עדכון נוסף של התנאים הכלליים בהיתר רעלים
המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון נוסף של התנאים הכלליים בהיתר רעלים: ניתנה הקלה בנוכחות אחראי רעלים במפעל, שינויים בהוראות אחסון רעלים, מצבי חירום ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 21/12/2015

לפני פחות משנה דיווחנו כי עודכנו התנאים הכלליים בהיתר רעלים, וכעת התפרסם עידכון נוסף של התנאים הכלליים.

מסמך "תנאים כלליים בהיתר הרעלים" הוא אחד מ – 32 מסמכי תנאים נוספים שהמשרד להגנת הסביבה מצרף לכל היתר רעלים בהתאם לרלוונטיות. מבין 32 מסמכי התנאים הנוספים להיתר הרעלים, המסמך המדובר "תנאים כלליים בהיתר הרעלים" הינו המסמך הכללי ביותר, המתאים למרבית היתרי הרעלים.

עיקרי השינויים במסמך החדש | תנאים כלליים להיתר רעלים

אחסון רעלים ופסולת מסוכנת: הוכנסו מספר שינויים בסעיפים 13 עד 16, העוסקים באופן אחסון הרעלים והפסולת המסוכנת, ובפרט הוחלפה הדרישה וההפניה לעמידה בכללים לאחסון רעלים שהיו מפורטים בנספח א' בנוסח הישן, לאחסון והפרדה בהתאם לגיליונות הבטיחות MSDS (סעיף 14). כמו כן הורחבה ההגדרה של משטח.

נוכחות אחראי רעלים במפעל: בנוסח הישן, מצוין כי "אחראי הרעלים יהיה נוכח במפעל בכל שעות פעילותו" כעת, בעדכון החדש, יש הקלה קטנה בנושא, כאשר מצוין כי "אחראי רעלים יהיה נוכח במפעל בכל שעות העבודה בהם עוסקים עם רעלים". סעיף 7.

בנוסף, בנוסח הישן, רשום כי "אחראי הרעלים יהיה נוכח בכל סיור של הממונה (מטעם המשרד להגנ"ס) בעסק" ואילו כעת, בעדכון החדש חלה הקלה ורשום כי "בעל ההיתר, אחראי רעלים או מי מטעמם (לאחר תיאום עם הקודמים) אשר חבר בצוות החירום של העסק, יהיה נוכח בכל סיור של הממונה בעסק". סעיף 10.

החלפת בעל היתר רעלים: בנוסח החדש: "העסק יגיש לממונה בקשה לשינוי בעל היתר הרעלים וזאת לא יאוחר משבועיים לפני ביצוע השינוי. היתר רעלים מעודכן הכולל את פרטי בעל ההיתר המעודכנים, מהווה אישור לשינוי המבוקש." בנוסח הישן ההגדרה הייתה פחות מפורטת. סעיף 4א'.

שינויים בעסק: בנוסח החדש ישנה דרישה חדשה לעסק להכין ולפעול על פי נוהל לעריכת שינויים בעסק, בהקשר של חומרים מסוכנים והיתר הרעלים. סעיף 12ג'.

מצבי חירום: מהעדכון עולה כי התבצעו שינויים קלים גם בסעיפים המפרטים בכל הנוגע למצבי חירום ואירועי חומרים מסוכנים. בין העדכונים, חודדו הדרישות מצוות החירום בכל הנוגע לתירגול (סעיף 25), ונעשו שינויים בחובת ביצוע תחקיר לאחר אירוע חומרים מסוכנים.

------

מסמכים רלוונטיים:

  1. מסמך תנאים כלליים בהיתר רעלים – חדש (12.2015) [pdf]
  2. מסמך תנאים כלליים בהיתר רעלים – ישן (01.2015) [pdf]

קישורים רלוונטיים:

  1. עודכנו התנאים הכלליים להיתר רעלים, 10.02.2015
  2. מערכת ממוחשבת להיתר רעלים: עדכונים, שאלות ותשובות, 09.12.2015
  3. איך עובד מנגנון האכיפה של היתר רעלים?, 08.12.2015
  4. היתר רעלים | infospot

תגיות: היתר רעלים , תנאים כלליים , חומרים מסוכנים ,