שפכי מפעלים: בג"ץ מצמצם את הקפאת החיובים העודפים
בג"ץ מביע תמיהה לגבי חוסר התיאום בחקיקה של רשות המים והמשרד להגנ"ס, אך הורה בינתיים לצמצם את הצו הקודם שהוציא לפני מספר חודשים בעקבות עתירה שהגישה התאחדות התעשיינים, לפיו יוקפאו קנסות על מפעלים שהזרימו שפכים חריגים באישור המשרד להגנת הסביבה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 31/5/2015

לפני מספר חודשים דיווחנו על עתירה לבג"ץ שהגישה התאחדות התעשיינים כנגד רשות המים, שעניינה ביטול הכללים המותרים לתאגידים לגבות קנסות וחיובים עודפים על מפעלים בגין הזרמת שפכים חריגים  או אסורים למערכת הביוב. מדובר בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) – 2014, שנכנסו לתוקף (בגרסתם הראשונה) באוקטובר 2011, ועודכנו ביולי 2014. בעתירה טענה התאחדות התעשיינים בין השאר, כי חלק מהקנסות והחיובים החריגים מוטלים בעקבות הזרמה חריגה של שפכים אסורים לכאורה, למרות שהם מאושרים להזרמה על ידי המשרד להגנת הסביבה. עקב כך בית המשפט הקפיא בדצמבר 2014 את סעיף 16ג' בכללים, העוסק בחיובים עודפים ממפעלים בגין חריגות שאושרו מראש על ידי המשרד להגנת הסביבה, עד להחלטת בג"ץ בנושא.

בעקבות דיון בעתירה שהתקיים לאחרונה, הצטמצמה המחלוקת המשפטית בין רשות המים להתאחדות התעשיינים לחיובים עודפים המוטלים בגין הזרמת שפכים אסורים המכילים מלחים בלבד. לפיכך בית המשפט הותיר את הקפאת סעיף 16 ג' והחיובים הרלוונטיים רק לגבי אותם שפכים אסורים של מלחים, זאת עד להמשך הדיונים וקבלת ההחלטות בהמשך. לגבי שאר השפכים, סעיף 16 ג' חוזר לתוקף, כולל תחולתו החל ממועד כניסת הכללים לתוקף (07.2014).

עמדת רשות המים היא כי גם אם המשרד להגנת הסביבה אישר את הזרמת השפכים המדוברים, ייתכן ונגרם נזק למערכת השפכים הציבורית שבטיפול תאגיד המים ולכן יש מקום להטיל חיובים עודפים. מנגד, התאחדות התעשיינים טוענת כי יש לתאם בין הרגולטורים, ולא ייתכן שיינתנו חיובים עודפים מרגולטור אחד בגין שפכים שאושרו להזרמה על ידי רגולטור אחר. בנוסף טוענת ההתאחדות, כי גם אם קיים פוטנציאל לגרימת נזק למערכת השפכים הציבורית, אין להטיל חיובים עודפים או קנסות מבלי שהוכח שאכן נגרם נזק כזה.

בעקבות העתירה, והחיובים הכבדים שהוטלו על המפעלים מאז נכנסו הכללים לתוקף, רשות המים בודקת בימים אלה מתודולוגיה חדשה לתמחור השפכים האסורים בחלוקה לפרמטרים. עם סיום הבחינה ובכפוף לאישור מועצת רשות המים, תוציא הרשות את המתודולגיה החדשה לשימוע ציבורי. לפי בית המשפט, במהלך עבודה זו ייבחן הנושא גם מול המשרד להגנת הסביבה (כך שאולי חוסר התיאום בנושא ייפתר) וכי על רשות המים להגיש את ממצאיה תוך 60 יום ולאחר מכן יתקיים דיון בנושא.

נוסח סעיף 16 ג' לכללים: (ג) על אף הקבוע בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), חברה תחייב מפעל שהזרים שפכים חריגים הטעונים אישור ושפכים אסורים, בתשלומים לפי סעיפים 8 ו-11 אף אם ההזרמה הותרה לו בהיתרים או ברישיונות כאמור.

אנחנו נמשיך לעדכן.

-----

קישורים רלוונטיים:

  1. בג"ץ מקפיא קנסות של תאגידי מים על מפעלים, 6.1.2015
  2. החלטת ביניים של בית המשפט בנושא העתירה [pdf]
  3. נוסח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) 2014
  4. חקיקה חדשה: ביצוע עבודות למניעת זיהום שפכים ממפעלים, 13.11.14
  5. פורסמו הבהרות לכללי תאגידי המים החדשים בנושא שפכי מפעלים, 27.10.14
  6. עמוד ראשי - שפכים תעשייתיים
תגיות: התאחדות התעשיינים , רשות המים , שפכים אסורים , שפכים חריגים , שפכי מלחים ,