תיקון כללי שפכי מפעלים בעקבות בג"ץ התאחדות התעשיינים
נקבע מנגנון להתחשבות בהקלות חיובי שפכים חריגים ואסורים הנובעים מערכי סף מקלים שנקבעו בחוקים או רישיונות אחרים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 04/4/2016

רשות המים פרסמה בימים האחרונים שני עדכונים:

 1. הצעה לשינוי תעריף שפכים אסורים - טיוטה להערות הציבור - מפורט בידיעה נפרדת.
 2. תיקון כללי שפכי מפעלים - נוסח סופי שאושר - מפורט בידיעה שלפניכם.

לפני ימים אחדים פורסם נוסח סופי לעדכון כללי שפכי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) 2014. העדכון הנוכחי מתייחס לאופן קביעת הספיקה ותקופת החיוב עבור שפכים חריגים ואסורים, להכרה בהקלות שניתנו למפעל מתוקף חוקים ורישיונות אחרים וגם העברת הסמכות למתן הקלות למשרד להגנ"ס, במקום רשות המים, בשני מזהמים.

חישוב הספיקה ותקופת החיוב לשפכים חריגים ואסורים

חיוב רטרואקטיבי עבור שפכים חריגים ואסורים: גם הנוסח החדש וגם הישן קובעים כי חיובים בגין שפכים חריגים ואסורים יחושבו רטרואקטיבית 90 יום או ממועד הדיגום האחרון לפי תוכנית הניטור, לפי הקצר מביניהם, מיום הדיגום בו נמצאו. מה שנוסף כעת הוא אפשרות למפעל לבקש את אישור תאגיד המים לחיוב עבור תקופה קצרה יותר, בכפוף להוכחה מספקת.

חישוב ספיקה לקביעת חיוב בגין שפכים חריגים ואסורים: גם כאן, הנוסח החדש והישן מאוד דומים ואומרים כי החיוב יחושב על בסיס ממוצע ספיקת שפכים בקריאות מד השפכים במפעל לתקופה המדוברת. אלא שבנוסח החדש השמיטו את ההתייחסות ל"ממוצע". גם החלופות המוצעות למקרה שאין מד שפכים במפעל דומות, עם שינויים קלים.

התחשבות בהקלה שנקבעה בחוקים או רישיונות אחרים

בנוסח החדש נקבע מנגנון להתחשבות בהקלה בחיוב בגין שפכים אסורים או חריגים, המבוססת על ערכי מזהמים בשפכים התעשייתיים שנקבעו בחוקים או רישיונות אחרים. המנגנון החדש קובע כי במידה ולמפעל יש הקלה מתוקף חוק/רישיון אחר, הוא יכול לפנות לממונה שפכי תעשייה ברשות המים ולבקש ממנו הכרה בהקלה הזאת. תאגיד המים לא יכול לחייב את המפעל בגין החלק בו ניתנה הקלה, עד שלא התקבלה החלטת הממונה.

המנגנון הנ"ל בא לפתור את הבעיה שהייתה קיימת בסעיף 16ג בו נאמר כי תאגיד המים יחייב את המפעל על פי תעריפי שפכים חריגים או אסורים אף אם ההזרמה הותרה לו בהיתרים או ברישיונות אחרים. כנגד סעיף זה עתרה התאחדות התעשיינים בבג"ץ לפני כשנה.

העברת סמכות להקלות למשרד להגנת הסביבה

בהגדרת ריכוז הסף של שני המזהמים סולפיד מומס וסולפאטים, נקבע כי נציג המשרד להגנת הסביבה, ולא נציג רשות המים, רשאי לקבוע ערך סף אחר למפעל מסוים.

--------------

מסמכים רלוונטיים

--------------

קישורים רלוונטיים

 1. תיקון נוסף בכללי שפכי מפעלים, 28.06.2015
 2. שינוי בתעריפי שפכים אסורים, 17.06.2015
 3. רשות המים שוקלת הגמשת כללי שפכי מפעלים, 8.6.2015
 4. שפכי מפעלים: בג"ץ מצמצם את הקפאת החיובים העודפים 08.06.15
 5. נוסח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), 2014
 6. פורסמו הבהרות לכללי תאגידי המים החדשים בנושא שפכי מפעלים, 27.10.2014
 7. עמוד ראשי - שפכים תעשייתיים

תגיות: שפכים , שינוי תעריפי שפכים , רשות המים , שפכים אסורים , ביוב ,