50 ארגונים דיווחו על פליטות גזי החממה. מי אחראי ל- 90% מהפליטות?
מסיכום הדיווחים הוולונטריים על פליטות גזי חממה של 50 חברות בישראל לשנת 2013 עולה כי למרות שמספר החברות המדווחות עלה, כמות הפליטות ירדה בכ- 7 מיליון טון שווה ערך CO2
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 05/5/2015

מוסד שמואל נאמן מהטכניון, האחראי על פיתוח המנגנון הוולונטרי לדיווח על פליטת גזי חממה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, פרסם דו"ח המסכם את דיווחי החברות לשנת 2013 ובו נתונים המצביעים על ירידה משמעותית בפליטת גזי החממה של החברות המדווחות לעומת שנים קודמות, בעיקר הודות למעבר לשימוש בגז טבעי.

מספר החברות שדיווחו למערך הדיווח עלה מ- 42 ל-50 בין השנים 2012-2013, אולם היקף הפליטות הישירות של גזי חממה ירד מ  - 54.5 ל- 47.4 מיליון טון שווה ערך CO2  עבור אותן השנים. הירידה בפליטות מיוחסת לשימוש מוגבר בגז טבעי.

מערך הדיווח הוולונטרי על פליטות גזי חממה הושק בשנת 2010 והוא מחייב דיווח שנתי על פי תקנון מוסכם. המדווחים זוכים לאות הכרה רשמי בזכות הדיווח השנתי וביכולתם לקבל אותות הכרה נוספים במידה וביצעו אימות לדיווח השנתי על ידי גוף חיצוני או במידה שהפחיתו בפליטותיהם. הדיווח במסגרת המנגנון כולל הן את הפליטות הישירות (בעיקר שימוש בדלקים מבוססי נפט) והן את הפליטות העקיפות (צריכת חשמל).

מי אחראי ל- 90% מפליטות גזי החממה?

בראש ובראשונה, יש לתת קרדיט לחברות המדווחות, על עצם הדיווח הוולונטרי, שאינו מובן מאליו ומאפשר לציבור הרחב ואנשי המקצוע לקבל בסיס נתונים ממנו ניתן ללמוד על התחום. לעצם ניתוח הפליטות, על פי הדו"ח המסכם לשנת 2013, הפליטות המדווחת במנגנון מייצגות כ 65% מסך פליטות גזי החממה בישראל, כאשר 90% מהפליטות הישירות שדווחו נובעות מייצור חשמל של חברת חשמל. במגזר ייצור החשמל חלו שינויים בולטים בשנים האחרונות הודות לשימוש בגז טבעי בכמות גדולה יותר בתמהיל הדלקים המשמשים לייצור חשמל, דבר שהביא להפחתה של כ 16% בפליטות גזי החממה של חברת חשמל ביחס לשנת 2012.

הנתונים בטבלה הבאה מצביעים על התנודות הגדולות בפליטות מייצור חשמל בהתאם לתמהיל הדלקים שהיה זמין לייצור בכל שנה.

כמה גזי חממה פלטו החברות המובילות במשק?

התעשייה במקום השני בפליטות ישירות של גזי חממה אחרי חברת החשמל הינה תעשיית המלט (מפעלי נשר ברמלה ובהר-טוב), האחראית  לכ – 7% מהפליטות של החברות המדווחות. זאת משום שתהליך ייצור מלט (בכל העולם) הוא עתיר משאבים ואנרגיה. בתהליך יצור מלט, רוב פליטות הפחמן הדו-חמצני אינן נפלטות משריפת הדלקים ההכרחית לתהליך הייצור של מלט, אלא כתוצאה מתהליך פירוק אבן הגיר (חומר הגלם המרכזי בייצור מלט), בתהליך שנקרא קלצינציה, שאחראי ליותר מ-60% מפליטות גזי החממה בתהליך. פליטות אלה אף צפויות לרדת בשנים הקרובות, בין השאר, בעקבות יישום פרויקט ה - RDF בגינו זכתה לאחרונה נשר בפרס תעשיה וסביבה של המשרד להגנת הסביבה. בנשר מציינים כי פליטות גזי החממה הסגוליות (פליטה ביחס לטון מוצר) מתעשיית המלט בארץ עומדות בכל קנה מידה אירופאי.

חשוב לציין כי למרות חלקן המשמעותי של חברת החשמל (בעיקר) ונשר בסך הפליטות של החברות המדווחות, על מנת לבחון יעילות ושיפור בפליטות יש לבחון את הפליטה הסגולית (פליטה ביחס לטון מוצר) לאורך השנים וביחס לביצועים הנהוגים בעולם בתעשיות אלה. 

לצפייה ברשימת החברות והפליטות שלהן – לחץ כאן

מה הלאה?

לקראת הדיווחים בשנים הבאות המשרד להגנת הסביבה מרכז מאמץ מיוחד לאיסוף נתונים איכותיים בעת כימות הפליטות ממערכות מיזוג אויר וקירור בכדי לקדם שותפות בינלאומית בין ישראל לגרמניה ולעודד שימוש בנוזלי קירור חליפיים שלהם מקדמי התחממות גלובלית נמוכים יותר. יש צפי שאיכות הנתונים המדווחים ודיוקם עתיד להשתפר בשנת הדיווח הבאה (2014).

בהקשר רחב יותר, בימים אלה פועלת בישראל ועדה לאומית בין-משרדית לגיבוש יעד לאומי להפחתת גזי חממה לשנת 2030, המלווה על ידי חברת הייעוץ אקוטריידרס. זאת בעקבות וועידת לימה (12.2014) בה הוחלט שכל מדינה תגיש לאו"ם יעד לאומי להפחתת גזי חממה לתקופה שעד 2030.

---

קישורים רלוונטיים:

  1. 50 חברות דיווחו על פליטת גזי חממה באופן וולונטרי, 29.12.2014
  2. הדו"ח המסכם לשנת 2013 של מוסד שמואל נאמן מהטכניון [pdf]
  3. רשימת החברות המדווחות למנגנון גזי החממה לשנת 2013 והשוואה בין השנים– המשרד להגנ"ס
  4. מדריך יישום לדיווח במערך הדיווח - גזי חממה, infospot
  5. שינוי אקלים- עמוד ראשי | infospot
תגיות: דיווח גזי חממה , פליטת גזי חממה , פליטות ישירות , פליטות עקיפות , הפחתת פליטת גזי חממה , ,