עדכון הנחיות למפעלים להגשת בקשה להיתר פליטה לאוויר ולאסדרה סביבתית משולבת (IPPC)
המשרד להגנ"ס מפרסם עדכון שנתי למסמכי ההנחיות להיתר פליטה לאוויר ואסדרה סביבתית משולבת (IPPC)
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 30/9/2014

מדי שנה, המשרד להגנת הסביבה מפרסם עדכון להנחיות לטיפול בבקשה להיתר פליטה ולאסדרה סביבתית משולבת (IPPC), המיועד למפעלים. העדכון הנוכחי, הרביעי במספר, כולל תיקוני טעויות סופר, הבהרות נקודתיות, עדכון בנושא ניהול האנרגיה וכן עדכוני הנחיות להרצת מודל ה – CALPUFF (פיזור זיהום באטמוספירה).

להלן מספר דוגמאות מהעדכון:

  • פרק 2.1.8 – תשטיפי שטח ומי נגר - אופן חישוב כמויות מי הנגר המזוהמים או החשודים כמזוהמים.
  • פרק 2.1.10 – מים ואנרגיה – הגשת דיווח שנתי וסקר אנרגיה.
  • פרק 3.6 – סקר שפכים – הגשת בקשה לפטור מביצוע חלק מהדיגומים.

התיאור המלא של השינויים מופיע במסמך מפורט של המשרד להגנ"ס שסוקר את השינויים.

היות וההגשה של אסדרה משולבת (IPPC) מתבצעת יחד עם היתר פליטה לאוויר ומבוססת על מסמך ההנחיות של היתר פליטה לאוויר, יש שני מקבצים של מסמכי הנחיות: אחד עבור היתר פליטה לאוויר בלבד, ושני, משולב, עבור מפעל שמגיש היתר פליטה לאוויר + IPPC.

 

שם המסמך* ישן - 9.2013 חדש - 9.2014 למה משמש המסמך?
היתר פליטה לאוויר אסדרה סביבתית משולבת היתר פליטה לאוויר אסדרה סביבתית משולבת
הודעת פרסום הנחיות מעודכנות קישור קישור פירוט השינויים שנעשה משנה שעברה
הנחיות להגשת בקשה להיתר פליטה או אסדרה סביבתית משולבת קישור קישור קישור קישור מסמך הנחיות ראשי להגשת בקשה להיתר או אסדרה סביבתית משולבת
נספח א': תיקיית טפסים להגשת בקשה להיתר קישור קישור קישור קישור טפסים להגשה עפ"י מסמך הנחיות ראשי
נספח ב': תיקיית טבלאות לסקר פערים קישור קישור קישור קישור טבלאות להגשה לחלק של סקר פערים, עפ"י מסמך הנחיות ראשי

* השמות המלאים ארוכים ולעתים מסורבלים ולכן השימוש כאן בשם מקוצר

בנוסף, עודכן מסמך הנחיות להרצת מודל Calpuff לפיזור מזהמים באטמוספירה, המשמש כאחד ממסמכי הסימוכין אליהם מפנה מסמך ההנחיות הראשי:

----

קישורים רלוונטיים:

תגיות: רישוי סביבתי משולב , רישוי ירוק , אסדרה סביבתית משולבת , IPPC ,