90 תיקי חקירה סביבתיים פליליים נפתחו ב 2013. מה אחוז הזיכויים?
מדו"ח שפרסמה הלשכה המשפטית של המשרד להגנ"ס עולה כי מתוך 119 פסקי דין שניתנו במהלך 2013, רק 5 תיקים הסתיימו בזיכוי מלא
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/8/2014

הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה, אשר מלווה ומנחה משפטית את עבודת המשרד בביצוע תפקידיו הסביבתיים, אחראית בין היתר על הכתיבה והליווי של הצעות חוק ממשלתיות, ליווי הליכי אכיפה מנהליים ופליליים לרבות הליכי הטלת עיצומים כספיים, ייצוג המשרד בדיוני ועדות הכנסת, טיפול באמנות בינלאומיות, ליווי הליך רישוי עסקים ועוד.

על-פי דו"ח של הלשכה, נכון לסוף שנת 2013 היו מצויים בטיפול משפטי של הלשכה 464 תיקים פליליים, מתוכם 90 שנפתחו רק בשנה זו.  30% מהתיקים שטופלו במהלך השנה נסגרו בטרם עברו להגשת כתב אישום. עוד עולה מהדו"ח כי הוגשו ע"י הלשכה 86 כתבי אישום ו- 5 בקשות לאישור העמדה לדין של רשויות מקומיות. כמו כן, מתוך 119 פסקי דין שניתנו, רק 5 הוכרעו בזיכוי מלא.

פסק דין - חברת פיוניר

במסגרת אחד מפסקי הדין הורשעה  חברת "פיוניר", בגין הפרת רישיון עסק והיתר רעלים, והזרמת שפכים העלולים לזהם מקורות מים. בעקבות כך הוטלו על החברה קנסות ע"ס 350,000 ש"ח, על מנהל החברה הוטל קנס בגובה 60,000 ש"ח והוא חויב לחתום על התחייבות להימנע מביצוע עבירות דומות למשך שלוש שנים ע"ס 80,000 ₪, ועל שני עובדים נוספים בחברה הוטל קנס בגובה 6,000 ש"ח ואחד מהם חוייב לחתום על התחייבות להימנע מביצוע עבירות דומות למשך שלוש שנים ע"ס 10,000 ש"ח.

פסק דין מפעל תרכובות ברום

במקרה אחר הועמד לדין  מפעל "תרכובות ברום" בגין עבירות של גרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, גרימת ריח חזק או בלתי סביר וניהול עסק בניגוד לתנאי הרישיון. החברה הורשעה בעבירה של ניהול עסק בניגוד לתנאי הרישיון ונגזר עליה קנס של 200,000 ₪. כמו כן, הטיל בית-המשפט על החברה התחייבות בסך 2 מיליון ₪ להימנע מביצוע העבירה בה הורשעה במשך 3 שנים. מנכ"ל החברה הודה אך לא הורשע, וחתם על התחייבות לשנה בסך 20,000 ₪ להימנע מהעבירה בה הודה.

תיקי חקירה סביבתיים במחוזות

חלק מתיקי החקירה הפליליים נפתחו לבקשת המחוזות האזוריים. במהלך שנת 2013 טיפלו היועצים המשפטיים ב – 37 בקשות של המחוזות השונים. במסגרת זו העניקו בין היתר למחוז צפון סיוע משפטי באכיפת הטיפול בזיהומי קרקע ומי תהום במספר אזורים במחוז, לרבות בשטח מפעל "מלך המצברים" משפרעם, וטיפול בחשש לזיהום מקורות מים וקרקע במתחם בריכות מילומור. הלשכה אף ליוותה את מחוז חיפה בפתיחת חקירה פלילית נגד מפעל "שמן" שבמפרץ חיפה, זאת בעקבות שני אירועי דליפת חומרים מסוכנים שהתרחשו בשטחו אשר גרמו למפגעי ריח קשים ולפגיעה בשלושה מאבטחים שפונו לקבלת טיפול רפואי. 

---                   

קישורים רלוונטיים:

דו"ח פעילות לשנת 2013 – הלשכה המשפטית במשרד להגנ"ס