200,000 ₪ קנס בגין הזרמת שפכים לנחל
חברת נייר חדרה העוסקת בייצור מוצרי נייר ומיחזור פסולת נייר הורשעה בגין הזרמת שפכים שגרמה לזיהום נחל חדרה בניגוד לרישיון העסק
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 03/4/2016

מפעל נייר חדרה הורשע ו – 3 מעובדיו נמצאו אשמים בגין הזרמת שפכים שגרמה לזיהום נחל חדרה וחרגה מהערכים שנקבעו בהיתר ההזרמה לנחל שניתן לחברה. מדובר באירוע שהתרחש בשנים 2010-2011 אך פסק הדין ניתן לפני מספר חודשים.

נייר חדרה הינה חברה ציבורית, העוסקת בייצור מוצרי נייר ומיחזור פסולת נייר. החברה מחזיקה ומתפעלת בשטחה מתקן לטיפול קדם בשפכים, לפני שהם מוזרמים לנחל חדרה.

בנוסף לחברה עצמה, נייר חדרה, הואשמו גם 3 נושאי תפקידים בחברה: אחראי טיפול תפעולי במתקני השפכים, מנהל פיתוח וטכנולוגיה ומנהל חטיבת הפיתוח והתשתיות וסמנכ"ל התפעול בעת ההיא.

השתלשלות האירועים | הגדלת תפוקת הייצור גררה בעיה בשפכים

לדברי המשרד להגנת הסביבה, במהלך חודש ינואר 2010 החלה נייר חדרה להפעיל, בשטח המפעל, מכונת ייצור חדשה- מתקן המהווה תוספת למערך ייצור ניירות אריזה במפעל, אשר עושה שימוש לשם כך בפסולת נייר כחומר גלם.

הוספת המתקן הגדילה את תפוקת המפעל באופן משמעותי וכתוצאה מכך הוגברה כמות השפכים שהמפעל מייצר. גידול זה בשפכים יצר עומס על מערך הטיפול בשפכים של המפעל והקולחים שיצאו מהמתקן היו באיכות ירודה ומזהמת מכפי שנקבע בהיתר ההזרמה לנחל חדרה, שניתן למפעל.

לפי המשרד להגנ"ס, במשך תקופה של כ – 9 חודשים בשנים 2010-2011, במספר מועדים שונים, הוזרמו שלא כדין שפכים לנחל חדרה- בחריגה מאיכות הקולחין המותרת כנקוב בצווי ההרשאה מעת לעת או ללא צו הרשאה כלל.

פסק הדין | קנסות מצטברים של 230,000 ₪

הנאשמים הודו במיוחס להם בכתב האישום וביהמ"ש הרשיע את נייר חדרה וגזר עליה קנס בסך 200,000 ₪.

את יתר הנאשמים, 3 העובדים, מצא בית המשפט אשמים אך לא הרשיעם. אך הוטל עליהם לבצע עבודות שירות בהיקף של 150 שעות כל אחד, ולשלם 10,000 ₪ לקרן לשמירת הניקיון כל אחד.

סיכום

לאחרונה דיווחנו כי מפעל קיבל עיצום כספי של כ – 18 מיליון ₪ (!!!) בגין חריגה מהיתר ההזרמה לים. בנוסף, סיקרנו שורת מקרים של אכיפה סביבתית בתחום השפכים, כגון כתב אישום למפעל בגין הזרמת שפכים תעשייתייםצו סגירה מנהלי למפעל בגין הזרמת שפכיםקנס והרשעת בכירים בשל זיהום נחל ועוד. על פי מגמה זו נראה שהמשרד להגנת הסביבה משקיע באופן מיוחד במלחמה בעבירות בתחום השפכים התעשייתיים.

עם זאת, לאחרונה דיווחנו כי בדיקת מעבדה לא תקינה זיכתה מאישום בגין הזרמת שפכים תעשייתיים, מקרה זה מלמד כי בית המשפט לא ממהר להרשיע ללא הוכחות מספקות. אך גם במקרה של הרשעה לפעמים משתלם לערער.

------

קישורים רלוונטיים

  1. מי קיבל קנס סביבתי של 18 מיליון ₪ ?, 14.03.2016
  2. בדיקת מעבדה לא תקינה מזכה מאישום בגין הזרמת שפכים תעשייתיים, 19.01.2016
  3. 700,000 ₪ קנס והרשעת בכירים בשל זיהום נחל, 19.10.2015
  4. שפכים תעשייתיים | infospot

תגיות: זיהום נחל , שפכים , נייר חדרה , נחל חדרה , משפט סביבתי ,