9 מיליארד ₪ - עלות שיקום הקרקעות המזוהמות בישראל
מדו"ח שפרסם המשרד להגנת הסביבה עולה כי אומדן העלות הכוללת לסקירה ולטיפול בקרקעות המזוהמות בישראל הינה כ- 8.9 מיליארד ₪
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 14/9/2014

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה דו"ח נרחב המסכם סקר הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול בקרקעות מזוהמות. הסקר בוצע לצורך הערכת היקף בעיית הקרקעות המזוהמות בישראל והערכות תקציביות ליישומה.

לצורך ההערכה זוהו תחילה המגזרים בהם מתקיימות פעילויות בעלות פוטנציאל לזיהום קרקע. בשלב השני בוצע איתור ומיפוי אתרים פעילים בעבר או בהווה במגזרים שהוגדרו בשלב הראשון, ונאסף אודותם מידע. לבסוף בוצעה הערכת עלויות של סקירה, טיפול ושיקום קרקע החשודה כמזוהמת עבור האתרים, המגזרים והמוקדים שהוגדרו כבעלי פוטנציאל זיהום.

רמת הדיוק של הממצאים

הממצאים בנוגע לאתרים או מוקדים בעלי פוטנציאל של זיהום קרקע בסקר מבוססים על נתונים חלקיים והערכות מתודולוגיות. לדוגמא, בתעשייה הגדירו מגזרי תעשייה מסוימים בעלי פוטנציאל זיהום והכלילו את כל העסקים שפעלו בעבר או כיום במגזר זה כבעלי פוטנציאל זיהום וכך הגיעו לכ - 17,000 (!) מוקדי זיהום קרקע פוטנציאליים בתעשייה.

בנוסף, פוטנציאל זיהום קרקע הוגדר עבור מוקד זיהום, שהיא נקודה ספציפית בה ייתכן והייתה פעילות שגרמה לזיהום הקרקע. לפיכך יתכנו מספר מוקדי זיהום קרקע באתר אחד. לדוגמא, בסקר מוערך כי באתרים של תעשיות ביטחוניות, יש 20 מוקדי זיהום קרקע בכל אחד מ 40 אתרי התעשיות הביטחוניות שהוגדרו וכך הגיעו ל - 800 מוקדי זיהום קרקע בתעשיות הביטחוניות (זאת מבלי שנסקרו בפועל מוקדי הזיהום בכל אתר).

ממצאים

עפ"י הסקר, ישנם כ – 23,100 מוקדים בהם קיים פוטנציאל של זיהום קרקע מפעילות בהווה או בעבר. עד לסקר זה למשרד להגנ"ס היה ידוע על כ – 700 אתרים בעלי קרקע מזוהמת בפועל.

טבלה מרכזת של ממצאי הסקר: 

בסך הכל, אומדן העלות לסקירה ולטיפול בקרקע המזוהמת בכלל המגזרים והמוקדים שנסקרו עומדת על כ- 8.9 מיליארד ₪. 67% מסכום זה יוקדש לשיקום קרקעות במגזרי אזורי התעשייה, התעשייה הבטחונית והמטמנות. לאזורי התעשייה יידרשו 3 מיליארד ש"ח לשיקום, לתעשייה הביטחונית ושיקום קרקעות במטמנות יידרשו 1.5 מיליארד ש"ח כל אחד.

העלות המוערכת תתחלק בין המדינה, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, מזהמים פרטיים וקרנות. את הסכום הגבוה ביותר יוציאו מזהמים פרטיים.

תימחור הטיפול

  • פינוי 80% מהקרקע המזוהמת לאתר פסולת מעורבת בעלות של 150 ₪ לטון קרקע.
  • טיפול ב–20% הנותרים במוקד הזיהום עצמו, במחיר של 850 ₪ לטון קרקע. אפשרויות הטיפול כוללות: טיפול בשריפה, טיפול ביולוגי, מיצוק-מיצוב, פינוי לטיפול ביולוגי באתר מוסדר וטיפול באתר עצמו (IN-SITU).

הגורמים לזיהום קרקע:

בדרך כלל נגרם הזיהום כתוצאה מטיפול או סילוק לקויים בשפכים תעשייתיים, חומרים מסוכנים ופסולת חומרים מסוכנים.

ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות של זיהום קרקע:

זיהום מקורות מים עד כדי פסילת מים לשתיה, פגיעה בצומח, זיהום אוויר בחללים תת-קרקעיים במבנים, נשימת אבק מזוהם ובליעת קרקע מזוהמת על-ידי ילדים ומבוגרים.

---

קישורים רלוונטיים:

  1. דו"ח הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול בקרקעות מזוהמות - המשרד להגנ"ס [pdf]

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX דורון בכר 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
תגיות: זיהום קרקע , קרקעות מזוהמות , סקר קרקעות מזוהמות ,