אילו חברות ידורגו במדד ההשפעה הסביבתי 2015?
לקראת פרסום המדד השנתי, המשרד להגנת הסביבה פרסם מתודולוגיה מעודכנת עם שמות החברות שידורגו
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/7/2015

בחודשים הקרובים צפוי להתפרסם מדד ההשפעה הסביבתי השנתי המדרג את החברות הנסחרות בבורסה מבחינה סביבתית על סמך נתוני הפעילות של שנת 2014. כעת מפרסם המשרד להגנת הסביבה את המתודולוגיה המעודכנת של המדד, המרחיבה לגבי הקריטריונים של דירוג החברות, אופן חלוקת הניקוד, שמות החברות המדורגות ועוד.

עדכון רשימת החברות המדורגות במדד ההשפעה הסביבתי המשולב

נראה כי לא נעשו שינויים משמעותיים במתודולוגיה המעודכנת מלבד עדכון רשימת החברות הנכללות בדירוג הסביבתי. בדירוג של מדד ההשפעה הסביבתי השנה נכללים כ- 115מתקנים ו/או חברות. החברות החדשות העתידות להיכלל בדירוג הסביבתי הנוכחי (לצד חברות שדורגו גם בשנה שעברה) הן: גבעות עולם חיפושי נפט, לפידות חלץ השייכת לחברת לפידות חברת מחפשי נפט לישראל, טמבור חפר ושות', צח שרפון בע"מ וג'י.אי.אס גלובל אנוירומנטל סולושנס בע"מ – שלוש האחרונות שייכות לקבוצת עזריאלי.

חברה אחת שדורגה במדד ההשפעה הסביבתי בשנה שעברה לא תדורג השנה על-פי הפרסום. מדובר בחברת כלל תעשיות בע"מ, אשר כוללות שמונה חברות בנות, חלקן מדורגות בנפרד ושתיים מהן (נשר מפעלי מלט ומשאב פיתוח וייזום) הוסרו מהדירוג הסביבתי השנה, יחד עם חברת האם. ההסרה של כלל תעשיות מהדירוג באה בעקבות רכישת כלל תעשיות ע"י לן בלווטניק מאי.די.בי פיתוח ולאחר מכן מחיקתה ממסחר בבורסה בסוף שנת 2013 – קריטריון סף להיכלל במדד ההשפעה הסביבתי.

אודות מדד ההשפעה הסביבתי

שלוש החברות שדורגו כבעלות ההשפעה הסביבתית הגדולה ביותר במדד האחרון (לפי נתוני 2013), היו החברות "פז חברת נפט", "קבוצת דלק" ו"חברת חשמל לישראל".

מדד ההשפעה הסביבתי השנתי מדרג חברות ממשלתיות או חברות הנסחרות בבורסה אשר חייבות בדיווח שנתי לפי חוק המפל"ס (PRTR). הדירוג מתבצע בהתאם למידת הציות הסביבתית של החברות, וכן – החל משנה שעברה – ע"פ פוטנציאל המסוכנות שלהן לסביבה. המדד מבוסס על המדד הבריטי OPRA. מטרת מדד ההשפעה הסביבתי המשולב הוא הנגשת מידע למשקיעים אודות פוטנציאל ההשפעה הסביבתית של החברות הנסחרות, בעקבותיו רווחיהן עלולים להיפגע.

------

קישורים רלוונטיים:

  1. מתודולוגיה למדד ההשפעה הסביבתי לשנת 2015– חברות תעשייה ודלק, המשרד להגנ"ס [pdf]
  2. פורסם מדד סביבתי המדרג את החברות הנסחרות בבורסה, 24.11.2014
  3. המשרד להגנ"ס מציג: דירוג חברות סביבתי חדש, 4.5.2014
  4. עמוד ראשי – דיווח סביבתי
תגיות: מדד ההשפעה הסביבתי , חוק המפל"ס , השפעה סביבתית ,