פסולת אלקטרונית: הוכרע הבג"ץ נגד המשרד להגנת הסביבה
בג"ץ שהוגש לפני כשנה ע"י תאגיד המיחזור מ.א.י נגד המשרד להגנת הסביבה בטענה כי אינו פועל ליישום חוק פסולת אלקטרונית הוכרע בהסכם פשרה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 19/1/2016

בג"ץ נתן ביום א' תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין תאגיד מ.א.י, המשמש גוף יישום מוכר לאיסוף ולמיחזור של פסולת אלקטרונית, לבין המשרד להגנת הסביבה וקבע כי המשרד יפרסם בתוך שלושה חודשים, כלים ושיטות לאיסוף, מיחזור וקביעת הישגי המיחזור של מדינת ישראל בתחום הפסולת האלקטרונית.

תאגיד מיחזור האלקטרוניקה מ.א.י, באמצעות עו"ד קובי בר לב, ממשרד תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות', הסכים למחוק את העתירה שהגיש ולהגיע להסכמות, על פיהן נקבע, בין היתר, כי בתוך שלושה חודשים מהיום המשרד להגנת הסביבה יקבע אמות מידע להכרה במיחזור של פסולת אלקטרונית שתיספר לתאגידי המיחזור כמענה לחובתם בעמידה ביעדי המיחזור.

כזכור, בעתירה שהוגשה בשנה שעברה לבג"ץ ביקש תאגיד מיחזור האלקטרוניקה מ.א.י לחייב את המשרד להגנת הסביבה לפעול ליישום החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית.

במסגרת ההסכמות, שקיבלו כאמור תוקף של פסק דין מחייב, הוחלט על קביעת נהלי עבודה פנימיים וחיצוניים ותכנית ביקורת במהלך שנת 2016 במשרד להגנת הסביבה. כמו כן, הוחלט על השלמת מודל לקליטת וניהול נתוני דיווח על ידי המשרד במהלך שנת 2016. בהסכמות צוין כי "ביישומו של החוק, אשר חוקק בשנת 2012 קיים פיגור ביחס לנדרש בהתאם לחוק...הנהלת המשרד להגנת הסביבה מודעת לפיגור זה והיא קיימה ומקיימת עבודת מטה לצורך היערכות מחודשת לצורך יישומו התקין של החוק".

בעניין מימוש האכיפה על גופיי היישום, היצרנים, המשווקים והטיפול בפסולת, הוחלט על יישום שוטף, כתלות בהקצאת כוח אדם מתאים לאגף האריזות במשרד להגנת הסביבה וללשכה המשפטית בו. המשרד התחייב לנקוט בפעולות אכיפה שוטפות כנגד מפרים של החוק, דוגמת יצרנים ומשווקים שאינם מתקשרים עם גוף יישום מוכר. בנוסף, המשרד להגנת הסביבה יערוך ימי הסברה לרשויות מקומיות, יצרנים, יבואנים ומשווקים על בסיס שוטף ויבחן את סוגיית התקנת תקנות לעניין אגרות למבקשי הכרה כגוף יישום מוכר.

מתאגיד המיחזור מ.אי. נמסר: "אנו שמחים כי הגענו להבנות עם המשרד להגנת הסביבה על חשיבות אכיפת חוק מהותי זה. חשיבותו של פסק הדין הינו בקביעת סטנדרט טיפול סביבתי גבוה למען בריאות תושבי ישראל והשתתפות כלל הגורמים הרלוונטיים במימון תהליך חשוב זה"

עו"ד קובי בר לב: "המשמעות של פסק הדין היא קריטית ליישומו המוצלח של החוק למען תושבי מדינת ישראל. אנו שמחים שהגענו להסכמות עם המשרד להגנת הסביבה ומקווים שמעתה יישום החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית ואכיפתו יבוצעו על הצד הטוב ביותר ויסייע בהפחתת גורמי הזיהום המשמעותיים הנמצאים בפסולת יבשה ומקורם בפסולת אלקטרונית וסוללות".

------

קישורים רלוונטיים:

  1. תאגיד מ.א.י. עותר לבג"ץ: "המשרד להגנ"ס מזלזל בחוק", 17.05.2015
  2. שורת תביעות ייצוגיות נגד משווקים שהפרו לכאורה את חוק הפסולת האלקטרונית, 23.08.2015
  3. סמנכ"ל המשרד להגנת הסביבה הציג את עמדתו לעניין יישום חוק פסולת אלקטרונית, 24.09.2015
  4. פסולת אלקטרונית | infospot

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
קובי בר-לב עורכי דין קובי בר לב 072-3712012 KB@infospot.co.il
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
צחי עין גל 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>