תביעה ייצוגית של 50,000,000 ₪ נגד עיריית ירושלים בגין אי יישום חוק האריזות
תביעה ייצוגית ראשונה בתחום של חוק האריזות הוגשה נגד עיריית ירושלים אשר טרם התקשרה עם גוף מוכר כנדרש בחוק האריזות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 21/6/2016

בשנה האחרונה דיווחנו על הרבה תביעות ייצוגיות בתחום של פסולת אלקטרונית, כנגד יבואנים, יצרנים ומשווקים של ציוד אלקטרוני שלא מילאו את חובתם החוקית, כביכול, בהתאם לחוק פסולת אלקטרונית. כעת, אנו מדווחים לראשונה כי הוגשה תביעה ייצוגית גם בתחום של פסולת אריזות, אלא שהתביעה מכוונת כנגד רשות מקומית, עיריית ירושלים, בגין אי יישום חוק האריזות.

התביעה האזרחית הנ"ל באה בנוסף להליך האכיפה המנהלי שמקיים המשרד להגנ"ס כנגד עיריית ירושלים בגין אי יישום חוק האריזות, בו המשרד הודיע לפני חצי שנה כי הוא מתכוון להטיל על העיריה עיצום כספי של כ- 685,000 ₪. עתה, מתגובת המשרד להגנ"ס לידיעה זו (המופיעה בהמשך), אנו למדים שעיריית ירושלים קרובה להסדרת ההתקשרות עם הגוף המוכר. אין לדעת כיצד הסדרה זו, תשפיע על התביעה הייצוגית.

אכיפה מנהלית בחוק האריזות

עד כה, כ- 225 רשויות מקומיות התקשרו עם הגוף המוכר תמיר ונמצאות בשלבים שונים של יישום חוק האריזות. מספר זה מהווה כ-87% מכלל הרשויות בישראל, כאשר נותרו רק כ- 30 רשויות שטרם התקשרו, בינהם ירושלים.

המשרד להגנ"ס מפעיל אכיפה מנהלית, של הטלת עיצומים כספיים על יבואנים, יצרנים וגם רשויות מקומיות שלא התקשרו עם תמיר לטובת יישום חוק האריזות. אך זו הפעם הראשונה, למיטב ידיעתנו, שננקטת אכיפה אזרחית של הגשת תביעה ייצוגית בנושא של חוק האריזות.

פרטי המקרה | הכל בגלל צנצנת ריבה

התביעה הוגשה באמצעות עו"ד איתי ליבנה על ידי תושבת בית שמש העובדת בירושלים. על פי כתב התביעה, התובעת, אשר קנתה צנצת ריבה בעיר, לצורך הכנת כריכים במקום עבודתה, ביקשה להשליך את הצנצנת הריקה לפח מיחזור בתום השימוש אך לא מצאה פח להפרדת אריזות בירושלים היות והעיר לא מקיימת הסדרי הפרדה לאריזות. על פי כתב התביעה, התובעת לקחה את הצנצנת עמה לבית שמש שם השליכה אותה לפח מתאים.

דרישות התביעה

התביעה הוגשה נגד עיריית ירושלים, בגין אי יישום חוק האריזות בשטח עיריית ירושלים:

סכום התביעה האישית שחושב עומד על 22.5 ₪.

סכום התביעה מול עיריית ירושלים הינו 47,914,724 ₪, והוא חושב על ידי הכפלה במספר תושבי העיר, העובדים בה והמבקרים שפקדו אותה שנתיים מיום הגשת התביעה.

כמו כן, הודגש בכתב התביעה חשיבותה של ירושלים במילוי החוק: "ירושלים הינה גורם משמעותי קריטי וכבד משקל מבין הרשויות המקומיות, וכי לא יעלה על הדעת כי בעיר זו, הראשונה בחשיבותה, לא יקוים החוק."

התייחסויות

תגובת עיריית ירושלים: "במהלך מקדים, עוד טרם כניסת חוק האריזות לתוקפו, החליטה עיריית ירושלים על הקמת מתקן להפרדה ומחזור הפסולת הגדול ביותר בארץ והמתקדם ביותר במזרח התיכון, בעלות של כ-80 מיליון ₪ באזור התעשייה. החל מחודש מרץ 2015 פועל המתקן באופן מלא וקולט מידי יום כ-1,200 טון פסולת ומבצע מיון והפרדה של חומרי הגלם השונים. כפועל יוצא מכך, פסולת האריזות ברת השבה ומחזור אינה מועברת להטמנה אלא למחזור והשבה. באשר לבקשה לאישור תובענה ייצוגית, הבקשה התקבלה רק ביום חמישי האחרון, והעירייה תביע עמדתה בבית המשפט לפיה דין הבקשה להידחות על הסף."

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "ירושלים הנה העיר המאכלסת כ 850 אלף תושבים – מקור גדול מאוד לפסולת אריזות שהנם בעצם חומרי גלם. יותר מחמש שנים לא אפשרה עיריית ירושלים לתושביה ליהנות מיתרונות יישום החוק להסדרת הטיפול באריזות ובראשם האפשרות להפרדת פסולת אריזות במקור בבית התושב ומימון האיסוף והטיפול של פסולת זו על ידי היצרנים והיבואנים באמצעות הגוף המוכר. הליך האכיפה נוחל הצלחה - העירייה באמצעות היועץ המשפטי שלה, העבירה בימים אלו טיוטה של הסכם התקשרות בין העירייה לבין הגוף המוכר. לאחר בחינתו יודיע המשרד לצדדים האם הוא מאשר טיוטה זו לחתימה ובאילו תנאים."

------

קישורים רלוונטיים

  1. 700,000  ₪ עיצומים כספיים לעיריית ירושלים בגין חוק האריזות, 04.11.2015
  2. טיפים ליישום חוק האריזות, 23.02.2016
  3. 3.7  מיליון ₪ קנסות בגין הפרת חוק האריזות, 04.11.2015
  4. חובת הדיווח בחוק האריזות: "אני מוכן לשלם פי 10, רק לא לדווח", 05.07.2015
  5. פסולת אריזות: האם יבואנים ויצרנים שהתקשרו עם תמיר הם "פראיירים"? 28.06.2015
  6. פסולת אריזות | infospot

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

תגיות: חוק האריזות , תביעה ייצוגית , פסולת אריזות ,