סיכום שנת 2015 בדו"חות אחריות תאגידית
האם יש גידול או צמצום בפרסום דו"חות האחריות התאגידית? האם אותן חברות מפרסמות דו"חות בכל שנה? איפה ישראל עומדת בהשוואה לשאר העולם? כל התשובות לפניכם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 25/2/2016

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בדרישות הדיווח הסביבתי של חברות. בראש ובראשונה חוק המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה), אך גם יישום של היתרי פליטה לאוויר, חוקי המיחזור של פסולת אריזות ופסולת אלקטרונית, וחוקים נוספים, מכילים בתוכם מחויבויות דיווח משמעותיות בהיקפן.

במקביל לעלייה בדרישות הדיווח הסביבתי הנובעות מהחוק, ישנו דיווח סביבתי וולונטרי: מנגנון הדיווח הוולונטרי לגזי חממה של המשרד להגנת הסביבה, מנגנון ה- CDP וכמובן דוחות אחריות תאגידית המכילים בתוכם התייחסות לאחריות סביבתית.

עתה, משהסתיימה שנת 2015, ניגש לסכם את השנה בהיבט של דו"חות אחריות תאגידית ונבחן את המגמות והשינויים בתחום.

כמה דו"חות אחריות תאגידית מפורסמים בישראל? ובאיזה תדירות?

בשנת 2015 פורסמו כ- 20 דו"חות אחריות תאגידית בישראל, זוהי ירידה של כ 30% במספר הפרסומים לעומת שנת 2014, בה פורסמו 28 דו"חות אחריות תאגידית, אך עלייה קטנה לעומת 2013 בה פורסמו 18 דו"חות.

רוב הדו"חות שפורסמו בשנת 2015 מתייחסים לשנת הפעילות 2014, וחלק קטן סוקר את השנים 2013-2014.

רק חברה חדשה אחת דיווחה לראשונה בשנת 2015, חברת אסם. שאר הפרסומים היו של חברות שהציגו דו"חות בשנים קודמות. מתוכם, 12 חברות פרסמו שני דוחות ברצף בשנתיים האחרונות, 8 מהם עשו זאת 3 שנים ברצף.

פילוח | לפי ענף | לפי שיטת דיווח | ועוד

פילוח לפי ענף: חצי מהחברות המדווחות (10) הן חברות יצרניות / תעשייתיות, עוד 5 חברות מתחום הפיננסים, 2 נוספות מתחום הנדל"ן ועוד 2 מתחום התקשורת.

פילוח לפי שיטת דיווח: 75% מהחברות המדווחות (15) השתמשו במתכונת הדיווח הבינלאומית המקובלת GRI – Global Reporting Initiative. שאר החברות (5) התבססו גן הן על ה GRI, אך כנראה לא השלימו את כל הצעדים הנדרשים על מנת לעמוד במתכונת זו.

חברה ציבורית / פרטית: 75% מהחברות המדווחות (15) נסחרות בבורסה של תל אביב. עוד 2 נסחרות בחו"ל, והנותרות פרטיות (נשר, רפא"ל, אי.סי.אי).

מה קורה בעולם | פירסום דו"חות אחריות תאגידית במדינות נוספות

כשבוחנים את כמות דו"חות האחריות התאגידית שפורסמו בשנת 2015, בהשוואה למדינות אירופה, ישראל נמצאת בחלק התחתון של הטבלה, קצת מעל מדינות מזרח אירופה. ייתכן שיש מקום לנרמל את כמות הדו"חות לפי תוצר לאומי גולמי או כמות חברות שנסחרות בבורסה המקומית, אך לכל מדד כזה יש הטיות משלו.

כמות דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בשנת 2015 במדינות אירופה

*ניתן להגדיל בלחיצה

סיכום ביניים | דו"חות אחריות תאגידית 2015

אם כן, אנחנו רואים כי לא היה השנה גידול בכמות החברות המפרסמות דו"חות אחריות תאגידית בישראל וכי גם ביחס לעולם, יש לנו עוד כברת דרך להשלים. מדוע רק 20 חברות בחרו לדווח השנה? מה היתרונות הנובעים מפרסום דו"ח אחריות תאגידית? האם צפויה חקיקה בתחום? נענה על שאלות אלה בשבוע הבא. בינתיים, אתם מוזמנים לנתח בעצמכם את המגמות בתחום דו"חות האחריות התאגידית בעזרת מאגר המידע לדו"חות אחריות תאגידית.


סדרת כתבות לסיכום שנת 2015 באחריות תאגידית.  קישור ל- 2 הכתבות הבאות:

  1. האם כדאי לפרסם דו"ח אחריות תאגידית? 07.03.2016
  2. חקיקה חדשה מחייבת פרסום דו"ח אחריות תאגידית באירופה. מה בישראל? 13.03.2016

----------

קישורים רלוונטיים

  1. רשימת דו"חות אחריות תאגידית 2015
  2. דו"ח אחריות תאגידית משפיע על המניה? אנליסט בכיר מסביר, 17.09.2015
  3. אירופה תחייב חברות בהגשת דו"ח אחריות תאגידית מדי שנה, 23.03.2015
  4. אחריות תאגידית סביבתית infospot
 
תגיות: אחריות תאגידית , דיווח סביבתי , דוח אחריות תאגידית ,