"אנחנו לא רוצים שייכנס גוף חדש ויחרב לנו את הישגי חוק האריזות"
סמנכ"ל בכיר במשרד להגנת הסביבה התייחס להיבטים שונים בחוק האריזות: חשיבות החוק, גופי יישום מוכרים נוספים, אכיפה ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 13/12/2015

בכנס Global Rethinking שהתקיים לאחרונה יורם הורביץ, סמנכ"ל בכיר במשרד להגנת הסביבה, האמון בין השאר על יישום חוק האריזות התייחס להיבטים שונים בנוגע לחוק. תמצית הדברים לפניכם.

סטטוס יישום חוק האריזות

המשרד להגנת הסביבה מסיים כעת 4 שנים של יישום חוק האריזות שנכנס לתוקפו בשנת 2011, יחד עם תחילת פעילותו של תאגיד ת.מ.י.ר, הגוף המוכר היחידי בישראל ליישום החוק. הורביץ ציין כי כ- 40% מכמות האריזות בישראל מדווחות במסגרת החוק מדי שנה, כ- 360,000 טון אריזות. עוד נאמר כי תאגיד ת.מ.י.ר דיווח על עמידה ביעדים ב- 2013, מלבד זרם הזכוכית המפוצל בין 2 חוקים (חוק האריזות וחוק הפיקדון) וכי הנתונים לשנת 2014 נבדקים בימים אלה ובמשרד להגנ"ס מקווים שתמיר עמד ביעדים כך שלא תושת עלות נוספת על היבואנים/יצרנים.

לאחרונה דיווחנו ב infospot, כי נשקלה אפשרות לביטול חוק הפיקדון בעקבות הצלחת חוק האריזות והקושי לעמוד ביעדי מיחזור הזכוכית.

יבואנים ויצרנים של מוצרים ארוזים ואריזות

יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרי אריזות מחויבים להתקשר עם הגוף המוכר תמיר לטובת מימון פעילות מיחזור האריזות. כיום קשורים עם תמיר כ- 1,000 יצרנים/יבואנים ובכך נושאים בעלויות הפעילות שלהם. יורם הורביץ הכיר בכך שהנושא שמקומם ביותר את היבואנים והיצרנים שכבר הצטרפו לרשימת הנושאים בנטל, הוא שחוק האריזות טרם נאכף על כל הגורמים, כך שמתחרים שלהם שטרם התקשרו עם תמיר, עדיין לא משלמים את דמי הטיפול כמוהם.

עוד ציין הורביץ כי המשרד להגנ"ס מכיר בכך שזה תפקידו להגיע אל אותם יבואנים ויצרנים שלא התקשרו עם הגוף המוכר תמיר, ושהמשרד יפעל בנחישות להגיע אליהם.

בחודשים האחרונים דיווחנו ב infospot, על מספר מקרי אכיפה של חוק האריזות. אך, על פי נתוני המשרד להגנ"ס, ההערכה היא כי יש כ- 3,200 יבואנים ויצרנים שטרם התקשרו עם תמיר.

ערן בושארי, מנכ"ל חברת "ערנות" מוסיף ומסביר: "למרות שאנו מזהים התעוררות יחסית של פעילות האכיפה בשנת 2015, פעילותנו המכוונת למצטרפים חדשים עדיין נתקלת באחוזי התנגדות גבוהים הנובעת משני טעמים עיקריים: א. העדר פעילות הסברה וצורך בהכוונה מקצועית יעודית ב. העדפתם ונסיונם של יבואנים ויצרנים חייבים 'להיעלם מתחת לרדאר' או להמשיך 'לדחות את הקץ', על אף הסיכון בקבלת עיצום כספי."

רשויות מקומיות

גם רשויות מקומיות מחויבות על פי חוק האריזות להתקשר עם הגוף המוכר תמיר לטובת יישום הסדרי הפרדה, איסוף ופינוי פסולת אריזות. כיום כ- 211 רשויות מתוך 250 רשויות בישראל התקשרו עם תמיר, כלומר 85%.

יורם הורביץ הסביר כי האתגר העיקרי בהיבט של הרשויות המקומיות הוא יישום אפקטיבי של הסדרי ההפרדה באותם רשויות שכבר חתומות עם תמיר. בנוסף, אנו עדים בשבועות האחרונים לאכיפה מוגברת של המשרד להגנ"ס בתחום זה, רק בשבוע שעבר דיווחנו ב infospot על עיצום כספי של כ- 700,000 ₪ שניתן לעיריית ירושלים שטרם התקשרה עם תמיר כמו גם סך קנסות של 3,700,000 שהוטלו לאחרונה על רשויות נוספות בגין נושא זה.

הורביץ הסביר כי חלק מהרשויות המקומיות כלואות בהסכמים לא יעילים ולא הגונים עם קבלנים, וכי המשרד להגנ"ס מנסה להפעיל לחץ כבד על הרשויות בכדי לשבור הסכמים אלה ולהתקשר עם גוף היישום המוכר.

הכנסת תחרות לשוק פסולת אריזות

בהמשך להצהרה של השר להגנת הסביבה אבי גבאי, שהבאנו לאחרונה, בעניין הכנסת תחרות לתחום פסולת האריזות בישראל, יורם הורביץ מסביר כי החוק מאפשר שילוב של גופים מוכרים נוספים מלבד תמיר וכי השר אבי גבאי החליט לפעול לפי לשון החוק ולאפשר הכרה בגופים נוספים. עוד הוא הסביר כי בתהליך ההכרה בגופי יישום נוספים המשרד להגנת הסביבה מקפיד על 2 נושאים חשובים:

 1. מקצועיות השחקנים החדשים: בכדי להכיר בגופים נוספים יש לוודא כי התוכניות העסקיות שלהם יציבות, שהם ידעו לבצע גבייה מיצרנים ויבואנים, ויכולים להפעיל שירותי איסוף ומיחזור באמצעות הרשויות המקומיות באופן יעיל. הורביץ אמר: "אנחנו לא רוצים שייכנס גוף חדש ויחרב לנו את הישגי החוק עד כה ולכן לפעמים אנחנו נראים קצת קשים מול מבקשי ההכרה כי אנחנו מאוד מקפידים לבדוק את הבקשות".
 2. הסדרת השוק: מרגע שיהיו שני גופים מוכרים בשוק ללא הסדרת השוק לתחרות, עלול להיווצר חוסר איזון בין הגופים, שעלול לפגוע ביישום החוק באופן כזה שהיבואנים לא יעמדו ביעדים ויהיו חשופים לקנסות והרשויות ותושביהן לא יקבלו שירות יעיל. לכן במשרד להגנ"ס מחפשים לקבוע הוראות הסדרה שיאפשרו לגופים נוספים להיכנס לחוק.

2 גופים נוספים נמצאים כיום בהליכי בקשה לאישור כגוף מוכר.

----

קישורים רלוונטיים

 1. אבי גבאי: צריך לייצר תחרות בחוק האריזות, כך ש"תמיר" לא תהיה מונופול, 02.11.2015
 2. 700,000 ₪ עיצומים כספיים לעיריית ירושלים בגין חוק האריזות, 08.12.2015
 3. ביטול חוק הפיקדון, 14.07.2015
 4. באיחור ניכר: המשרד להגנ"ס מפרסם סיכום לשנת 2013 לחוק האריזות, 07.07.2015
 5. חובת הדיווח בחוק האריזות: "אני מוכן לשלם פי 10, רק לא לדווח", 5.07.2015
 6. האם יבואנים ויצרנים שהתקשרו עם תמיר הם פראיירים, 28.06.2015
 7. פסולת אריזות | infospot

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

תגיות: תאגיד ת.מ.י.ר , פסולת אריזות , מיחזור ,