ראו הוזהרתם: 95% מהתביעות הפליליות של המשרד להגנ"ס מצליחות
מדו"ח שנתי שפרסמה הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה עולה כי מספר התיקים שנפתחו נמוך מעט מהשנה הקודמת וכי אחוז הזיכויים בתיקים קטן מאוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/3/2015

הלשכה המשפטית של המשרד להגנ"ס פרסמה דו"ח שנתי, כבכל שנה, על פעילותה בשנת 2014. על פי הדו"ח, במהלך השנה עסקה הלשכה רבות בקידום חוק רישוי סביבתי משולב, שעקרונותיו כבר מוטמעים כעת במערכי רישוי קיימים, בהרחבת השימוש בעיצומים כספיים כלפי עבריינים סביבתיים, וכמובן, בפתיחה וטיפול בתיקי חקירה סביבתיים והגשת כתבי אישום.

תיקים פליליים

בדו"ח קיימים נתונים אודות תיקים פליליים שנפתחו ו/או טופלו השנה, לפיהם, נכון לסוף שנת 2014 היו מצויים בטיפול משפטי של הלשכה 404 תיקים פליליים, מתוכם 83 נפתחו רק בשנה זו.

הייתה ירידה במספר כתבי האישום שהוגשו, 58 ב- 2014 לעומת 86 ב 2013. מכלל התיקים שטופלו בשנה האחרונה נסגרו לפני כתב אישום 38% מהתיקים (בשנת 2013 המספר עמד על 30%).

כמו כן, מתוך 99 פסקי דין שניתנו, רק 5 תיקים הוכרעו בזיכוי מלא. יש לציין כי אחוז הזיכויים בתיקים סביבתיים פליליים ירד מאוד בעשור האחרון; בשנת 2002 רבע מהתיקים היה זיכוי מלא, בשנתיים האחרונות התקיים זיכוי בכ- 5% מהמקרים בלבד.

פסיקה חדשנית או משמעותית

הדו"ח מציין מספר דוגמאות לפסקי דין משמעותיים שניתנו במהלך 2014, ביניהם הרשעות סביבתיות שהסתיימו במאסר בפועל. להלן כמה מהם:

  1. חברת ארזים – חברה קבלנית למחזור ופינוי פסולת, הורשעה בעבירות הקשורות להפעלת אתר פסולת לא חוקי. בעקבות כך הוטלו על החברה קנסות בסך 1,400,000 ₪, התחייבות כספית לשלוש שנים ועל אחד המנהלים הוטלו שישה חודשי מאסר בפועל.
  2. נגד חברת "דולפין תעשיות אקריל" התנהלו ארבעה תיקים שונים, בגין מכירה וקנייה של חומרים מסוכנים באופן לא חוקי. במסגרת הסדרי טיעון הורשעו החברות והוטלו עליהן קנסות בסדרי גודל שבין 75,000 ש"ח ל – 190,000 ש"ח, והתחייבות כספית בסך 140,000-380,000 ש"ח. על נושאי המשרה הוטלה אחריות אישית. בשלושה מתוך ארבעה תיקים הורשעו נושאי המשרה ונגזרו עליהם קנסות בסך 10,000 ש"ח והתחייבות כספית בסך 20,000 ש"ח.

קישור לדוגמאות נוספות בדו"ח

עיצומים כספיים והליכים מנהליים

מלבד תיקים פליליים, במהלך 2014 הוטלו 37 עיצומים כספיים, חלקם מעל למיליון ש"ח. 11 מהעיצומים ניתנו בגין עבירות הנוגעות ל - PRTR, עשרה עיצומים ניתנו בגין עבירות אסבסט, 9 בגין עבירות חומ"ס, 5 בגין זיהום אוויר ו-2 עיצומים ניתנו בגין עבירות ים וחופים. בדו"ח מופיעות מספר דוגמאות לחברות שהגישו ערעור נגד העיצום הכספי וטענותיהן נדחו על ידי בית המשפט.

מלבד חקירות פליליות ועיצומים כספיים נפתחו במהלך השנה החולפת 287 הליכים מנהליים, 58 מתוכם היו עתירות לבג"ץ. ההליכים נפתחו בעיקר בתחומים: תכנון ובניה, חומרים מסוכנים ואוויר.

הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה, אשר מלווה ומנחה משפטית את עבודת המשרד בביצוע תפקידיו הסביבתיים, אחראית בין היתר על הכתיבה והליווי של הצעות חוק ממשלתיות, ליווי הליכי אכיפה מנהליים ופליליים לרבות הליכי הטלת עיצומים כספיים, ייצוג המשרד בדיוני ועדות הכנסת, טיפול באמנות בינלאומיות, ליווי הליך רישוי עסקים ועוד.

בראש הלשכה המשפטית עומדת היועצת המשפטית, עו"ד דלית דרור.

קישורים רלוונטיים:

  1. דו"ח פעילות לשנת 2014 – הלשכה המשפטית במשרד להגנ"ס [pdf]
  2. האם מבדקי אכיפה פנימיים יעוגנו בחקיקה סביבתית?, ידיעה מה 02.03.15
  3. 90 תיקי חקירה סביבתיים נפתחו במהלך שנת 2013. מה אחוז הזיכויים?, ידיעה מה, 1.8.15
  4. עמוד ראשי - משפט סביבתי

עורכי דין בתחום איכות הסביבה:

חברה איש קשר טלפון מייל
קובי בר-לב עורכי דין קובי בר-לב 072-3712012 KB@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
 
תגיות: אכיפה סביבתית , דיני סביבה , ציות סביבתי , environmental compliance ,