פסק דין תקדימי לעניין היתר רעלים
לפי פסק הדין, כמות רעל בתמיסה תקבע לפי משקל הרעל נטו ולא משקל התמיסה כולה (ברוטו). בעקבות פסק הדין המשרד להגנ"ס מזהיר מפני פגיעה ביכולתו לפקח על חומרים מסוכנים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 21/6/2015

בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע כי כדי להעריך כמות של רעל בתמיסה של שני חומרים בהם רק אחד רעיל, יש לשקול את החומר הרעיל בלבד (נטו) לבדו ולא להכליל בתוצאה את משקל התמיסה בתוכה הוא מעורבב (ברוטו).

פסק הדין ניתן במסגרת תביעה שניהל המשרד להגנ"ס נגד חברת כימי לב בע"מ בגין אחזקת רעלים ללא היתר רעלים ורישיון עסק. המשפט החל לפני כארבע שנים בבית משפט השלום בקרית גת שפסק לטובת החברה, ובעקבות ערעור שהגיש המשרד להגנ"ס עלה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. גם בעקבות ערעור המשרד לא שונתה החלטת בית המשפט. לדברי המשרד, הפרשנות שנתן בית המשפט לקביעת כמותו של חומר מסוכן עלולה לערער על הרגולציה בתחום ולפגוע ביכולת הפיקוח שלו על חומרים מסוכנים.

במהלך המשפט חברת כימי לב הודתה כי החזיקה ברעלים, אך לדבריה כמות החומר המסוכן הטהור שהחזיקה לא הגיעה לסף המחייב קבלת היתר רעלים. בתגובה טען המשרד להגנת הסביבה כי לפי חוק חומרים מסוכנים, הערכת כמות החומר המסוכן נעשית על-ידי שקילתו יחד עם התמיסה שהוכנס לתוכה ולא בנפרד, ועל כן החברה היתה חייבת בהיתר רעלים בשל משקל החומרים הכולל שהחזיקה.

בפסק הדין קיבלה שופטת בית המשפט המחוזי, גילת שלו, את עמדת בית המשפט בקריית גת שאמר  "אין זה הגיוני בעיניי כי כמות קטנה ביותר של חומר מסויים, המעורבת בכמות גדולה מאוד של חומר אחר, כדוגמת מים, תהא טעונת קבלת היתר רעלים, רק בגלל העובדה שכמות החומר האחר, המים בדוגמא זו, היא גדולה".

עוד צויין בפסק הדין כי במידה ופרשנותו לכמות החומר המסוכן תביא לבעייתיות בנוגע לחומרים אחרים המצויים בתוספת השניה לתקנות סיווג ופטור, לגביהם נקובים ערכים של כמות וריכוז גם יחד, המשרד להגנת הסביבה יוכל לפתור זאת על ידי תיקון החוק והבהרתו.

חוק חומרים מסוכנים (חומ"ס) מחייב כל אדם העוסק ברעלים בעל כמות מסויימת בקבלת היתר רעלים מהמשרד להגנ"ס. היתר הרעלים מכתיב לעוסקים ברעלים תנאים שונים שעליהם לקיים במסגרת פעילותם, כשאחד מהם הוא קבלת רישיון עסק.

---

קישורים רלוונטיים:

  1. פסק הדין המלא: המשרד להגנ"ס - חברת כימי לב בע"מ [pdf]
  2. עודכנו התנאים הכלליים להיתר רעלים, 10.02.2015
  3. היתר רעלים - עמוד ראשי, infospot

תגיות: חוק חומרים מסוכנים , היתר רעלים ,