עשרות מוקדי שריפה בוערים במשך שנים באתר פסולת סמוך למאות אלפי תושבים
בשעה טובה פורסם מכרז לכיבוי אתר הפסולת רתמים בסמוך לאשדוד שבוער כבר שנים. המכרז פורסם בעקבות החלטת ממשלה משנת 2014 שהקצתה 63 מיליון שקל למטרה זו
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 16/6/2016

אתר הפסולת רתמים, מצפון לאזור התעשייה של אשדוד, שימש בעבר כאתר להטמנת פסולת מעורבת ותעשייתית עד לסגירתו בשנת 2003. שריפות המתחוללות כיום באתר עקב פעילות חפירה עבריינית של מחפשי מתכות, משחררות לאוויר גזים שונים, בחלקם רעילים. כמו-כן, קיים חשש ממשי כי השריפות יתפשטו לאזורים נוספים באתר, המכילים פסולת תעשייתית שהוטמנה במהלך השנים.

מכרז לכיבוי אתר הפסולת רתמים

בשבוע שעבר פרסמה רשות מקרקעי ישראל מכרז לאיתור קבלן לביצוע פרויקט כיבוי אתר הפסולת רתמים.

המכרז פורסם בעקבות החלטת ממשלה 1583 משנת 2014, שעניינה כיבוי אתר הפסולת ומיגור הסכנה מהאתר. בהחלטה נקבע, כי רשות מקרקעי ישראל תבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך כיבוי מהיר ודחוף של הבעירות באתרים. לעניין זה הוקצו 63 מיליון שקל מרשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה. סכום זה ניתן לצורך כיבוי הבעירות וכן לכיבוי אתר הפסולת הסמוך א.א אשדוד. בתקופה הקרובה יפורסם מכרז נפרד לאיתור קבלן לביצוע פרויקט כיבוי הבעירות גם באתר א.א. אשדוד.

בהנחיה של צוות משותף לרשות מקרקעי ישראל והמשרד להגנת הסביבה בוצע סקר בעירות באתר, ונמצאו כ-40 מוקדי בעירה(!) לאחר ביצוע פיילוט בהתאם להמלצות הסקר, הומלצה חלופה לכיבוי המוקדים. לדברי המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אתר פסולת בסדר גודל כזה – 500 דונם, עם נפח פסולת של 3.3 מיליון טון ועשרות מוקדי בעירה - הוא מהלך מורכב, הדורש התאמת שיטות פעולה ייעודיות לאתר זה.

התייחסויות

לדברי גדעון מזור, מנהל מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה, המשרד ילווה את יישום המכרז, על מנת לוודא עמידה בלוחות זמנים וביצוע הפעולות באופן שיבטיח כיבוי מלא ואפקטיבי של האתר. מר גדעון מזור הוסיף: "המשרד רואה חשיבות גבוהה ביותר בשיקומו המלא של אתר רתמים ומניעת היווצרות מפגעים כתוצאה מקיומו. כיבוי הבעירות שפרצו בגוף הפסולת הוא שלב הכרחי וחשוב ביותר בדרך לשיקום הנדרש ומניעת מפגעים לתושבי הסביבה".

מדוע יש שריפות רבות באתרי סילוק פסולת?

שני תהליכים אופייניים לאתרי פסולת בהם מוטמנת פסולת אורגנית יוצרים תנאים אידיאליים לשריפות ממושכות. ראשית, ישנו תהליך פירוק אנאירובי, ללא נוכחות חמצן, היוצר גז מתאן [CH4]. מתאן הינו גז נפיץ ודליק המהווה "גז חממה" הגורם לשינוי האקלים. זו הסיבה שבאתרי פסולת תקניים (גם כאלו שאינם פעילים), נהוג לשאוב את המתאן ולשרוף אותו בצורה מבוקרת או להשתמש בו כמקור אנרגיה (ביוגז). אולם באתרים לא תקניים או לא מפוקחים, המתאן מצטבר בערמות הפסולת ועשוי להתלקח או להשתחרר לאטמוספירה ולפגוע בסביבה.

התהליך השני האופייני לפסולת אורגנית, דוגמת גזם, הוא תהליך פירוק אירובי, בנוכחות חמצן. אחד משלבי תהליך זה הוא עליה בטמפרטורה ("נקודה חמה"), מצב שיכול להימשך שבועות ואף שנים.

כאשר שני תהליכים אלו נפגשים, כלומר אותה "נקודה חמה" נפגשת עם כיס של גז מתאן, עלולה להתרחש התלקחות. סוג שריפה זה מכונה "בעירה פנימית", וקשה להבחין בו באתר פסולת כיוון שהוא מתרחש במעמקי הפסולת. כאשר ניגשים לכבות שריפה כזו, קודם יש להשתמש בכלים כבדים לשיטוח גבעות הפסולת ורק אז לכבות עם מים, וחוזר חלילה. מהסיבות המתוארות לעיל, שריפות מסוג זה נמשכות זמן רב, דבר המביא לפגיעה בבריאות הציבור בגלל המזהמים הנפלטים לאוויר ופגיעה בסביבה, גם עקב שחרור המתאן לאטמוספרה והשפעתו על שינוי האקלים וגם בשל מי הכיבוי שהופכים לתשטיף הדורש טיפול.

--------------

קישורים רלוונטיים

  1. אתר פסולת בחיפה בוער כבר שבוע - מאות אתרים דומים בעלי פוטנציאל התלקחות, 20.06.2014
  2. זיהום אוויר כבד משריפת פסולת סמוך למפרץ חיפה, 09.07.2015
  3. זיהום קרקע ומי תהום במטמנות פסולת, 25.2.2015
  4.  זיהום אוויר | infospot

------------------------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
EnviroManager גיא פרנקל 072-3712245 envirom@infospot.co.il
איירלאב אודי רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
תגיות: אתר פסולת , שריפה , אתר רתמים ,