48 אירועי חומרים מסוכנים ברבעון II בשנת 2015
באיזה מחוז היו מרבית האירועים? איזה חומרים היו מעורבים? האם רוב האירועים מתרחשים במפעלים? האם יש שינוי בהשוואה לתקופות קודמות?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 25/10/2015

מניתוח נתונים שפרסם המשרד להגנת הסביבה אודות אירועי חומרים מסוכנים שהתרחשו ברבעון II בשנת 2015, בין החודשים אפריל עד יוני (כולל), עולה שאין שינוי גדול בכמות אירועי החומרים המסוכנים הכללית שדווחו לעומת הרבעונים האחרונים.

48 אירועי חומרים מסוכנים סה"כ דווחו לרבעון זה.

חשוב לזכור כי גם אירועים יחסית שכיחים, כגון דליפה של דלקים או ריח חריף נחשבים גם הם לאירוע חומ"ס על פי נתוני המשרד להגנ"ס. כמו כן, חשוב לציין כי לא ניתן ללמוד מהנתונים על מידת ההשפעה של הארועים על הסביבה.

אירועי חומ"ס | לפי מחוז

מבין 7 המחוזות בישראל (לא כולל איו"ש עליו אין נתונים), המחוז בעל הכמות הגדולה ביותר של אירועי חומרים מסוכנים מדווחים ברבעון השני 2015, הוא שוב מחוז דרום עם 20 אירועים, 7 אירועי חומ"ס בממוצע לחודש. אחריו נמצאים מחוז מרכז עם 14 אירועים, מחוז חיפה עם 5 אירועים והשאר.

אירועי חומ"ס | לפי אזור ומפעל

בניתוח לפי רשויות מקומיות ואזורי תעשייה, אזור תעשייה נאות חובב בולט עם 7  אירועי חומרים מסוכנים שדווחו ברבעון ה- II. באשדוד דווחו 4 אירועי חומ"ס ובמישור רותם וחיפה היו 3 אירועים כל אחד.

מנאות חובב נמסר כי: "במסגרת ההקפדה היתרה שנוהגת מועצת נאות חובב בנושאים הסביבתיים, גם חובת הדיווח על אירועי חומ"ס במפעלים נאכפת על ידי המועצה באופן מחמיר. חשוב לציין שלמעט אירוע אחד – כל האירועים שהתרחשו בגבולות נאות חובב ומובאים בידיעה סווגו כאירועים "מתקניים", דהיינו – אירועים שלא חצו את גבולות המתקן בו הם התרחשו. לשם הדוגמה - בחלק מהמקרים מדובר על שפיכה של ליטרים בודדים ישירות לתוך מאצרה"

המפעלים והארגונים המובילים בכמות אירועי החומ"ס שדווחו הם: 5 אירועים במפעלים של כיל בדרום, 3 אירועים במתקני חברת חשמל, ו- 3 אירועים במפעלים של טבע.

מכיל נמסר: "כיל מקפידה לדווח למשרד להגנת הסביבה על כל התרחשות חריגה, גם כאשר המשמעות הסביבתית זניחה, וכל אירוע, ולו הזניח ביותר, מדווח ומתוחקר על ידי החברה. כתוצאה ממדיניות זו, מצליחה החברה לצמצם באופן משמעותי את האירועים הסביבתיים בכל אתר ואתר".

אירועי חומ"ס | לפי מקור תעשייתי/שינוע/אחר

מחצית מאירועי החומרים המסוכנים התרחשו בתעשייה, 24  סך הכל, שליש האירועים התרחשו בעת שינוע חומרים מסוכנים, 16 אירועים.

חשוב לציין כי בעוד בתעשייה נהוג להקפיד על דיווח אירועי חומ"ס על פי הוראות חוק חומרים מסוכנים ודרישות היתר הרעלים של המפעל, בשאר המגזרים יש מודעות פחותה לנושא וסביר להניח כי הנתונים על אירועי חומ"ס ממגזרים אלה אינם שלמים.

מחוז תל אביב הוא היחיד שלא התרחשו בו אירועי חומרים מסוכנים הנובעים משינוע, לעומתו במחוז ירושלים התרחשו רק אירועי שינוע חומרים מסוכנים.

אירועי חומ"ס רבעון II – לפי סוג חומר מסוכן

החומרים השכיחים ביותר באירועי החומ"ס ברבעון זה היו:

  1. סולר, באופן לא מפתיע, הוא השכיח ביותר, כשהיה מעורב ב- 7 מהאירועים. רוב האירועים עם סולר התרחשו בעת שינוע חומרים מסוכנים. אם מחברים יחדיו את כלל האירועים בהם היו מעורבים דלקים (סולר, מזוט, גפ"מ) אז מגלים כי הם היו מעורבים בכרבע מאירועי החומ"ס – 11 אירועים.
  2. אמוניה [NH3] הייתה מעורבת ב- 4 אירועים. על 2 מהאירועים דיווחנו: 2 דליפות אמוניה בשבוע בתנובה ובמפעל הוד חפר. כמו כן, ברבעון הראשון לשנת 2015 דיווחנו על אירוע דליפת אמוניה במפעל הוד חפר שגבה הרוג ו- 20 פצועים. בעקבות אירוע זה ואירועים נוספים בשנים האחרונות ופוטנציאל הסיכון של אמוניה במתקני קירור גדולים, החליט המשרד להגנת הסביבה לעדכן את התנאים הנוספים לשימוש באמוניה.
תגיות: חומרים מסוכנים , היתר רעלים , אמוניה ,