102 אירועי חומרים מסוכנים בחצי שנה
באיזה מחוז היו מרבית האירועים? איזה חומר היה מעורב במרביתם? באיזה חודש לא היה אף אירוע? ואיזה אירוע חומרים מסוכנים התרחש ביישוב היוקרה ארסוף?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 21/7/2015

מניתוח נתונים שפרסם המשרד להגנת הסביבה אודות אירועי חומרים מסוכנים שהתרחשו בין החודשים אוקטובר 2014 למרץ 2015, עולה כי חל גידול בכמות אירועי החומ"ס כאשר כמות האירועים הממוצעת ברבעון האחרון של 2014, 61, הייתה כפולה מהרבעון הקודם לו, 30. 

כמחצית מאירועי החומרים המסוכנים בתקופה זו התרחשו במחוז דרום – 47 מתוך 102, ובעיקר באזורי התעשייה של נאות חובב ומישור רותם. שני מפעלים בלטו: תרכובות ברום (7 אירועים) ורותם אמפרט (6 אירועים - ב 4 אתרי פעילות נפרדים), שניהם מקבוצת כיל (כימיקלים לישראל).

כמחצית מהאירועים התרחשו במפעלי תעשייה והשאר התקיימו במגזר הביתי, החקלאי או העסקי כאשר חלק נוסף מהאירועים נגרמו כתוצאה משינוע חומרים מסוכנים או תאונות דרכים בהם היו מעורבים כלי תחבורה שהובילו חומ"ס. חשוב לזכור כי גם אירועים שכיחים יותר, כגון דליפה של דלקים או ריח חריף נחשבים גם הם לאירוע חומ"ס.

נתון נוסף שחשוב לציין הוא כי בעוד בתעשייה נהוג להקפיד על דיווח אירועי חומ"ס על פי הוראות חוק חומרים מסוכנים ודרישות היתר הרעלים של המפעל, בשאר המגזרים יש מודעות פחותה לנושא וסביר להניח כי הנתונים על אירועי חומ"ס ממגזרים אלה אינם שלמים.

החומרים המסוכנים שהיו מעורבים באירועים הם מגוונים. החומר שהיה כרוך במספר הרב ביותר של אירועים הוא אמוניה [NH3] עם 9 אירועים, אחריו אסבסט עם 8 אירועים ו- 10 אירועים שעניינים היה מפגעי ריח ללא חומר מסוכן ספציפי מזוהה.

בהקשר של אמוניה, לפני ימים ספורים דיווחנו על עדכון התנאים להיתר רעלים להחזקת אמוניה במערכות קירור.

עוד חשוב לציין, כי על פי נתוני המשרד, בחודש פברואר 2015 לא היו כלל אירועי חומ"ס, באף מחוז בישראל.

האירוע המשמעותי ביותר בתקופה המדוברת, היה דליפת האמוניה במפעל הוד חפר בעמק חפר בו נהרג כבאי ונפצעו 20 איש.

מעניין לדעת כי אחד מאירועי החומרים המסוכנים שדווח התרחש בארסוף, יישוב היוקרה השוכן לחוף הים. על פי הדיווח, באירוע זה, ברומטר (מד לחץ) נשבר ונשפכה מתוכו תכולת הכספית [Hg], שהיא מתכת רעילה. בעלת הדירה סירבה לטיפול של הרשויות ומשטרה נאצלה להגיע למקום. לא ברור למה שימש הברומטר.

מכיל נמסר: "בהתאם למדיניות ולתרבות הדיווח של כיל, מקפידות החברות בקבוצה לדווח למשרד להגנת הסביבה על כל אירוע והתרחשות חריגים, אף אם הם בעלי משמעות סביבתית זניחה. לפיכך, כל אירוע, ולו הזניח ביותר, מדווח ומתוחקר על ידי החברה ומופקים ממנו לקחים ופעולות מונעות ומתקנות. ואכן, כתוצאה ממדיניות זו, הצליחה החברה לצמצם באופן משמעותי את האירועים הסביבתיים בכל אתר ואתר, והם במגמת ירידה ניכרת לעומת תקופות קודמות, והעובדות מדברות בעד עצמן. בהתחשב בעובדה שמדובר בארבעה אתרי פעילות נפרדים בכיל רותם ובאתר תפעולי גדול מאוד בתרכובות ברום, הכולל 14 מתקני ייצור, ו- 5 מתקנים תומכי ייצור, מספר האירועים הינו קטן מאוד באופן יחסי".

קישור לטבלת נתוני ארועי חומרים מסוכנים אוקטובר 2014 - מרץ 2015

סיכום רבעון רביעי 2014: אוקטובר-נובמבר-דצמבר

סה"כ אירועי חומרים מסוכנים:   61

מחוז מוביל:  מחוז דרום עם 27 אירועים, 9 בממוצע לחודש. אחריו נמצאים מחוז מרכז עם 11 אירועים, מחוז צפון עם 10 אירועים, מחוז חיפה עם 7 אירועים, כולם במהלך חודש דצמבר, ומחוזות ירושלים ותל אביב עם 3 אירועים כל אחד. מחוז דרום הוביל גם ברבעון השלישי של שנת 2014.

אזור מוביל: אזור תעשייה נאות חובב עם 10 אירועים ומישור רותם עם 4 אירועים במהלך הרבעון.

מפעלים בולטים: תרכובות ברום – 7 אירועים, רותם אמפרט – 3 אירועים, חברת חשמל – 2 אירועים.

חומרים ואירועים בולטים:  10 אירועים שעניינם מפגעי ריח, 7 דליפות אמוניה, 6 אירועי שפך של חומצה גופרתית/זרחתית/חנקתית/הידרוכלורית ו-3 אירועי שפך של דלק או סולר.

רבעון ראשון 2015: חודשים ינואר-פברואר-ומרץ

סה"כ אירועי חומרים מסוכנים:  42

מחוז מוביל:  גם במקרה זה מוביל מחוז דרום עם 20 אירועים. אחריו נמצא שוב מחוז מרכז, הפעם עם 12 אירועים, ואחר כך מחוז חיפה עם 6 אירועים, ומחוזות ירושלים ותל אביב עם 2 אירועים כל אחד. במחוז צפון לא דווח על אירועי חומ"ס במהלך רבעון זה.

אזור מוביל: אזור תעשייה נאות חובב עם 6 אירועים, ואחריו שוב מישור רותם עם 3 אירועים.

מפעלים בולטים:  רותם אמפרט עם 3 אירועים, בדומה לרבעון הקודם, ואחריו  המפעלים "תרכובות ברום" ו"טבע טק" עם 2 אירועים לכל אחד.

חומרים ואירועים בולטים:  3 אירועי שפך של חומצה גופרתית/זרחתית/חנקתית/הידרוכלורית, 3 אירועי שפך של דלק או סולר ו-2 דליפות אמוניה. 

-------

קישורים רלוונטיים:

  1. טבלת נתונים: אירועי חומ"ס בין אוקטובר 2014 למרץ 2015 ((Excel
  2. 30 אירועי חומרים מסוכנים ברבעון האחרון, 10.11.2014
תגיות: חומרים מסוכנים , רמת חובב , מישור רותם ,