קריטריונים חדשים לסקר התייעלות אנרגטית
חברות שיקבלו מימון ממשלתי לביצוע פרוייקט התייעלות אנרגטית יחוייבו מעתה לבחור סוקר אנרגיה העומד בקריטריונים החדשים של משרד האנרגיה שפורסמו כעת להערות הציבור
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 14/6/2015

משרד האנרגיה רוצה לרענן ולשפר את רשימת אנשי המקצוע והחברות בתחום התייעלות אנרגטית אותם הוא מפרסם באתרו. לשם כך הוא מפרסם את טיוטות הקריטריונים החדשים להערות הציבור, שכוללות 3 רשימות:

 1. סוקרי אנרגיה: לביצוע סקר אנרגיה לאיתור פוטנציאל להתייעלות אנרגטית.
 2. חברות התייעלות אנרגטית לביצוע פרויקטים.
 3. חברות התייעלות אנרגטית לביצוע פרויקטים במודל אסקו (ESCO).

כחלק מהמהלך, המשרד מפרסם גם טיוטה לטופס שביעות רצון לקוחות שביצעו סקר אנרגיה או פרויקט התייעלות אנרגטית שממוצע תוצאותיו עתיד להתפרסם, וכן מסמך דגשים לחוזה התקשרות עם סוקר אנרגיה או חברת התייעלות אנרגטית.

עדכון רשימת סוקרי אנרגיה לביצוע סקר אנרגיה

צרכני אנרגיה בעלי צריכת אנרגיה שנתית מעל 2000 טון שווה ערך מזוט, חייבים בביצוע סקר אנרגיה לאיתור פוטנציאל התייעלות אנרגטית מכוח תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), 1993. גם צרכני אנרגיה שלא מחויבים על פי חוק לביצוע סקר אנרגיה, מבצעים לעתים סקר אנרגיה כחלק מתהליכי התייעלות שונים. באתר של משרד האנרגיה מופיעה כיום רשימה של סוקרי אנרגיה הכוללת כ- 35 סוקרי אנרגיה, כאשר איש מקצוע המעוניין להופיע ברשימה צריך למלא את טופס הבקשה להיכלל ברשימת בעלי המקצוע.

כעת, משרד האנרגיה מבקש לרענן את רשימת הקריטריונים לרישום אנשי המקצוע המופיעים בה ואת חובת השימוש ברשימה. תנאי הסף החדשים כוללים בין השאר:

 1. ביצוע של חמישה סקרי אנרגיה לפחות, אחד מהם לפי פורמט של המשרד להגנ"ס, או לחילופין סקר אחד מאושר לפי פורמט משרד האנרגיה.
 2. ניסיון של חמש שנים ומעלה בתחום האנרגיה.
 3. תואר הנדסי ורישום בפנקס המהנדסים ועוד.

מידע נוסף שיוצג באתר:

 1. שנת תחילת פעילות.
 2. הכשרה רשמית של קורס ממונה אנרגיה.
 3. ממוצע דירוג שביעות רצון של לקוחות אשר בוצע להם סקרים במסגרת ממשלתית, במידה והסוקר אישר למדינה לפרסם את תוצאות המשוב מעתה והלאה.

חובת שימוש בסוקרי אנרגיה מתוך הרשימה: עד היום, לא הייתה קיימת חובת שימוש ברשימה, אך מרבית מבצעי סקר אנרגיה העדיפו לבחור באחד הספקים מהרשימה, היות והם עברו תהליך סינון ראשוני על ידי משרד האנרגיה. כעת משרד האנרגיה מצהיר שכל עוד ארגון יקבל מימון ממשלתי לביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית, הוא יוכל לבחור סוקר אנרגיה רק אם הוא עומד בתנאי סף אלו.

קישור לטיוטת רשימת הקריטריונים החדשה לסוקרי אנרגיה

רשימת חברות התייעלות אנרגטית + במודל אסקו ESCO

לצד הקריטריונים לסוקרי אנרגיה, משרד האנרגיה מפרסם טיוטת קריטריונים לחברות המספקות שירותי התייעלות אנרגטית, תוך הבדלה בין חברות התייעלות אנרגטית הפועלות במודל אסקו ESCO לכאלה שלא. לאחר הערות הציבור ואישור סופי של הטיוטה, החברות שיעמדו בקריטריונים יופיעו ברשימה באתר של משרד האנרגיה.

קישור לטיוטת רשימת קריטריונים חדשה לחברות התייעלות אנרגטית

ניתן להגיש הערות לכל המסמכים עד ל- 02 ביולי 2015 ליאנינה פליישון: yaninat@energy.gov.il

-------

קישורים רלוונטיים:

 1. טיוטות להערות הציבור:
  1. קריטריונים למאגר סוקרים וחברות התייעלות אנרגטית, משרד האנרגיה [Word]
  2. שאלון שביעות רצון - סוקרי אנרגיה, משרד האנרגיה [Word]
  3. התקשרות עם חברות להתייעלות אנרגטית - סעיפים מרכזיים, משרד האנרגיה [Word]
 2. רשימת סוקרי אנרגיה, משרד האנרגיה, 19.05.2015 [Excel]
 3. מכרז החלפת צ'ילרים נוסף בקרוב, 08.06.2015
תגיות: התייעלות אנרגטית , סוקר אנרגיה , משרד האנרגיה , סקר אנרגיה ,