקסל]
 4. המערכת האינטרנטית שמציגה את נתוני מערכת הפליטות - המשרד להגנ"ס.
 5. נוסח חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה -חובות דיווח ומרשם) התשע"ב-2012