שיקום קרקעות מזוהמות של צה"ל והתעשיות הביטחוניות | חלק ב'
מדוע החליט קבינט הדיור למנות את החברה לשירותי איכות סביבה כזרוע ביצוע לשיקום קרקעות מזוהמות?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 09/11/2015

בשבוע שעבר הסברנו את בעיית הקרקעות הביטחוניות המזוהמות ואת מקורות המימון לשיקום וסיפרנו כי קבינט הדיור קיבל החלטה למנות את החברה לשירותי איכות הסביבה לנהל את השיקום. בידיעה שלפניכם, נסקר את מתווה הביצוע שנקבע.

החברה לשירותי איכות סביבה הינה חברה ממשלתית שהוקמה בתחילת שנות ה- 90 על מנת לספק פתרונות קצה לפסולת מסוכנת. מתקני החברה ממוקמים ברמת חובב. כחלק מפעילותה, רכשה החברה ניסיון בשיקום קרקעות מזוהמות, אשר מהווה בסיס להחלטת הממשלה לבחור בה לניהול פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות.

איזה קרקעות מזוהמות ומתחמים יטופלו?

החלטת הקבינט מונה את סוגי הקרקעות המזוהמות שישוקמו על ידי החברה לשירותי איכות סביבה במסגרת החלטת הממשלה:
1.    קרקעות שיפונו או פונו על ידי צה"ל.
2.    קרקעות שהוחזקו/מוחזקים על ידי תע"ש.
3.    קרקעות שהמדינה מעוניינת לקדמם.
בשלב זה, מדובר על כ – 11 אתרים, בינהם מספר אתרי תעש (רמלה-גבעון, רמת השרון, ועוד) ומספר בסיס צה"ל (שלישות ראשית, הורדצקי, תל השומר, צריפין, סירקין).

תהליך שיקום הקרקע המזוהמת וחלוקת האחריות

עד היום, האחריות לשיקום הקרקעות המזוהמות הייתה בידי משרד הביטחון ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י). כעת האחריות לשיקום הקרקע עוברת למשרד להגנ"ס שיפעיל ויפקח על זרוע הביצוע לפרויקט, החברה לשירותי איכות סביבה.

בהחלטת הקבינט מחלקים את תהליך שיקום הקרקעות ל- 3: 

  1. סקרים (סקר היסטוריסקר גזי קרקע וסקר קרקע)
  2. תכנון השיקום וניתוח אפשרויות הטיפול השונות
  3. הטיפול והשיקום בפועל

על מנת למנוע ניגודי עניינים ופגיעה בתחרותיות, הוחלט כי החברה לשירותי איכ"ס תנהל את תהליך השיקום באמצעות הוצאת מכרזים לקבלני משנה ופיקוח עליהם, ובנוסף לכך, תבצע בעצמה רק את אותם עבודות בהם היא בלעדית ואין לה מתחרים. היות ובשלבים הראשונים של סקר היסטורי, סקר גזים וסקר קרקע ובשלב של תכנון השיקום וניתוח לטיפולים שונים – אין לחברה לשירותי איכ"ס בלעדיות – נקבע כי היא לא תבצע בעצמה את השלבים האלה, אלא באמצעות קבלני משנה. רק בחלק משלב הטיפול והשיקום בפועל תוכל החברה לבצע מטלות ישירות, אשר אין לה תחרות עליהם. שירותים אלו הם בעיקרם מיצוק מיצוב שלא באתר המזוהם, אלא ברמת חובב, והטמנה באתר הפסולת הרעילה, וזאת רק עבור מזהמים ספציפיים להם אין פתרון אחר.

על מנת למנוע מצב שבו החברה לשירותי איכ"ס מעדיפה לטפל בקרקע באמצעות הפתרונות הבלעדיים שלה, נקבע כי ההחלטה על סוג הטיפול תתקבל על ידי וועדת היגוי שתתחשב בשיקולים סביבתיים, כלכליים, לוחות זמנים ועוד. הרכב וועדת ההיגוי טרם נקבע אך יש חשש כי היא תהווה חותמת גומי, כל עוד לא יהיה משקל לנציגי המתחרים של החברה לשרותי איכ"ס. כמו כן, נזכיר כי לפני שבועיים דיווחנו על כך שהמשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך הנחיות חדש העוסק באמות המידה לאישור שיטת הטיפול והטכנולוגיה לשיקום קרקעות מזוהמות. סביר להניח שמסמך זה יהווה את הבסיס לקבלת ההחלטות בנושא זה.

בנוסף להסדרת תחומי האחריות של החברה לשירותי איכ"ס, במסגרת החלטת הקבינט, הוחלט כי על מנת למנוע ניגוד עניינים, החברה תצטרך למכור את החלק שלה בשותפות ביוסויל, המבצעת טיפול ביולוגי בבוצות וקרקעות מזוהמות. ביוסויל מוחזקת גם על ידי אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות, חברה לייעוץ, דיגום ולטיפול בקרקעות מזוהמות.

מדוע נבחרה החברה לשירותי איכות סביבה?

לדברי המשרד להגנת הסביבה: "החברה לשירותי איכות הסביבה נבחרה כזרוע הביצוע בעקבות ניסיונה בתחום לאחר שהובילה  את השיקום של הבריכות החומציות בנאות חובב, שהוא פרוייקט שיקום הקרקעות הגדול והמורכב ביותר שבוצע בישראל. בנוסף, מתוקף היותה חברה ממשלתית, החברה כפופה לכל החובות והמגבלות החלות על חברות במעמדה, ובניהן חובת השקיפות, ההוגנות והשמירה על רווחיות הוגנת - חובות שהן רלבנטיות בפרוייקט בו האינטרסים הכלכליים הם משמעותיים ביותר. במסגרת פעילותה של החברה המנהלת היא תתבקש לנהל מכרזים, סקרים ודיגומים, ניתוב ופיקוח ובקרה בעלות של מיליארדי שקלים."

בנוסף לסיבות שצוינו לעיל, כפי שדיווחנו בעבר, החברה לשירותי איכות סביבה נמצאת בקשיים כלכליים. בשנת 2014 החברה הפסידה כ- 30 מיליון ₪ כתוצאה משינויים בשוק הפסולת המסוכנת, שהינו ליבת הפעילות שלה. הפסדים אלה האיצו את המאמץ של המשרד להגנ"ס לגבש מדיניות ארוכת טווח לשוק הפסולת המסוכנת. קשה להתעלם מכך שניהול פרויקט הקרקעות המזוהמות יכול לסייע לחברה לשירותי איכ"ס להתגבר על הבעיות הכספיות בהן היא נמצאת. מעניין יהיה לעקוב כיצד פרויקט הקרקעות ישפיע, אם בכלל, על ביצוע הרפורמה בשוק הפסולת המסוכנת.

סיכום

נראה ששיקום הקרקעות המזוהמות של משרד הביטחון והתעשיות הביטחוניות באזורי ביקוש מתקדם לקראת פתרון, אך עדיין נותרו בישראל אלפי מוקדים החשודים בזיהום קרקע, לגביהם יש סימני שאלה. האם קרקעות פרטיות לא ביטחוניות, בעלות מאפיינים דומים, המתאימות לבנייה למגורים באזורי ביקוש, יטופלו באופן דומה? איזה פתרון ייושם בקרקעות מזוהמות שלא נמצאות באזורי ביקוש נדל"ן? האם המאמץ להעברת חוק קרקעות מזוהמות שיסדיר את התחום בישראל יידחק לפינה – עתה משמצאו פתרון זמני בלעדיו? 

אנחנו נמשיך לעקוב ולעדכן.

לחלק הקודם של הכתבה: שיקום קרקעות מזוהמות של צה"ל | חלק א

תגובות

יו"ר דירקטוריון החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה, יגאל ברוש: "החברה רואה בהחלטת הקבינט הבעת אמון ביכולותיה ובמקצועיותה ואני מודה לשר האוצר, משה כחלון, ולשר להגנת הסביבה אבי גבאי, שהובילו את הנושא בממשלה. החברה שלנו מעסיקה את מיטב המומחים בתחום בישראל וכולנו רואים בפרויקט שליחות ציונית וערכית מהמדרגה הראשונה. אין לי כל ספק ששיקום הקרקעות המזוהמות יתרום לפתרון בעיית הדיור ולהוזלת יוקר המחייה בישראל".

מנכ"ל החברה לשירותי איכ"ס, ד"ר גלעד גולוב: "יש בידינו את כל הכלים המקצועיים הנדרשים, וכחברה ממשלתית נפעל בדקדקנות על פי הנחיות המשרד הממונה והוראות הממשלה".

לחלק הקודם הכתבה: שיקום קרקעות מזוהמות של צה"ל | חלק א

-------

קישורים רלוונטיים

  1. הנחיות חדשות לשיקום קרקעות מזוהמת, 19.10.2015
  2. החברה לשירותי איכות סביבה ואקוסול: תשתית לאומית מול שוק חופשי, 01.06.2015
  3. אילו חסמים בתחום זיהום קרקע מעכבים פתרון לבעיית הדיור, 02.03.2015
  4.  זיהום קרקע | infospot

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX דורון בכר 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>