שר האנרגיה מצהיר על הפחתה של 15% בשימוש הפחם של חברת החשמל
שר האנרגיה הכריז על הפחתה של 15% בשימוש בפחם לייצור חשמל. לפני שבועיים, השר להגנת הסביבה הציג דרישה דומה. מה השתנה פתאום? האם יש הפחתה אמיתית בזיהום האוויר?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 31/12/2015

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, הכריז ביום שלישי על הפחתה של 15% בשימוש בפחם לייצור חשמל בתחנות הכוח בישראל. על פי הנחיית השר תבוצע הפחתה מיידית של 15% בשריפת פחם, בהשוואה לשימוש בפחם בשנת 2015. לפי הודעת השר ההפחתה תמשך עד לסיום התקנת הסולקנים בתחנות הכוח הפחמיות.

לפני שבועיים, השר להגנת הסביבה, אבי גבאי, יצא בהכרזה משלו לפיה המשרד להגנ"ס דורש מחברת החשמל להפחית את הפליטות בתחנת הכוח בחדרה לרמה שוות ערך ליחידות ייצור חשמל פחמיות עם סולקנים, וציין כי בהמשך תוחל דרישה דומה על התחנה הפחמית באשקלון.

מה הביא את שני השרים להצהיר דווקא עכשיו על הפחתת השימוש בפחם? והאם מדובר בהפחתה אמיתית?

הרקע להפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל

בישראל יש למעלה מ – 20 תחנות כוח המייצרות חשמל, רובן בבעלות חברת חשמל [חח"י] ומקצתן תחנות כוח פרטיות. למעט 2 תחנות הכוח הפחמיות באשקלון ובחדרה האחראיות לכ - 40% מהפקת החשמל של חח"י, שאר תחנות הכוח בישראל פועלות על גז טבעי המזהם פחות מפחם.

לפי הניתוח של המשרד להגנ"ס לנתוני המפל"ס 2014, ייצור חשמל הוא המקור המרכזי לפליטת תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית בישראל, כאשר רוב הפליטה מתרחשת בתחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון.


ניתן להגדיל בלחיצה. מקור: המשרד להגנ"ס

מדוע לא להסב את תחנות הכוח הפחמיות לגז טבעי?

חח"י, לדבריה, משיקולי יציבות מערכת הולכת החשמל וכן, החשיבות של שמירה על "סל דלקים" מגוון במטרה שלא לסכן את הביטחון האנרגטי בשל היות אספקת הגז תלויה באסדה אחת ובצינור גז בודד, נדרשת על ידי משרד האנרגיה, להמשיך להשתמש בפחם בשתי התחנות המדוברות.

בנוסף, עלות ייצור חשמל מגז טבעי יקרה מפחם.

הפתרון | התקנת אמצעים להפחתת פליטות בתחנות הפחמיות

משום שאופציית ההסבה של התחנות הפחמיות לגז טבעי לא על הפרק, המשרד להגנ"ס דרש לפני מספר שנים, להתקין אמצעים להפחתת פליטות לאוויר, כחלק מהיתר הפליטה לאוויר ויישום הטכניקה המיטבית הזמינה BAT. בין האמצעים:

 1. סולקנים המותקנים על גבי הארובות ואמורים להפחית כ 90% מפליטת תחמוצות הגופרית SO2.
 2. מסנן קטליטי סלקטיבי [SCR – Selective Catalytic Reduction] לטיפול בתחמוצות חנקן NOx
 3. אמצעים ראשוניים נוספים להפחתת פליטות חנקן בדודי הקיטור ועוד.

עלות הפרויקט כ – 8 מיליארד ₪. כחלק מהפרויקט בתחנת אורות רבין, נדרשת הקמת ארובה חדשה, רביעית, אשר עד השלמתה, הפרויקט לא יסתיים.

עיכוב בפרויקט מביא לדרישה להפחית שימוש בפחם

מועד הסיום של פרויקט התקנת האמצעים להפחתת פליטות, אשר נמצא בעיצומו, מתעכב, ובינתיים השימוש בפחם ממשיך ללא הפעלת האמצעים הנוספים להפחתת הפליטות. על הרקע הזה התנה לאחרונה המשרד להגנת הסביבה את דחיית מועד סיום הפרויקט בהפחתת פליטות שוות ערך למצב בו האמצעים כן היו מותקנים – אבל רק בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה.

ומה לגבי התחנה באשקלון? לא ברור מדוע המשרד להגנ"ס לא הוציא דרישה דומה לתחנת הכוח באשקלון. זה כנראה היה עניין של זמן. מה שכן, בחודשים האחרונים אנחנו מסקרים מחאה של הרשויות המקומיות באזור אשקלון כנגד העיכוב בפרויקט הפחתת הפליטות, ובשבוע שעבר התקיימה פגישה בינהם לבין שר האנרגיה שטייניץ. לדברי משתתפים בפגישה, היא הייתה חיובית והשר גילה מחויבות לנושא. האם הפגישה הייתה הטריגר שהניע את שטייניץ? האם שטייניץ מיהר לצאת בהכרזה לפני שאבי גבאי מחיל דרישה דומה גם על אשקלון? סיבה אחרת? לא ידוע.

ניתוח ההחלטה להפחית את השימוש בפחם לייצור חשמל

על פי משרד האנרגיה, הנחיית השר שטייניץ כוללת 3 תנאים:

 1. היחידות הפחמיות יפעלו במינימום הנדרש בכדי לאפשר אספקת חשמל באופן מלא במקרה של תקלה.
 2. ייבחן עדכון התעריף בעקבות השינוי בתמהיל הדלקים והוא צפוי לעלות בשיעור של כ- 1.5%.
 3. במקרה חירום תוסר המגבלה על לסיום מצב החירום.

עלות: כמו שציינו בעבר, חברת חשמל היא חברה ממשלתית שהכנסותיה נובעות בעיקר מתעריף החשמל אותו משלמים הצרכנים. לכן, כל החלטה רגולטורית שמשמעותה הגדלת הוצאות החברה, כרוכה באופן ישיר או עקיף במימון ציבורי. כך גם במקרה זה, שכן הפקת חשמל מגז טבעי יקרה מפחם. ההצהרה של שר האנרגיה על עליית התעריף הצפויה, מלמדת אותנו כי מחיר הגז הטבעי הוא גם אחד הגורמים המשפיעים על זיהום אוויר ואפשר לומר גם על חיי אדם (כתוצאה מגידול בתחלואה מזיהום אוויר).

הפחתת פליטות: נראה כי הדרישות של 2 השרים (גבאי ושטייניץ) דומות בכך ששתיהן מדברות על הפחתת השימוש בפחם והסבת הייצור לתחנות המונעות בגז טבעי, כך שתיווצר הפחתת פליטות שוות ערך למצב בו מותקנים סולקנים. אלא שגבאי התחיל, בכלים שהיו לו, עם תחנת הכח רבין, ושטייניץ משלים אותו כעת, עם הכלים שלו, ומחיל את הדרישה על 2 התחנות.

בכמה הפחתה בדיוק מדובר? משרד האנרגיה לא מספק מספרים, מלבד הצהרה כללית על הפחתה של 15% בשימוש בפחם ביחס ל 2015. כמו כן, בשנים האחרונות, יש מגמה של התמתנות בגידול בצריכת חשמל אשר יחד עם כניסת תחנות הכוח הפרטיות, ייתכן וגורמת להפחתת ביקושים מחברת חשמל, דבר היכול להקל על הפחתת השימוש בפחם.

תגובות

דברי שר האנרגיה, יובל שטייניץ: "במדיניותי במשק החשמל, יושם מעתה והלאה דגש על הביטחון האנרגטי והפחתת הזיהום גם יחד. לאחר בחינת הנושא, הן מבחינה תכנונית והן מבחינה ביצועית, החלטתי על הפחתת זיהום האוויר לטובת כלל תושבי ישראל. החלטה זו, אשר תיושם מיום ו' הקרוב (01.01.2016), תאפשר שינוי משמעותי בייצור החשמל תוך הקטנת זיהום האוויר, הגדלת הביקושים לגז טבעי שהינו פחות מזהם, ותוך שמירה קפדנית על ביטחונה האנרגטי של מדינת ישראל. החלטתנו להפחית את השימוש בפחם למינימום מאפשרת גיבוי משמעותי לייצור חשמל במצבי חירום או תקלות, למשק החשמל במדינת ישראל".

ראש המועצה האזורית שפיר ויו״ר איגוד ערים לסביבה נפת אשקלון, אשר אברג׳ל, מברך את שר האנרגיה והתשתיות הלאומיות ד״ר יובל שטייניץ על הנחייתו לחברת החשמל לצמצם את כמויות הפחם ב 15 אחוז עד להתקנת הסולקנים. אברג׳ל מסר כי החלטת השר שטייניץ נותנת מענה לאינטרס הציבורי בספקטרום הרחב שלו, והינה בעלת משמעות סביבתית, בריאותית וחברתית ל 330 אלף תושבי אזור אשקלון.

אברג׳ל הוסיף כי החלטת השר נותנת מענה למאבק שהאיגוד מנהל בחודשים האחרונים לצמצום זיהום האוויר באזור, וכי ישנה צפייה שהשר ימשיך במדיניותו זו עד להפסקת הזיהום באופן מוחלט.
אברג׳ל ציין כי בפגישתו בשבוע שעבר עם השר שטייניץ התרשם כי השר מחויב לנושא הסביבתי ובעל אומץ לב ויושר ציבורי לקבל החלטות קשות לטובת בריאות תושבי הדרום, ושאין לו ספק כי הנתונים אליהם נחשף השר בפגישה תרמה להחלטתו המבורכת.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "אנחנו מאוד שמחים על החלטת משרד האנרגיה. העיקרון שאומר שנושא זיהום האוויר הוא לא חלק מהפרמטרים על החלטות בייצור החשמל בישראל נשבר. העיקרון החדש אומר שנושא זיהום האוויר הוא חלק מההחלטה על איך מייצרים חשמל. אבל זה לא מספיק. אנחנו מתייחסים לנושא בצורה מקצועית באמצעות מודל פשוט: חברת החשמל קיבלה הנחיות על התקנת סולקנים, הם לא עומדים בלוחות זמנים, ואנחנו אומרים - הציבור צריך להיות מפוצה על היקף העיכוב, באמצעות הפחתה מיידית של השימוש בפחם. המודל מוביל להפחתה של יותר מ 15% בשימוש בפחם. בטווח הבינוני -  להתקין סולקנים ב 2020 זו החלטה דומה לכריית מכרה פחם. זה פשוט לא רלוונטי להשקיע מילארדים של כספי ציבור בתחנות פחמיות ולא באנרגיות מתחדשות ובתחנות מונעות בגז טבעי. כל נושא האנרגיה הולך בעולם למקומות אחרים. אנרגיות מתחדשות, סמארט גריד, ייצור חשמל עצמי ועוד. בטח לא פחם." (מתוך דברי השר להגנת הסביבה אבי גבאי, בכינוס השדולה הסביבתית והשדולה לאנרגיה ירוקה בכנסת, ביום רביעי).

מחברת החשמל נמסר: "החברה לומדת את ההחלטה ותפעל לפי הנחיות השר."

-----

קישורים רלוונטים

 1. שר האנרגיה לתושבי אשקלון: "על חברת החשמל לסיים את התקנת הסולקנים מהר", 29.12.2015
 2. המשרד להגנת הסביבה דורש מחברת חשמל לצמצם את השימוש בפחם, 20.12.2015
 3. רשויות באזור אשקלון: נפעיל סמכות משפטית נגד ראשי חברת החשמל אם לא ימצא פתרון לעיכוב הקמת סולקנים, 01.09.2015
 4. זיהום אוויר | infospot
 5. היתר פליטה | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
EnviroManager גיא פרנקל 072-3712245 envirom@infospot.co.il
איירלאב אודי רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>