עדכון של פיקוח על מחירי הטיפול פסולת מסוכנת
וועדת מחירים משותפת למשרד להגנ"ס ולמשרד האוצר ממליצים על עדכון המחירים המפוקחים של טיפול בפסולת מסוכנת בחברה לשרותי איכות סביבה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 12/9/2016

לפני כשנה, הצגנו את הרפורמה בענף הפסולת המסוכנת שיזם המשרד להגנת הסביבה. כעת, במסגרת יישום הרפורמה, המשרד להגנ"ס פרסם המלצה לעדכון הפיקוח על המחירים של טיפול בפסולת מסוכנת שנשלחת לשריפה, טיפול או הטמנה בחברה לשירותי איכות סביבה בנאות חובב.

רקע | רפורמה בפסולת מסוכנת

החברה לשירותי איכות סביבה, שהינה חברה ממשלתית, היא אתר ההטמנה לפסולת מסוכנת היחידי בישראל. בנוסף, תחת החברה פועל מתקן השריפה לפסולת מסוכנת היחידי בישראל, אקוסול, הנמצא בבעלות חברת ואוליה ישראל. מכיוון ששני הגופים הנ"ל הם מונופול בתחומם בישראל, הם נמצאים תחת פיקוח מחירים ממשלתי הקובע את העלות המרבית שהם יכולים לגבות עבור כל סוג פסולת.

במהלך שנת 2015, גיבש המשרד להגנת הסביבה רפורמה מקיפה לניהול ענף הפסולת המסוכנת העתידה לטפל בכשלים שזוהו על ידו לרבות מבנה החברה לשירותי איכות סביבה כמונופול בתחום, חסמים בירוקרטיים (אישורי מנהל), יעילות נמוכה בחברה לשירותי איכות סביבה, בעייתיות במבנה התעריפים המפוקח (כולל סבסוד צולב בין המגזרים השונים) ועוד.

וועדת המחירים מסבירה כי החברה לשירותי איכות סביבה נמצאת ב- 3 השנים האחרונות בהפסד או רווחיות גבולית. למרות זאת, יצרני פסולת (מפעלים) רבים טוענים כי בחלק מסוגי הפסולות, המחירים בישראל גבוהים מאירופה, על אף עלויות השינוע היקרות. לדברי הועדה, מצב זה נובע מכך שתמחור יתר של שירותים מסוימים מסבסדים תמחור חסר של שירותים אחרים.

עדכון הפיקוח על המחירים

וועדת המחירים בה חברים נציגי משרד האוצר והמשרד להגנ"ס התכנסה לפני כחודש ובהמשך הוציאה המלצה לעדכון המחירים המפוקחים של פסולת מסוכנת. בין המרכיבים בהם התחשבה הוועדה:

 1. כמויות הפסולת המסוכנות בישראל מעודכנות לשנת 2015-2016 (ולא 2012 בה בוצע עדכון המחירים האחרון).
 2. עלויות והוצאות לפי מגזרי פעילות.
 3. שירותי אחסון וגיבוי כמוצר ציבורי אסטרטגי שעלותו תושת על כלל יצרני הפסולת המסוכנת. החברה לשירותי איכות סביבה מחויבת לתת שירות זה לשעת חירום וכיום רק 15% מהיצרנים שמעבירים פסולת מסוכנת לשריפה באקוסול נושאים על גבם את עלות התחזוקה של השירות הנ"ל.
 4. מחיר נפרד לקליטת פסולת בחברה לשרותי איכ"ס אותה ישלמו כל מעבירי הפסולת ומחיר נפרד עבור טיפולי המשך, כל אחד בהתאם לטיפול הנדרש לו.
 5. ביטול חיוב בגין עיכוב בטיפול במתקן השריפה אקוסול שנמצא בעודף כושר ייצור.
 6. שינוי ההסכם בין אקוסול לחברה לשירותי איכ"ס לגבי ההתחשבנות בינהן.

פירוט המחירים המוצעים [₪ לטון]


* מקור: וועדת המחירים לפסולת מסוכנת

טבלאות מחירים נוספות ופרטים מלאים מופיעים במסמכים הרלוונטיים בהמשך.

עדכון הפיקוח על המחירים יאושר בכפוף לשימוע ציבורי שיתקיים ביום שלישי ה 27 לספטמבר. ניתן להעביר התייחסויות עד ליום שלישי ה 20.09.2016. על פי המידע המפורט במסמך ההמלצות.

עדכון מיום 19 לספטמבר: וועדת המחירים עדכנה כי לאור בקשות שעלו מהציבור לשינוי מועד השימוע, הוא נדחה ליום ראשון, 6 בנובמבר. עד ליום ראשון ה-30 באוקטובר ניתן להעביר התייחסות כתובה לוועדה. עד ליום ראשון ה-25 בספטמבר ניתן להעביר שאלות/הבהרות. כל זאת על פי המידע המפורט במסמך ההמלצות המעודכן.

עדכון מיום 31 לאוקטובר: וועדת המחירים עדכנה כי לאור בקשות שעלו מהציבור לשינוי מועד השימוע, הוא נדחה ליום ראשון, 27 בנובמבר. 

-------

מסמכים רלוונטיים:

 1. פרוטוקול ועדת מחירים לעדכון מחירי הטיפול בפסולת מסוכנת [pdf]
 2. מצגת עדכון הפיקוח על מחירי החברה לשירותי איכ"ס, המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. מדיניות ניהול פסולת מסוכנת, המשרד להגנ"ס [pdf]

קישורים רלוונטיים:

 1. מפעל חדש לטיפול בפסולת תעשייתית בהשקעה של 30 מיליון ₪, 10.08.2016
 2. פסולת מסוכנת או קרקע מזוהמת? 30.06.2016
 3. מתקן מיחזור חדש בישראל לטיפול באריזות וציוד מזוהם, 16.05.2016
 4. המגמות בענף הפסולת המסוכנת נחשפות, 01.05.2016
 5. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: