המדינה מציעה 75 מיליון ₪ מענקים להתייעלות אנרגטית
תוכנית מענקים לפרויקטים של התייעלות אנרגטית מציעה עד 20% מעלות הפרויקט ועד תקרה של 3 מיליון ₪ לפרויקט. הפרטים לפניכם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2017

פורסמה תוכנית המענקים לפרויקטים של צמצום פליטת גזי חממה והתייעלות אנרגטית של משרד הכלכלה והתעשייה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה. תקציב התוכנית 75 מיליון ₪ שיחולקו לפרויקטים שיוכיחו חסכון בצריכת אנרגיה.

תינתן עדיפות לרשויות מקומיות מאשכולות 1-5 בדירוג החברתי כלכלי של הלמ"ס ולעסקים קטנים ובינוניים עם היקף מכירות שנתי נמוך מ 200 מיליון ₪. כמו כן, תינתן עדיפות ומענק מוגדל להתקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה.

גובה המענק המרבי לפרויקט: עד 20% מעלות הפרויקט ולא יותר מ- 3,000,000 ₪

מועד אחרון להגשת הצעות: 3 לאפריל 2017

מי יכול להגיש בקשה: חברה מסחרית, עמותה, תאגיד עירוני או רשות מקומית אך לא חברה בבעלות ממשלתית חלקית או מלאה

רקע לתוכנית המענקים

כחלק מהסכם האקלים הבינלאומי שנחתם בשנה שעברה בפריז ממשלת ישראל התחייבה לקחת על עצמה יעדי הפחתה של פליטת גזי חממה. אחד הצעדים לעידוד ההפחתה הוא סיוע לפרויקטים שמפחיתים פליטת גזי חממה.

היות ומרבית גזי החממה נפלטים כתוצאה מייצור חשמל או צריכת דלקים פוסיליים לשימושים אחרים (תחבורה, חימום וכו') חסכון בצריכת חשמל או דלקים מתרגמת לחסכון בפליטת גזי חממה.

---------

קישורים רלוונטיים:

  1. קישור לפרטים נוספים באתר משרד הכלכלה
  2. התחייבות או הזדמנות? ישראל אישררה את הסכם פריז, 15.11.2016
  3. מענק להתייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות בדרום, 3.11.2016
  4. מענקים להתייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות עד 4,000,000 ₪, 23.05.2016
  5. מידע נוסף על שינוי אקלים, infospot